Oroszország végképp elveszíti a történelmileg soha, semmiféle “Ukrajnához” nem tartozó részeket (is)

  • a szlavjanszki önvédelem sorsa Sztrelkov szerint

  • судьба славянского ополчения по Стрелкову

  • the fate of Slaviansk Militia according Strelkov

Itt elsősorban a Donyec (Северский Донец) medence Ukrajnába eső részéről van szó, mely az alábbi területnek felel meg (az Oroszországba eső résszel egyetemben)—maga a sztrelkovi állítás a bejegyzés végén szerepel:

image

A medence területe 98 900 км²,
azaz egyenlő Magyarország teljes területével.

Fő települései, amelyek elsőként népesültek be az orosz birodalom részéről (Wikipedia):

[Belgorod (Белгород)—>] Történelme image: A Belgorod név (mint a szerbiai Belgrád) a szláv fehér város szóból ered, mivel a város környékén sok a fehér mészkő. A települést először 1237-ben említik, amikor Batu kán csapatai pusztították.1596-ban itt volt Borisz Godunov egyik erődje, melyet a krími tatárok ellen állítottak föl a déli határok védelme érdekében. Miután az orosz határt délebbre jelölték ki, az erődöt elhanyagolták és a várost Kurszk igazgatása alá helyezték. A poltavai csata előestéjén Nagy Péter idelátogatott, és egy egész sereget állomásoztatott itt.

[Harkov (Харьков)—>] Történelme: A mai város alapítói lengyelek elől menekülő ukrán földművesek voltak, valamikor az 1600-as években. Egy az orosz cárnak írt levelükben kérvényezték, hogy az akkori Oroszország területén várat építhessenek. Mivel az oroszoknak is jól jött egy határmenti erőd, 1654-ben engedélyezték a váralapítást. Aztán a vár köré fokozatosan egyre több ember telepedett le, majd lassan kialakult a város. Ezután Harkov még hosszú ideig Oroszországhoz tartozott.

[Чугуев (Csugujev)—>] Основание города: Согласно позднему «Экстракту о слободских полках» (1734), Чугуевский острог (деревянная крепость) построен по приказанию царя Михаила Фёдоровича за один сезон — в 1638 году; согласно выражению 17 века, поселение, огородившись, таким образом стало городом.[10] С 1630-х годов учреждается Чугуевское воеводство; одним из первых воевод становится князь Яков Петрович Волхонский.[11] В начале 1638 года, после подавления восстания в Речи Посполитой, оттуда в Белгород пришла партия православных переселенцев во главе с гетманом Яковом Острянином, определённая белгородским воеводой на жительство в Чугуев.[7] Поселенцы покинули город через несколько лет, после мятежа и убийства Острянина в 1641 году[7]. 1642 — в Чугуевскую крепость посланы 200 стрельцов. 1680 — именован как военное поселение.

[Изюм (город) (Izjum)—>] Основание города: Упоминание русской сторожи «Изюмская сакма» имеется в письменных источниках за 1571 год. В 60-х годах XVII века в этих местах обосновалась небольшая группа переселенцев. В документах 1680 года поселение называлось Изюмским городком. В 80-х годах XVII века на месте нынешнего Изюма была построена крепость, которая состояла из «большого» и «малого» городов[3]. Нынешняя центральная часть Изюма — бывший «большой город». Главным сооружением здесь являлась крепость, занимавшая почти четверть территории «большого города». Расположение давнего Изюма на границе с кочевыми племенами обусловило и его дальнейшее развитие как воинского центра. В XVI столетии, для контроля Изюмской сакмы — одной из главнейших дорог татарских нападений, на месте Изюма создаются сторожевые дозоры. Позже, в 70-х годах XVII столетия появляется небольшое укрепление — Изюмский окоп. А в 1681 году под руководством казацкого полковника Григория Донца-Захаржевского была построена большая крепость Изюм.

[Славянск (Szlavjanszk)—>] Основание города: В 16 в. на территории современного Славянска начали поселяться беглые крестьяне. В 1645 году поблизости от соляных озёр был построен острожек для наблюдения за переправой через реку Тор (так тогда назывался Казённый Торец) и защиты от набегов крымских татар, который совершали набеги на южную часть Украины, казаки построили крепость Тор. C тех пор Славянск — центр добычи соли и торговли ею. Другая версия основания: Под прикрытием Маяцкого острога в 1664 г. принято государственное (казенное) солеварение на Торе, находящегося под постоянной охраной, что, конечно, способствовало формированию здесь постоянного населения, а в 1676 г. и построении г. Соляного (Тора), в котором на начало 1677 уже проживало 245 семей. Такое массовое переселение в Тор «черкас» было вызвано польско-турецкой войной, в ходе которой к Турции отошло Подолье, и русско-турецкой войной.

[Bahmut (Артёмовск) (Artyomovszk)—>] Artyomovszk története: Artemivszket 1571-ben alapították mint határvédelmi erődítményt Bahmutovi-őrhely néven. Az erőd a polgári lakosság megjelenésével fokozatosan megerősített településsé vált I. Péter 1701-ben adott parancsot a bahmuti vár építésére amely 1703-ra el is készült. 1705-ben Bulavin kozák atamán elfoglalta Bahmut sóbányáját és ezzel vette kezdetét a doni kozákok felkelése. A felkelést kiváltó fő ok az volt, hogy I. Péter megtiltotta a kozákok számára a szakáll viseletét és előírta számukra az orosz ruházatot.

[Лисичанск (Liszicsanszk)—>] История: История развития Донецкого каменноугольного бассейна началась в 1700 году с выходом указа Петра I о поиске рудных месторождений и неразрывно связана с развитием г. Лисичанска — «колыбели Донбасса». Территория Лисичанска, как и другие земли Дикого поля, со времени татаро-монгольского нашествия до середины XVIII века не была заселена. На левом берегу Северского Донца городки Боровской, Трехизбенский и другие, к началу XVIII века образованные беглыми крестьянами, после подавления Булавинского восстания по приказу Петра I были полностью уничтожены. Возродились они только через два-три десятилетия.

[Донецк (Ростовская область) (Donyeck (Rosztovi terület))—>] История image: Основан донскими казаками в 1681 как станица Гундоровская на правом берегу Северского Донца.

[Каменск-Шахтинский (Kamenszk-Sahtyinszkij)—>] История image: Город известен с 1671 года как казачье поселение, первоначально возникшее у реки Малая Каменка (по которой и получило своё название), потом переселившееся в устье реки Глубокой, а затем долгое время располагавшееся на левом берегу Северского Донца — на месте современной Старой Станицы (так называемое четвёртое переселение)[6] 

[Белая Калитва (Belaja Kalitva)—>] История image: По мнению ряда исследователей битва русских с половцами 1185 года, воспетая в «Слове о полку Игоревом» произошла в междуречье Калитвы и Быстрой. Историк В. А. Афонасьев полагал, что путь войска Игорева лежал через нынешний Донбасс и завершился на левобережье Северского Донца близь Калитвы. Первое казачье поселение на месте нынешнего города появилось в 1703 по указу Петра I — войсковая грамота о дозволении казакам: Сысою Ермолаеву, Михале Никитину и Емельяну Дорогальному со таварищи по их челобитью, заселить новую станицу на р. Белой Калитве. Эта дата официально считается годом рождения станицы Усть-Белокалитвенской (в настоящее время это город Белая Калитва).

A Donyecki területhez való tartozás szempontjából még fontos megemlíteni:

Мариуполь (Mariupol) XVI—XVIII века: Поселение в устье Кальмиуса основан в XVI веке запорожскими казаками, потомками бывших бродников, как сторожевой пост Домаха (Кальмиус) для защиты зимовников, промыслов и путей сообщения от нападений крымских татар, которые после вторжения в 1475 году туда турецких войск стали вассалами Османской (Оттоманской) империи. Историк А. М. Черногор называет более точную дату основания Домахи — 1500 год. Это происходило во времена интенсивного создания турками своих крепостей на побережье Чёрного и Азовского морей: Аккерман [Dnyeszterfehérvár]. Очаков, Кизыркермен (на Днепре ниже порогов), Азов (в устье Дона). А казаки жили в непосредственной близости с десятками тысяч кочующих ногайцев, переселившимися из Заволжья и ставшие частью населения Крымского ханства. image

Ugyanakkor Ukrajna történelmileg az ún. hetmanátustól (a Zaporozsjei Hadtól) számíthatja állami létezésének kezdeteit:

image
A hetmanátus legnagyobb kiterjedésekor, hogyan helyezkedett el Európa jelenlegi országainak térképén. Forrás: Cossack Hetmanate (Wikipedia)

Zaporozsjei Had (Wikipedia)

A Zaporozsjei Had vagy hetmanátus ukrán elnevezése után Zaporizzsjai Had a kozákság által alapított és az 1649-es zborovi egyezmény következtében létrejött „állam” elnevezése volt.

Bár szilárd politikai határokkal egészen az 1667-es andruszovói békéig nem rendelkezett, kezdeti területi kiterjedése 312 ezer négyzetkilométerben határozható meg, amely magába foglalta a kijevi, braclavi és csernyihivi vajdaságot.[1]

Területi kiterjedésének csúcsán – amely Hmelnickij 1657-ben bekövetkezett haláláig tartott – a kozák állam jelentős belaruszok lakta területekkel is rendelkezett Litvánia déli részén, illetve hozzá tartozott Zaporozsje is.

Гетманщина (Wikipedia)


В 1654 году Гетманщина приняла протекторат русского царя. С 1663 года Гетманщина, обладавшая в политико-административном отношении рядом особых прав в составе Русского царства, была подконтрольна Малороссийскому приказу[7] [Создан в 1662 году в Москве для управления территориями Левобережной Украины(Глухов, Киев, Нежин, Немиров, Новгород-Северский, Переяслав,Погар, Почеп, Ромны, Стародуб, Чернигов, Чигирин). Был подчинен Посольскому приказу, имел собственное делопроизводство и штат. … Малороссийский приказ контролировал внутри- и внешнеполитическую деятельность гетманов, управлял разведкой и контрразведкой, материальным обеспечением войск, строительством крепостей на территории Малороссии, передвижением иностранцев и жителей Малороссии, пленными. Через Малороссийский приказ осуществлялась финансирование Запорожского войска и православного духовенства.], а после смерти гетмана Скоропадского — управлялась Малороссийской коллегией[8] [образованное в 1722 году в Глухове вместо Малороссийского приказа].

В 1764 году звание гетмана Войска Запорожского было упразднено: последний гетман Войска Запорожского Кирилл Разумовский был пожалован высшим воинским чином генерал-фельдмаршала. Однако былое административно-территориальное деление Гетманщины сохранялось вплоть до 1782 года. В 1782 году в ходе административной реформы вступило в силу общее положение о губерниях Российской империи 1781 года, вследствие чего сотенно-полковое административное устройство было упразднено.

image

A Jobbparti Ukrajna (vagyis a Kijevtől és Zsitomirtól Nyugat-Podóliáig terjedő területek) a mai Ukrajnán belül.
Forrás: Ukrajna történelme (Wikipedia)

Ukrajna területe a kora újkorban (Wikipedia)

1484-ben egy oszmán sereg elfoglalta Akkermant (Belgorod) és Kiliát, így terjeszkedésük során megközelítették Lengyelország területét.[2] A 16. században a törökök elfoglalták Lengyelország déli és délkeleti vidékeit is, ahol aztán később megindult az önálló kozákság szerveződése. Az oszmánok vazallusának számító Krími Kánság rendszeres hadjáratai és portyái ugyanis hosszú távon a lengyel és az orosz határzóna militarizálódásához vezettek, melynek következtében a kozákok évi rendszerességgel támadták a kánságot.[3] Ez az ütőképes katonaság vált jogállásának megsértésekor a lengyel államhatalom és nagybirtokosok, további az 1596-os breszti vallásunió elleni ukrajnai parasztfelkelések vezető elemévé.

Az 1648-ban kirobbant felkelés több okra vezethető vissza, mint az ukrán parasztság túlzott kötelezettségei, a kozákokkal szembeni bánásmód a lengyel tisztek részéről, a rutén földek ortodoxainak ellenérzése a katolicizmus erőszakos terjesztésével szemben, illetve a kormányzat hozzáállása az ortodox egyházhoz és a ruténok tartózkodása a Ruszon belüli lengyel dominancia ellen; mind szerves részét képezték a kozák autonómiatörekvések kibontakozásának.[4] A Bohdan Hmelnickij vezetésével 1648-ban fellázadt kozákok előbb a krími tatárokra támaszkodtak, majd 1654-ben hűségesküt tettek Alekszej orosz cárnak. A perejaszlavi szerződés azonnali változást eredményezett a kelet-európai szövetségi rendszerekben. A térség államai között fennálló stabilitást megbontotta az ukrajnai kozákság cári kötelékbe kerülése, amely nagymértékben megnövelte az orosz hadsereg hadipotenciálját. Az orosz-ukrán szövetség arra késztette a Krími Kánságot – a tatár-orosz tradicionális ellentét okán –, hogy szorosabbra fűzze a viszonyt a Rzeczpospolitával.

Az ukrajnai helyzet egyre inkább áttekinthetetlenné vált, amint a kozákok egyes csoportjai – egy átmeneti, svédellenes élű orosz-lengyel szövetség dacára – az oroszok ellenségeinek számító svédekkel, illetve II. Rákóczi Györggyel léptek szövetségre. A Lengyelország-Litvánia jelentős részét elfoglaló svéd-brandenburgi és erdélyi hadsereg vereségét követően, 1667-ben Oroszország és Lengyelország között felosztották Ukrajnát, az andruszovói béke értelmében a Bal parti Ukrajna évszázadokra orosz kézre került, míg a Jobb parti Ukrajna lengyel kézen maradt. Számos kozák nem értett egyet Ukrajna fenti megosztásával, így több támadást indítottak a Dnyepertől nyugatra a lengyelek ellen orosz, majd oszmán szövetségben. A lengyel és az orosz uralomban való csalódottság vezetett a rövid életű oszmán orientációhoz. 1668-ban Dorosenko kozák hetman, a Jobb parti parti Ukrajna vezetője behódolt az oszmánoknak, akik elfoglalták Kamenyecet és Kijevet is, de az orosz ellentámadás miatt ez a területszerzés nem lehetett tartós. A 17. század végén Lengyelország-Litvánia és az Orosz Cárság egyaránt belépett a Szent Ligába, az orosz csapatok az Azovi- és Fekete-tenger vidékéig jutottak.

Lengyelország meggyengülése és a svédek legyőzése után Moszkva megnyirbálta a Hetmanátus 1654-ben garantált státusát; a kozákok távoli harctereken szenvedtek súlyos veszteségeket, míg Ukrajnában a centralizálást szolgáló orosz erők tartózkodtak nagy számban. A kozákok kiváltáságainak mellőzése miatt tört ki 1707-ben az oroszok ellen a Bulavin-felkelés, a függetlenségért küzdő kozákok lázadása, majd 1709-ben Ivan Mazepa és XII. Károly svéd király között jött létre egyezség. Azonban Poltavánál Nagy Péter orosz cár vereséget mért a svéd hadseregre, s innentől kezdve már csak idő kérdése volt, hogy mikor szippantja magába egész Ukrajnát az ekkor megszületett Orosz Birodalom.

I. Péter és II. Katalin cárnő uralma között Lengyelország-Litvánia egyre inkább az Orosz Cárság bábállamává vált, az orosz csapatok akadálytalanul vonulhattak keresztül lengyel-litván területeken, az orosz diplomácia (nyugati szomszédja gyengítése érdekében) tudatosan támogatta a nyugat-ukrajnai ortodox egyházat. 1793-ban, Lengyelország második felosztásával az Orosz Birodalom annektálta a Jobbparti Ukrajnát (vagyis a Kijevtől és Zsitomirtól Nyugat-Podóliáig terjedő területeket). Oroszország 1795-ben, a harmadik felosztáskor megszerezte a Nyemantól és Bugtól keletre fekvő területeket (120 ezer km²), ezután jött létre a volhíniai kormányzóság. Az orosz-osztrák határ a bécsi kongresszus során nyerte el az első világháborúig tartó jellegét: az Ausztria által 1795-ben megszerzett Új-Galícia ekkor került Oroszországhoz, a határvonal a Zbrucs folyó mentén húzódott.

A cári Oroszország Ukrajna fölötti uralmát nem fenyegette veszély: a kelet- és közép-ukrajnai lengyel nemesség jelentős része már a 17. századi kozákfelkelések során felmorzsolódott, az ukrán területeket korábban végigpusztító Krími Kánság az 1774-es kücsük-kajnardzsi béke után, 1783-ban a cári birodalom része lett, míg az 1773–75-os Pugacsov-felkelés után a kozákok és parasztok lázadásaitól nem kellett tartani. Az oroszok a breszti vallásunióval szemben hatalmi megfontolásokból a keleti ortodoxiát preferálták.

A hetmanátus legkisebb kiterjedéséhez képest éppen Oroszország “területi ajándékainak” köszönhetően alakult ki az 1991 utáni Ukrajna:

image

Как возникла Украина Тайна происхождения Украины [Pveq Drago Youtube channel, June 5, 2014] (ha közben törölnék a csatornát, akkor számtalan példányban a V Kontakte közösségi helyeken)

A teljes videót és a hozzá tartozó cikket lásd a bejegyzés legvégén.

image

Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича [http://vk.com/strelkov_info, 08.06.14. 19:45.]

Игорь Иванович написал большое обзорное сообщение.

“Специально зашел, чтобы написать несколько строк (благо, у нас пока затишье – украм снаряды подвозят).

Я тут неоднократно читаю ссылки на то “зачем России помогать тем ,кто сам не хочет за себя воевать?” Типа 90% жителей Славянска сидят дома… И ссылки на моё заявление-“Стрелков сам сказал”.

Считаю своим долгом разъяснить:

1. Если бы у нас было оружия в достатке, то только Славянское ополчение насчитывало бы несколько тысяч бойцов.

2. Если бы мы имели возможность не только вооружать (а также одевать и обувать) воинов, но и материально поддерживать их семьи хотя бы на уровне средней местной зарплаты (а ведь дюди приходят рисковать жизнью!), то в Славянске у нас была бы уже дивизия и стояла бы очередь за оружием.

3. Если бы у нас был тыл (а для воюющей армии он совершенно необходим), то у нас уже шла бы мобилизация, которая дала бы десятки тысяч бойцов – и люди, до сих пор работающие (а не лежащие на диване, как великое множество “офисного планктона” мегаполисов России, давно забывших, что такое труд на промышленных предприятиях и в добывающей отрасли), массово и с готовностью на нее явились бы.

Добровольцев всегда мало. Мое обращение было НЕ ДЛЯ РОССИЯН, А ДЛЯ ДОНБАССА и было нацелено на то, чтобы их стало немножко больше и оно своей цели достигло. Сейчас их очень много, а у нас нет ни оружия, ни обуви, ни формы, чтобы можно было поставить их в строй.

Та помощь, что приходит из России сейчас, БЫЛА НУЖНА МЕСЯЦ НАЗАД. ТОГДА ОНА МОГЛА ПРИНЕСТИ КРУПНЫЙ УСПЕХ. Сейчас она уже едва-едва помогает нам держаться, но без шанса переломить ситуацию в свою пользу см. мой пост про “жевание некоей субстанции кремлевскими ответственными чиновниками”.

Нет у нас ничего, все опаздывает даже не на дни, а на недели… А укры, как это ни смешно, нас давно уже опережают. Их машина неповоротлива, но руководят ей сейчас компетентные парни из-за океана (впрочем, я представляю, как они бесятся и “лезут на стенку” из-за укропской нерасторопности и пофигизма – примерно как я из-за российских аналогов). И эти парни пинками гонят полуразваленную машину вперед – давить и стирать с лица земли. А другой рукой подбрасывают Кремлю “заманухи” в виде “частичной оплаты газа”, “переговоров” и т.п. И дни складываются в недели, недели – в месяцы… а реальной помощи все нет и нет и давно уже растрачен весь потенциал, набранный на подъеме… Палка сгибается и сгибается, она трещит, но пока еще гнется… Когда она с треском сломается, будет поздно.

ПОМОЩЬ РОССИИ НУЖНА НАМ КАК ВОЗДУХ! Мы готовы умереть на развалинах Славянка, но с твердой верой, что наши убитые и раненые под безответным гаубичным огнем – не напрасные жертвы! И что жертвы не напрасны! А вера эта рвется, как растянутый полиэтилен на штормовом ветру – с каждым днем все сильнее и сильнее.

А уродов, которые начинают рассуждать о “политической и экономической нецелесообразности для россиян защиты юно-востока” я бы… нет, не расстреливал! Есть у нас тут стандартное уже наказание – “штрафная саперная рота”… В Семеновке под огнем она роет траншеи. Вот туда бы их отправил… На недельку. Чтобы вспомнили, что они в первую очередь – русские, и только потом – “граждане России”.

Впрочем, военная помощь, которую мы могли бы получить от России в рамках “признания де-факто” уже опоздала. Теперь вопрос стоит либо о “сдаче с потрохами”, либо о прямой военной поддержке. Иначе мы с тяжелыми боями, прикрывая колонны беженцев, окажемся рано или поздно на территории России. Ну, те кто дойдет, конечно… Армия укропии – все же регулярная армия, а не ополчение.

Мне ведь не только сами деньги нужны! Нужен штат финотдела службы тыла штаба, нужна сама служба тыла, нужен сам штаб… ничего ведь этого нет – все это нужно формировать! Нужен колоссальный комплекс мер, каковой у нас с 1941-45 года не проводился. И без помощи российского государства его не провести ну никак! Совсем никак! Нужны инструкторы, советники… просто компетентные люди, в конце-концов! И посылать их надо не “добровольцами”, а официально – через договор. Пока же нас не то, что не “признали”, но даже вопроса такого не стоит! Вот в чем вся беда! Россия нас по-прежнему рассматривает не больше, чем как “восставшую часть Украины”, которой она симпатизирует, но не имеет право открыто помочь. Со всеми вытекающими отсюда выводами.”

Идею смены госустройства на Украине в пользу федерального комментируют эксперты. [Vanya5310 YouTube channel, May 4, 2014]

Особое значение они придают истории вопроса. http://www.1tv.ru/news/world/257915

Идею смены госустройства на Украине в пользу федерального комментируют эксперты [Первый канал, 04 мая 2014, Воскресенье, 21:36]

Особое значение они придают истории вопроса.

image

Слишком много национализма – и никакой национальной идеи. Точнее, то, что четверть века пытались выдать за идею, не только не сплотило общество, а наоборот – раскололо. Самоутверждение одной нации за счет других, переписывание истории и вечный поиск врага деструктивны сами по себе. А в специфических условиях Украины ведут к развалу.

“Украина не состоятельное государство. Она никогда в таких границах ранее не существовала. По сути, это такое советское изобретение, объединившее бульдога с носорогом из чисто манипулятивных целей”, – отмечает гендиректор Центра политической конъюнктуры Александр Михеев.

Как же собирался этот пазл под названием “Украина”? Ровно 360 лет назад произошло то, что называют воссоединением Украины с Россией. Заметим, во-первых, что тогда российская граница проходила западнее (подвинули ее уже в ХХ веке). Во-вторых, воссоединилась не вся нынешняя Украина, а земли Запорожского войска – так называемая Гетманщина, и то – лишь восточная ее часть. В конце XVIII века Россия завоевала Новороссию. Эти земли вообще никогда не были украинскими, это – территория бывшего Крымского ханства, нескольких веков совершавшего набеги на русские земли и побежденного при Екатерине II. Потом последовали разделы Польши между европейскими державами, тогда Россия получила западную часть Гетманщины, и статус-кво сохранялся больше века.

Украина как государство ненадолго возникла лишь после революции, точнее, были сразу три государства: Украинская народная республика с центром в Киеве (та самая, которую возглавлял Петлюра) и две советские республики со столицами в Харькове и Одессе. Объединили эти три Украины большевики. При этом перекроили границу с Россией, а часть Новороссии включили в состав УССР как бы “автоматом”. Западную Украину, которой вообще никогда не было в Российской империи, Киеву подарили после пакта Молотова-Риббентропа. Окончание Второй Мировой войны ознаменовалось присоединением Закарпатья, а в 1954 году Хрущев отдал Украине вообще не имевший к ней отношения Крым. Таким образом, подобие территориального и политического единства Украина получила лишь в составе СССР, памятник основателю которого так яростно валили майдановцы.

“Четыре пятых территорий нынешней Украины – присоединения, сделанные в эпоху России и СССР. Это лоскутное одеяло, сотканное из совершенно различных частей. И когда возникает кризис, стежки, которое это одеяло сшивают, рвутся”, – говорит политолог Дмитрий Орлов.

Украина сейчас – это как минимум три плохо совместимые социокультурные зоны. Тяготеющий к России условный юго-восток – условный потому, что и это не единое пространство: экономически и исторически Донбасс и Одесса – как говорится, две большие разницы. Центр – там отстаивают независимость, но активно враждовать с Россией не хотят. Наконец, культурно совсем иной, имеющий минимум опыта соседской жизни с русскими запад, где пышным цветом расцвел национализм. Сейчас он направлен против русских, а вообще националистам всегда было неважно, кого бить. Что они и показали во время войны: сотрудничая с гитлеровцами, убивали и русских, и поляков, и евреев, и белорусов… Бывало, и немцев.

“Принцип национальной исключительности не на основе успехов в экономике, в социальной сфере, а на том, что мы вот такие, мы особые. Придумывают каких-то тысячелетних укров, которых никогда не было. Пытались все эти годы создать не страну украинских граждан, а страну этнических украинцев”, – отмечает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

А еще есть Закарпатье, особая зона, украинский вариант “плавильного котла народов” – там живут еще и венгры, румыны, русины, цыгане… Нечто недавно немыслимое на западе Украины: народный губернатор Закарпатья требует от Киева выполнить женевское соглашение и разоружить националистов.

“На 90% политика и на местах, и в Киеве формулируется с точки зрения националистов. Мы бы этот бандеровский шабаш решили за один день. Но все эти факельные шествия охранялись СБУ и милицией, и при всех попытках остановить – арестовывали в первую очередь наших”, – рассказывает лидер самопровозглашенной республики Подкарпатская Русь Петр Гецко.

Украинские националисты переняли от западных вдохновителей факелы и свастики, но в методах зашли так далеко, что порой даже европейские националисты открещиваются от украинских, как было с тягнибоковской партией “Свобода”.

“В Европе существует национализм, но другой. Я был в Британии, Шотландии, там это присутствует, но совсем другие методы, совсем другая идеология. Те методы, что у нас, в Европе пресекаются на корню. Если бы в полицейского кинули коктейль, то человек, который кинул, был бы расстрелян на месте, а тот, кто стоял рядом, получил бы лет 10 тюрьмы”, – отмечает депутат Верховной Рады от Партии Регионов Сергей Горохов.

Государство, приправленное нацистскими идеями, не имеет будущего. Но вообще без идеи Украина разваливается. В СССР трещину между востоком и западом пытались залакировать, проводя мягкую по сравнению с методами бандеровцев, но настойчивую украинизацию той части, что Украиной никогда не была. С 91 года процесс пошел уже агрессивно. Русских объявили нацменьшинством, а национальную идею заменил броский лозунг “Украина не Россия”.

“Национальная идея не может строиться на частице “не”. “Украина не Россия” – это не национальная идея. В период стабильного развития украинской нации, если она когда-нибудь сформируется, придется предлагать нечто более содержательное”, – считает политолог Дмитрий Орлов.

Но зачем содержательность, если можно прийти к власти с кличем “Слава Украине”. При этом Украина как таковая, то есть как данность, националистов на самом деле мало интересует.

“Это национализм во имя национализма. Период формирования национальных государств в Европе прошел еще в XIX веке. Говорить о формировании национального государства в начале XXI века – слишком поздно. Сейчас нужно формировать государство для граждан, которые проживают у этой стране. К сожалению, этого сделано не было”, – говорит украинский политолог Александр Кава.

Разваливающуюся страну никогда не спасало принудительное объединение под псевдопатриотическими лозунгами. Спасением мог бы стать отказ от унитарного государства, федерализация с учетом особенностей регионов. То есть то, чего как огня боится нынешняя, пришедшая на штыках националистов и заокеанских миллиардах, киевская власть.

Reklámok
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Trackbacks

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: