Monthly Archives: december 2014

Az Orosz Birodalom gyökerei: a mongolok által létrehozott, jól szervezett adózási rendszer, mely a népesség összeírásán alapult

—Истоки Российской Империи: хорошо организованная система налогообложения, созданная монголами и основанная на подушной переписи
—The roots of
the Russian Empire: a well organized system of taxation, established by the Mongols and based on per capita census

Mindez jól kiegészíti az Orosz néplélek az írott történelem tükrében [ugyanez a blog, 2014. március 29] ezt követően, itteni másolatban is szereplő részében írottakat.

Miért? Az alábbi kivonat legvégén szereplő, két bekezdés miatt (valójában abból fakadóan, ami ide vezetett, ezért a teljes kivonatot el kell olvasni):

Mellesleg éppen a mongoloknak fizetendő sarc késztette a XIII. és XIV. századokban arra a novgorodiakat és a vlagyimir-szuzdaliakat, hogy megkezdjék az észak-keleti irányban való terjeszkedést, a Fehér-tenger és az Urál [Ural (region)Урал ⇒ fő részeUrál (hegység)] erdős területei, Biarmia [Bjarmaland, Биармия] és Nagy Permia [Great Perm, Пермь Великая] felé, mivel az ottani őslakosokra kivetett szőrme beszolgáltatási kötelezettségekkel kompenzálni tudták a Hordának fizetendő adóterheiket. Később, már az Arany Horda általi meghódítottság szétesése után, éppen ez az észak-keleti irányú [terjeszkedési] mozgalom fejlődött odáig, hogy Szibériát [is] meghódították.
A Rusz és a Horda közötti, kölcsönös pénzbeli kapcsolatok történetének tanulmányozása révén kijelenthetjük, hogy az Arany Hordának fizetendő sarc a hódítók által jól átgondolt pénzügyi eszközrendszer volt. A sarc nem volt szörnyű, és teljesen kifosztó mértékű, de évszázadokon át rendszeresen kivonta az országból és annak gazdaságából a fejlődéshez szükséges eszközöket.

Kivonatok innen: “Mennyit fizetett Oroszország a Hordának?“— Выдержки из Сколько Русь платила Орде? [Русская планета, 21 ноября 2014, 01:56]—Excerpts from “How much Russia paid to the Orda?”—MAGYAR FORDÍTÁSBAN—ПЕРЕВОД НА ВЕНГЕРСКИЙ ЯЗЫК—TRANSLATED INTO HUNGARIAN (a bejegyzés legvégén az eredeti orosz szöveg is olvasható):

olvasásának folytatása