Tag Archives: Vladimir Putin

The Russian state re-built via state sponsored corruption now moving further along the path of an authoritarian democracy with rule of law and transparency

AUTOCRATIC DEMOCRACY? Ft. Sergey Karaganov, School of World Economics & Intl Relations Dean at HSE (WorldsApaRT, Oct 5, 2017, 2nd part of 14 min)

Transcript: olvasásának folytatása

6.6.2014, 21:00: В.ПУТИН/VLADIMIR PUTIN: Ответы на вопросы журналистов—Answers to journalists’ questions

СутьEssenceLényeg: 6.6.2014, 21:00: Putyin válaszai az újságírók kérdéseire

Суть: … я не могу не поприветствовать позицию господина Порошенко по поводу того, что нужно немедленно остановить кровопролитие на востоке Украины … сторонами переговоров в данном случае должны быть не Россия и Украина – Россия не участница конфликта, – а киевские власти и представители и сторонники федерализации на востоке … мы вынуждены будем применять меры по защите своей экономики, своего рынка, … как только договор будет подписан и вступит в силу, предпринять меры по защите своей собственной экономики … нужно немедленно прекратить карательную операцию на юго-востоке Украины. Только так можно создать условия для того, чтобы начать реальный переговорный процесс со сторонниками федерализации … цену на газ с господином Порошенко мы не обсуждали … можем пойти навстречу украинцам, поддержать их в случае, конечно, выплаты долгов, которые накоплены были за последнее время … если мы увидим, что кто-то нарушает наши контракты по поставкам газа, мы будем сокращать объем, и физических объемов на европейском рынке будет просто недостаточно, просто будет недостаточно …
Essence: … I fully welcome Mr Poroshenko’s position that the bloodshed in eastern Ukraine must cease immediately … it’s not Russia and Ukraine who should be the parties involved in talks on this matter – Russia is not a party to the conflict – but rather, the Kiev authorities and representatives from among those who favour federalisation in the East … we will be forced to take measures to protect our economy, our market; as soon as the agreement is signed and comes into force, … to protect our own economy … the counter-terrorism operation in southeast Ukraine must be stopped immediately This is the only way to create the conditions necessary to launch real negotiations with the supporters of federalisation … Mr Poroshenko and I did not discuss gas prices … we could meet the Ukrainians halfway, support them, provided, of course, that they pay the debts that have accumulated recently … if we see that somebody is violating our contracts for gas supplies, we will reduce the volume, and the physical volume on the European market will simply be insufficient, there will simply not be enough …
Lényeg: … teljes mértékben üdvözlöm Porosenko úr álláspontját, hogy a vérontást azonnal meg kell állítani Kelet-Ukrajnában … nem Oroszország és Ukrajna a tárgyalófelek ebben az esetben — Oroszország nem részese a konfliktusnak –  hanem a kijevi hatóságok és a federalizáció hívei Kelet-Ukrajnában … kénytelenek leszünk intézkedéseket tenni saját gazdaságunk, piacunk védelmében … amint a szerződést aláírják és érvénybe lép … azonnal fel kell hagyni a büntető műveletekkel Kelet-Ukrajnában. Csak így lehet megteremteni a federalizáció híveivel folytatandó tárgyalási folyamat megkezdésének feltételeit … Porosenko úral nem tárgyaltunk a gáz áráról … elébe mehetünk az ukránoknak, támogathatjuk őket, természetesen abban az esetben, ha kifizetik adósságaikat, melyeket az elmúlt időszakban felhalmoztak … ha látjuk, hogy valaki megszegi a velünk kötött gázszállítási szerződését, akkor csökkentjük a mennyiséget, és az európai piacon egyszerűen nem lesz elegendő a fizikai mennyiség, egyszerűen nem lesz elegendő …

Путин рассказал о чем говорил с Порошенко. Новости Украины сегодня. [Accidents news YouTube channel, June 6, 2014]

olvasásának folytatása