Monthly Archives: május 2018

События 1956 г? … Фашизм Венгрии и венгров?

Есть фундаментальные годы, когда происходят крупные политические события: 1927-й, 1956-й, 1968-й, 2014-й годы. Как Сталин перехватывал управление у троцкистов? Отправка корабля «Свердлов» на парад в честь коронации Елизаветы II в 1953-м году – демонстрация того, что мы находимся под управлением Британии. Визит Хрущёва, Булганина и Курчатова в Британию в 1956-м году. Как эти визиты троцкистов в Британию повлияли на события 1956-го года – напряжение в стане социалистических стран (восстания в Польше и Венгрии), Суэцкий кризис?

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ЭТОЙ ЧАСТИ (00:45:40 – 01:07:37, т.е. ∼22 мин): olvasásának folytatása

A Horthy-rendszer jellegéről

2017. május 22: Magyarország a két világháború között 11. ÉVFOLYAM | zanza.tv videós oktatóportál középiskolásoknak

Magyarország története 1918–1920 (5¾ perc) Tragédia három felvonásban

Trianon (5¾ perc) A tények

A bethleni konszolidáció (6 perc) Rend és nyugalom

Az 1930-as évek magyar belpolitikája (5¾ perc)

Az 1930-as évek magyar külpolitikája (5½ perc)

Életmód és társadalom a két világháború között Magyarországon (5¼ perc) Talán a dédszüleid is ott voltak

Gyáni Gábor │ Magyarország társadalomtörténete a Horthy-korban: A RENDSZER JELLEGE (In Kövér György, Gyáni Gábor (2006), Osiris Kiadó: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig) olvasásának folytatása