Tag Archives: Игорь Стрелков

Резюме итогов июля для ДНР

Путь правды (выпуск 1) 30 июля [НОВОРОССИЯ TV YouTube channel, July 30, 2014]

 

olvasásának folytatása

Reklámok

27 – 28 июля: Попытка Киева окружить Донецк + Брифинг Сергея Лаврова для представителей СМИ

Вестник Ополчения 29 июля [НОВОРОССИЯ TV YouTube channel, July 29, 2014]

olvasásának folytatása

The New York Times об Игоре Стрелкове: Загадочный повстанец держит в железном кулаке управление боями на Украине–Он следует своим собственным решениям, а не диктату Москвы

Обновлено по 21 июля

Игорь Стрелков – железный кулак ополчения Новороссии 15 07 2014 [Время-Вперед! YouTube channel, July 15, 2014]

Shadowy Rebel Wields Iron Fist in Ukraine Fight [The New York Times, By NOAH SNEIDER, July 10, 2014]

 

olvasásának folytatása

Новый этап народного сопротивления на Донбассе / New phase of people’s resistance in Donbass / A népi ellenállás új szakasza a Donyec-medencében

Новый этап народного сопротивления на Донбассе: Благодаря прорыву из Славянска теперь у нас есть более сильная команда борцов за свободу как штаб-квартира переехала в Донецк и дезорганизованность заканчивается под дисциплиной Игоря Стрелкова. В результате общей мобилизации, ожидаемой рядом экспертов, сегодняшнее ополчение, организованное из добровольцев может стать реальной освободительной армией когда народ Донбасса непосредственно участвует в войне против различных военных формирований, начиная с «украинской армии» и заканчивая различными частными армиями олигархов, частными военными компаниями (ЧВК) Запада, и крайними националистами.

New phase of  people’s resistance in Donbass: As the result of breaking out of Slaviansk we now have a stronger team of freedom fighters as the headquarters has moved to Donetsk and disorganization ends under the discipline of Igor Strelkov. As a result of general mobilization, expected by a number of experts, today’s militia organized from volunteers can become a real Liberation Army when the people of Donbass is directly involved in the war against various military formations beginning with the “Ukrainian army” and ending with the various private armies of oligarchs, private military companies (PMCs) of the West, and extreme nationalists.

A népi ellenállás új szakasza a Donyec-medencében: A Szlavjanszkból való kitörés következében a szabadságharcosok csapata erősebb lett azzal, hogy a parancsnokság most Donyeckbe költözött és a szervezetlenség véget ér az Igor Sztrelkov alatti fegyelmezettség következtében. A több szakértő által várt általános mozgósítás következtében az eddigi, önkéntesekből álló felkelő sereg valódi felszabadító hadsereggé válhat. Ezzel a Donyec-medence népe közvetlenül bekapcsolódik a különböző katonai alakulatok elleni harcba, kezdve az “ukrán hadsereggel” egészen az oligarchák által pénzelt különböző fegyveres alakulatokig, a nyugati privát katonai cégekig és a szélsőséges nacionalistákig.

04.07.2014 | 20:06 мск Арифметика войны: Соотношение сил на юго-востоке Украины [Комсомольская Правда YouTube channel, July 4, 2014]

olvasásának folytatása

Answer to Strelkov / Ответ Стрелкову / Válasz Sztrelkovnak: start a global war of 21st century type? / начать глобальную войну типа XXI-ого века? / elkezdődjék egy a típusát tekintve 21. évszázadi, globális háború?

Answer to Strelkov: Novorossiya only excuse to start a global war of 21st century type—total information war plus well targeted high-tech weapons and manpower in several well selected places to change "regimes", induce economic bankruptcy in the world etc.—in the end to save U.S. from its own bankruptcy and the skyrocketing burdens of its external debt.

Ответ Стрелкову: Новороссия лишь повод для начала глобальной войны типа XXI-ого века—общая информационная война плюс целенаправленные высокотехнологичные оружия и силы в нескольких хорошо выбранных местах, чтобы изменить «режимов», побудить экономического банкротства в мире и т.д.—в конце концов спасти США от собственного банкротства и бремени стремительного роста ее внешней задолженности.

Válasz Sztrelkovnak: Novorosszija csak ürügy arra, hogy elkezdődjék egy a típusát tekintve 21. évszázadi, globális háború—azaz teljes információs háború plusz célirányos, high-tech fegyverek és fegyveres erő alkalmazása több, jól kiválasztott helyen, hogy "rendszerek" változzanak meg, csődök álljanak elő a világban stb—végeredményben azért, hogy az USA megmeneküljön a saját csődjétől és külső államadósságának égbe szökő terheitől.

olvasásának folytatása

Люди Стрелкова от штрафного строительного взвода до разведгруппы, и личность их командира

Прежде всего то, что нашел беспристрастный журналист с Запада:
Марк Франкетті. Шустер LIVE. 13-06-2014 [SavikShusterStudio YouTube channel, June 13, 2014]

olvasásának folytatása

Oroszország végképp elveszíti a történelmileg soha, semmiféle “Ukrajnához” nem tartozó részeket (is)

  • a szlavjanszki önvédelem sorsa Sztrelkov szerint

  • судьба славянского ополчения по Стрелкову

  • the fate of Slaviansk Militia according Strelkov

Itt elsősorban a Donyec (Северский Донец) medence Ukrajnába eső részéről van szó, mely az alábbi területnek felel meg (az Oroszországba eső résszel egyetemben)—maga a sztrelkovi állítás a bejegyzés végén szerepel:

image

A medence területe 98 900 км²,
azaz egyenlő Magyarország teljes területével.

Fő települései, amelyek elsőként népesültek be az orosz birodalom részéről (Wikipedia):

olvasásának folytatása

Sztrelkov: Porosenko beiktatásával erősödik az esztelen rombolás és nő a humán katasztrófa veszélye—Donbassz romhalmazzá válhat, 6 millió lakosa pedig földönfutóvá

  • инаугурация Порошенко—Poroshenko inauguration … гуманитарная катастрофа—humanitarian disaster …

  • Poroshenko declined federalisation—Porosenko elutasította a federalizációt

Порошенко отверг идею федерализации: Украина останется унитарной державой [Новости УНИАН, 07.06.2014 | 11:08]

Именно европейский опыт подсказывает нам, что значительную часть полномочий уже сейчас нужно делегировать из центра местным органам власти. Реформа по децентрализации начнется уже в этом году изменениями в Конституцию. Новые полномочия получат новоизбранные местные советы, но Украина была, есть и будет унитарным государством. Бред о федерализации не имеет почвы для Украины.

Бред о федерализации не имеет почвы в Украине! [Ростислав Мазур YouTube channel, June 7, 2014]

olvasásának folytatása

Славянск: жизнь под обстрелом, эвакуация, бои (пригороды Семёновка, Черевковка)—Slavyansk: life under fire, evacuation, fighting (suburbs Cherevkovka, Semionovka)

Szlavjanszk: élet a bombázás alatt, evakuáció, harcok (Cserevkovka és Szemjonovka elővárosok)

Украинская армия начала танковую атаку на пригороды Славянска [Канал Новостей YouTube channel, June 6, 2014]

olvasásának folytatása

Új, valós legenda: “Igor Ivanovics” (Sztrelkov/Girkin)

Frissítés: Краткий комментарий от Стрелкова Игоря Ивановича. 28 мая 2014г. [summer56, May 28th, 21:38]

"Сводок больше не будет, камрады. Есть на то причины. Одно могу сказать – обстреливают. Днем – город, сейчас долбят гаубицами Семеновку… давно… уже  два часа. И пофигу им на то – стреляем мы, или не стреляем по ним. Они поверили, что Россия не вмешается. Отсюда уверенность в безнаказанности."

Игорь Стрелков министр обороны Донецкой народной республики:«Меня приказано уничтожить» [Комсомольская Правда YouTube channel, May 26, 2014]

Az interjú (orosz nyelvű) leirata: Игорь Стрелков – «Комсомольской правде»: «Меня приказано уничтожить во что бы то ни стало» [KP.RU, 26 мая 22:22, 2014]: Frissítés vége olvasásának folytatása