Tag Archives: РФ

От реальной пятой колонны до “вымышленных” СПЯЩИХ

Oct 10, 2017, Новости на Первом Канале YouTube канал: Россия: влияние извне. Время покажет. Выпуск от 10.10.2017 (50½ мин)

В Совете Федерации РФ заслушали предварительный доклад временной комиссии по защите госсуверенитета, в котором отмечается, что основное влияние на внутреннюю политику РФ пытаются оказать Соединенные Штаты, а также их партнеры по НАТО. Комиссия определила девять направлений вмешательства извне во внутренние дела РФ, наиболее актуальных и представляющих серьезную угрозу для госсуверенитета.

Как будут разваливать Россию

olvasásának folytatása

Главный урок украинского кризиса—Евгений Гильбо: Переход к управлению миром на уровне сетецентрических ТНК вместо национальных государств—Михаил Хазин: Это вследствие окончания индустриальной экономики, ее неизбежного коллапсa не позднее конца 2015 года.

Главный урок украинского кризиса /
The main lesson of the Ukrainian crisis /
Az ukrán válság fő tanulsága
:

Евгений Гильбо / Evgeniy Gilbo (Eugene Guilbeaux) / Jevgenyij Gilbó

  • Переход к управлению миром на уровне сетецентрических ТНК вместо национальных государств: Переход к постиндустриальному обществу на основе современного производства (ГПС–> Промышленный робот, АПС, 3д-принтинг и т.д.) и интернета, где все находится под контролем транснациональных корпоративных (ТНК) структур вместо национальных государств.
  • The transition to managing the world at the level of network-centric TNCs instead of nation states: The transition to a post-industrial society based on state-of-the-art production (FMS, Automation with Industrial robots, 3D printing etc.) and Internet where all is controlled by transnational corporative (TNC) structures instead of national states.
  • Átmenet a világ hálózat-központú TNK-k szintjén történő irányításához a nemzetállamok helyett: Átmenet a korszerű termelésen (rugalmas gyártórendszer, automatizálás, automatizálás ipari robotokkal, 3D nyomtatás stb.) és az Interneten alapuló posztindusztriális társadalomba, ahol a nemzeti államok helyett mindent a transznacionális korporációs (TNK) struktúrák ellenőriznek.

Михаил Хазин –> НЕОКОН / Mikhail Khazin / Mihail Házin

  • Это вследствие окончания индустриальной экономики, ее неизбежного коллапсa не позднее конца 2015 года: Существующая экономическая модель основанная на парадигме разделения труда подошла к концу. Начинается упрощение экономики, которое неизбежно переходит в коллапс системы в целом.
  • This is because of the end of the industrial economy, its inevitable collapse not later than the end of 2015: The existing economic model based on the paradigm of division of labour came to an end. The economy is getting simplified which inevitably turns into a collapse of the entire system.
  • Mindez az ipari gazdaság végének, legkésőbb 2015 végén bekövetkező összeomlásának következménye: A munkamegosztási paradigmán alapuló, jelenlegi gazdasági modell véget ért. Megindul a gazdaság leegyszerűsítése, ami elkerülhetetlenül az egész rendszer, legkésőbb 2015 végén bekövetkező összeomlásához vezet.

Поколение непуганых п.д.ров с удивлением узнаёт, что за базар надо отвечать [Евгений Витальевич Гильбо: сайт “Мировой кризис”, 11 Июля 2014, 04:06]

 

 

В 90-е они были мелкие, их не замечали, и они гнали на воспитательниц. Потом появился интернет. А потом пришла война.

olvasásának folytatása