Tag Archives: Ukrajna

6.6.2014, 21:00: В.ПУТИН/VLADIMIR PUTIN: Ответы на вопросы журналистов—Answers to journalists’ questions

СутьEssenceLényeg: 6.6.2014, 21:00: Putyin válaszai az újságírók kérdéseire

Суть: … я не могу не поприветствовать позицию господина Порошенко по поводу того, что нужно немедленно остановить кровопролитие на востоке Украины … сторонами переговоров в данном случае должны быть не Россия и Украина – Россия не участница конфликта, – а киевские власти и представители и сторонники федерализации на востоке … мы вынуждены будем применять меры по защите своей экономики, своего рынка, … как только договор будет подписан и вступит в силу, предпринять меры по защите своей собственной экономики … нужно немедленно прекратить карательную операцию на юго-востоке Украины. Только так можно создать условия для того, чтобы начать реальный переговорный процесс со сторонниками федерализации … цену на газ с господином Порошенко мы не обсуждали … можем пойти навстречу украинцам, поддержать их в случае, конечно, выплаты долгов, которые накоплены были за последнее время … если мы увидим, что кто-то нарушает наши контракты по поставкам газа, мы будем сокращать объем, и физических объемов на европейском рынке будет просто недостаточно, просто будет недостаточно …
Essence: … I fully welcome Mr Poroshenko’s position that the bloodshed in eastern Ukraine must cease immediately … it’s not Russia and Ukraine who should be the parties involved in talks on this matter – Russia is not a party to the conflict – but rather, the Kiev authorities and representatives from among those who favour federalisation in the East … we will be forced to take measures to protect our economy, our market; as soon as the agreement is signed and comes into force, … to protect our own economy … the counter-terrorism operation in southeast Ukraine must be stopped immediately This is the only way to create the conditions necessary to launch real negotiations with the supporters of federalisation … Mr Poroshenko and I did not discuss gas prices … we could meet the Ukrainians halfway, support them, provided, of course, that they pay the debts that have accumulated recently … if we see that somebody is violating our contracts for gas supplies, we will reduce the volume, and the physical volume on the European market will simply be insufficient, there will simply not be enough …
Lényeg: … teljes mértékben üdvözlöm Porosenko úr álláspontját, hogy a vérontást azonnal meg kell állítani Kelet-Ukrajnában … nem Oroszország és Ukrajna a tárgyalófelek ebben az esetben — Oroszország nem részese a konfliktusnak –  hanem a kijevi hatóságok és a federalizáció hívei Kelet-Ukrajnában … kénytelenek leszünk intézkedéseket tenni saját gazdaságunk, piacunk védelmében … amint a szerződést aláírják és érvénybe lép … azonnal fel kell hagyni a büntető műveletekkel Kelet-Ukrajnában. Csak így lehet megteremteni a federalizáció híveivel folytatandó tárgyalási folyamat megkezdésének feltételeit … Porosenko úral nem tárgyaltunk a gáz áráról … elébe mehetünk az ukránoknak, támogathatjuk őket, természetesen abban az esetben, ha kifizetik adósságaikat, melyeket az elmúlt időszakban felhalmoztak … ha látjuk, hogy valaki megszegi a velünk kötött gázszállítási szerződését, akkor csökkentjük a mennyiséget, és az európai piacon egyszerűen nem lesz elegendő a fizikai mennyiség, egyszerűen nem lesz elegendő …

Путин рассказал о чем говорил с Порошенко. Новости Украины сегодня. [Accidents news YouTube channel, June 6, 2014]

olvasásának folytatása

Szanyi Tibor a (magyar) pártrendszer “császár új ruhája” típusú kritikusa—a kritika tárgya az oligarchák mindenható uralma

Miről is van szó?

Ukrajnában a nép látszólag fellázadt az oligarchák hatalma ellen, majd nagy többséggel megválasztotta elnöknek az egyik fő oligarchát, aki egyébként a lázongásokat döntően szervezte és finanszírozta. … Ma a magyar politika egyik jelentősebb ágában sem a népakarat érvényesül, hanem az oligarcháké, ugyanúgy, ahogy Ukrajnában. Csak itt ezt nem vesszük észre, miközben Ukrajnán jót röhögünk – mondta. … Szerinte ugyanez zajlik majdnem minden országban, az európai politika lényegében gazdasági-pénzügyi körök foglya.

Mindez Szanyinál következesen visszamegy a 2 évvel ezelőtti MSZP elnökválasztásra, amikor a következőket hangoztatta:

… az MSZP-ben nem a választóik érdekei, hanem a saját érdekcsoportok diktálta érdekek érvényesülnek. Mint elmondja, az MSZP most is az őket pénzelő háttér-csoportokat képviseli, azok akaratát cselekszi. … a Hagyó-jelenség Egy eleme azonban ma is él pártunkban, amelyet ő fejlesztett profi szintre. Erről a nyilvánosság előtt kevesebbet beszélünk, és aki párton belül szót emel ellene, arra furcsán néznek. Ez pedig a politikai mutyi – gorombábban fogalmazva: a politika puszta üzletté züllesztése.

Részletek:

olvasásának folytatása

Az Egyesült Államokat zavarta úgy az EU, mint az orosz törekvés Ukrajna konszolidálására

Egy fontos állítás Olekszandr Jakimenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) volt vezetője által tegnap adott interjúból. Egy olyan állítás, ami teljesen hiányzik az alábbi videót követő MTI közleményből. Pedig Jakimenko részletesen kifejti az USA és azon belül a CIA szerepét ezekben az eseményekben, egészen odáig menően, hogy decembertől kezdve diplomáciai postával küldtek nagymennyiségű pénzt Ukrajnába, amit igazolt az új mintájú dollár bankjegyek megjelenése a Majdanon. Részletesen említi azokat a személyeket is, akik Andrij Parubij mellett, aki akkor a Majdanon szervezett önvédelmi egységek parancsnoka volt (egyébként az ukrajnai Haza párt (Batykivscsina) politikusa, a hatalomváltás óta pedig az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBUO) vezetője), az amerikaiaknak dolgoztak. Szó esik az oligarchák közreműködéséről is.

olvasásának folytatása

Yakov Mirkin az ukrán helyzet tanulságairól: Oroszország válaszút előtt, úgy gazdasági mint társadalmi értelemben

Miután Ukrajna várható jövőjét Yakov Mirkin (Миркин, Яков Моисеевич)* a Rosszijszkaja Gazeta egyik mai cikkében így jellemzi:

Egy ember elesik. Odamegy hozzá egy másik ember, barátjának nevezi magát és lábbal rugdossa, hogy hosszú ideig ne kelljen fel. Amikor végül felkel, megöleli és azt mondja: “Végre velem vagy barátom”.

Oroszország tekintetében nem kevesebbhez jut el fejtegetései végén, mint:

A fejlemények új fordulatát várjuk a hatalomtól, új, mai idők szerinti  liberalizmust a gazdaságban, messze attól a piaci fundamentalista gyakorlattól, ami a 90-es években uralkodott, és nagy szerepet játszott a 2000-es években. … Reménykedünk abban, hogy a hatalom határozottan a középosztály igényei felé fordul, szabadságának, vagyonának, tulajdonának fokozódó érdekei felé, versenyképes környezet létrehozása felé. … Mint a levegőre szükségünk van a szabályozási terhek, az adóterhelés, a fejlődő gazdaság számára mértéktelenül magas korrupció csökkentésére.

olvasásának folytatása

Janukovics bejelentése a kialakult ukrán helyzettel kapcsolatban, mint változatlanul Ukrajna egyetlen legitím elnöke és az ukrán fegyveres erők főparancsnoka

Az MTI az orosz ITAR-TASS hírügynökség közleményei előtt itt a rövid jegyzetem:

Eloszlatja a pletykákat, amelyek haláláról szólnak. Ultranacionalisták és fasiszták működnek Ukrajnában. Mindenütt behatolnak a hatalmi pozíciókba. … Elbocsátanak felső katonai vezetőket, akik nem hajlandók a hadsereget Kelet- és Dél Ukrajnában bevetni. … A Nyugat vak erőit emlékezteti a múltra. Elfelejtettétek a fasizmust? … A 21-i dokumentumban nem nekem, Janukovicsnak írták alá a megállapodást, hanem a békét kívánó ukrán népnek. … Nem futottam el az országból. Változatlanul az ukrán fegyveres erők főparancsnoka vagyok … Fegyveresek követtek az országban Harkovba … Krímbe. A hatalomátvétel idején Ukrajnában voltam. … Mindenképpen visszatérek Kijevbe. … Az USA 1 milliárd dollár segítséget ígért a hatalmat átvevő banditáknak. … Ez ellentétes az USA alkotmányával. … Ezért szándékomban áll az amerikai törvényhozáshoz fordulni … Voltak tervek a szociális feltételek fenntartására. … Ezek most megszüntek. … Olyan állapotok keletkeztek, melyben Krím le akar válni Ukrajnáról …VÉGE

olvasásának folytatása

Az ukrán válság igazi, pro és kontra megvitatása Nyugaton–nem az, ami zajlik a hivatalos politikai színtéren

A britt parlament mai, “Oroszország megbüntetésével” kapcsolatos “vitája” után éreztem sűrgős szükségét annak, hogy megkeressem a valódi nyugati helyzetelemzéseket. Olyanokat, ahol pro és kontra szerepelnek vélemények, nem egyszerűen a tögeknek szóló etetések. Nem utolsó sorban pedig arról is szó esik, hogy az USA 5 milliárd dollárt költött Ukrajna destabilizációjára.

olvasásának folytatása

Az oroszok ellenjavaslatatot készítenek, az USA-nak

Oroszország-Ukrajna-USA-diplomácia
Ukrán válság – John Kerryt Moszkvába hívták, de elhalasztotta útját

Kegyes Csilla, az MTI tudósítója jelenti:
    Moszkva, 2014. március 10., hétfő [17:31] (MTI) – John Kerrynek hétfőn kellett volna Moszkvába érkeznie orosz kollégája meghívására, hogy az ukrajnai rendezést megvitassák, de az amerikai külügyminiszter elhalasztotta útját – erről Szergej Lavrov tájékoztatta Vlagyimir Putyin államfőt Szocsiban.

olvasásának folytatása

A hivatalos Rosszija TV csatorna heti összefoglalója a krími és az ukrajnai történésekről

Ezt látták ma este a TV nézők Oroszországban:

olvasásának folytatása

Hodorkovszkij “konfliktuskezelő” tevékenysége és reakciók erre úgy a kijevi Majdanon, mint a blogoszférában

Tarasz Sevcsenko születésének 200. évfordulója alkalmából Hodorkovszkij ezt a rövid beszédet tartotta a kijevi Majdanon. Az ott összegyűlt nép folyamatosan “köszönjük” és “Oroszország, kelj fel!” kórussal fejezte ki lelkesedését Hodorkovszkij fellépése iránt.

A videó után elhelyeztem Hodorkovszkij blogjának azt a bejegyzését, amiben 6 napja bejelentette, hogy a konfliktus megállítása érdekében hajlandó Ukrajna bármely pontjára elutazni, mégpedig bármelyik társadalmi mozgalom meghívására.  bejelentésre érkezett megjegyzések szvsz elég jól reprezentálják azt, hogy a helyzet leges-legmélyebb hátterének (ld. Az új világrend játszmái címmel készített tegnapi részletes, elemző bejegyzésemet) megértésétől még fényévekre vannak “az egyszerű népek”. Lehet, hogy soha sem fogják a leges-legmélyebb előidéző okokat felismerni. Gondolom ezt annak ellenére, hogy—hála Istennek—pro és kontra hozzászólások vannak, tehát nem egyszerűen a Nyugat által súlykolt, “Putyin az agresszor” sztereotípiát visszhangozzák. (Szemben azzal az egynapos YouTube csatornával, amelynek képét, ugyancsak bemásoltam. A videó után látni.)

olvasásának folytatása

Hodorkovszkij már Kijevben van–hamarosan Oroszország következik?

Legújabb hír: Ukrán válság – Katonai teherautókból álló konvoj érkezett Szimferopolba, Hodorkovszkij Kijevben van

Kijev, 2014. március 9., vasárnap (MTI) – Nyolcvannál több katonai teherautóból álló, feltehetően orosz katonai konvoj érkezett Szimferopolba – jelentette vasárnapra virradóra az ukrán média, amely szerint a teherautók katonákat szállítottak.
    A TSzN hírtelevízió felvételt közölt a gépkocsioszlopról. A híradás szerint a teherautókon nem voltak ugyan rendszámtáblát, de a konvoj oroszországi illetékességét elárulta az, hogy az orosz katonai közlekedésrendészet személygépkocsija kísérte, és annak volt rendszámtáblája.
    Az UNIAN hírügynökség arról adott hírt hajnalban, hogy Kijevbe érkezett Mihail Hodorkovszkij volt orosz olajmágnás, akit Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik legádázabb politikai ellenlábasának tartottak, és aki több évet töltött börtönben adócsalás miatt, majd néhány héttel a szocsi téli olimpia előtt szabadult elnöki kegyelemmel.
   Hodorkovszkij a Twitter közösségi portálón közzétett üzenetében tájékoztatott arról, hogy Kijevbe érkezett. "Figyelem. Kijevben vagyok. Megérkeztem" – írta egyik mikroblogján Hodorkovszkij.
    Közben arról is beszámolt az ukrán média, hogy Mevlüt Csavusoglu, uniós csatlakozásért felelős török miniszter felszólította Oroszországot: ne veszítse el józan eszét, és ismerje el Ukrajna területi épségét. A miniszter szavai szerint megengedhetetlen az orosz beavatkozást Ukrajna területén, és sérti a nemzetközi jogot. Csavusoglu felszólította az ENSZ-t és az Európa Tanácsot, hogy "gyorsítsák fel a diplomáciai támadásokat Oroszország ellen". A török külügyminisztérium pedig úgy foglalt állást, hogy a függetlenségi népszavazás kiírása a Krími félszigeten veszélyes és téves.

Nekem erről Az új világrend játszmái című tegnapi bejegyzésem központi megállapítása jut eszembe:

No ebből láthatjuk igazán, hogy ez az egész ukrán válság egyáltalán nem Ukrajna nyugati világhoz való csatolásáról szól, hanem magát Oroszországot célozza meg. Mint ahogyan—érdekes módon—mindezidőben egybeesik Törökország kialakult demokratikus rendszerének külső megtámadásával.

olvasásának folytatása