Ukrajna különböző részeinek kell leülni tárgyalni egymással, nincsen más válságkezelő megoldás—az USA, az EU és Oroszország csak ebben működhet közre: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter 2014. május 6-án Bécsben

A magyar sajtó ezt így közvetítette (ez eredeti, teljes közleményeket lásd a “Magyar beszámolók” című szekcióban):

 • Csak akkor kellene új megállapodást kötni az ukrajnai válság kezeléséről, ha meghallgatják az ország különböző régióinak vezetőit, többek között az ellenzék képviselőit is.
 • Egy változatlan formában megszervezett találkozónak, amelyen az "ellenzék" nem venne részt, nem lenne "hozzáadott értéke, és nem vinne minket közelebb a megoldáshoz".
 • Az április 17-i nyilatkozattal csak teret nyitottunk az ukrajnai válság békés megoldása számára, ám ugyanabban a felállásban-az ellenzék nélkül-nincs értelme tárgyalni.
 • A külső szereplők-USA, EU, Oroszország segitheti a párbeszéd megkezdését az érintett ukrajnai felek között, de az ukránok helyett a problémákat senki sem fogja megoldani.
 • “Úgy tűnik, hogy az EU magában eldöntötte, hogy “leszakitja” Ukrajnát Oroszországtól. Ma már tisztán látni, hogy mi lett belőle!”

Ehhez képest még sok minden mást is tudnunk kell, ami nem jelent meg a Nyugat, és így a magyar sajtó beszámolóiban:

 

1. Az Orosz Külügyminisztérium sajtóosztályának aktuális kommentárja az ukrán helyzettel kapcsolatban (eredetijét lásd “Az Orosz Külügyminisztérium hivatalos anyagai” című szekcióban):

Oroszországban Ukrajna belpolitikai helyzetének további degradálására hívják fel a figyelmet.

Új bizonyságok jelentek meg arra vonatkozóan, hogy a kijevi hatalomnál hiányzik a szándék a de-eszkaláció és a nemzeti megbékélés valódi folyamatának elkezdéséhez Ukrajnában. A dolgok odáig jutottak, hogy május 6-án a Felső Radában [a parlamentben] eltávolították az Ukrajna Kommunista Pártjának frakcióját alkotó képviselőket, amikor az egész ukrán nép érdekeit érintő kérdéseket tárgyalták. A szolidaritás nevében a Régiók Pártjának frakciója is elhagyta az üléstermet.

A Felső Rada úgynevezett többségének hasonló tevékenysége a demokrácia és a parlamentarizmus elemi alapjainak durva semmibe vételéről tanúskodnak.

Attól félve talán, hogy Ukrajna és más országok polgárai megtudhatják a történetekkel kapcsolatos igazságot és az altermatív véleményeket, a hatalom folytatja az újságírók üldözését és provokálását, beleértve a Nyugat államaiból érkezőket.

Ismételten felhívjuk a de facto ukrán vezetőket arra, hogy gondolkozzanak el a társadalmon belüli párbeszéd és alkotmányos reform rendezésének [lehetséges] útjain, melyek elképzelhetetlenek az ország délkeleti részében alkalmazott, erővel való fellépés beszüntetése nélkül.

2. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter sajtóértekezletén elhangzottakból a következők (eredetijét lásd “Az Orosz Külügyminisztérium hivatalos anyagai” című szekcióban):

 • Az oroszok továbbra is készek az Ukrajnán belüli össznemzeti párbeszéd érdekében folytatott munkára, mivel jó alapok vannak ehhez a február 21-i (kijevi) és az április 17-i (genfi) megállapodások révén. Szerintük ma nem a kijevi hatalom legitimálásával kell próbálkozni, és ugyanakkor a Délen és Nyugaton tüntetőket szeparatistáknak és terroristáknak feltüntetni, hanem minden ukránt le kell ültetni a tárgyalóasztalhoz.
 • Riasztónak találják azt, hogy a hatalomátvételt követően a kijevi hatalom milyen könnyedén vetette el az egész február 21-i megállapodást, mint “érvényét vesztettet”, és hogy ezt az álláspontot bizonyos európai politikusok is támogatták. Azt látva, hogy most kezd visszatérnia józan ész, mivel többen beszélnek egy sor abban foglalt dolog szükségességéről, miért ne lehetne a törvénytelen fegyveres alakulatok leszerelését és a poltikai tüntetésekben résztvevők amnesztiáját megvalósítani?
 • Ezt az április 17-i genfi megállapodás is megerősítette. Az ukrán oldalnak az abban foglaltakat kellene teljesítenie.
 • Amikor arról beszélnek hogy az orosz fél semmit sem teljesített a genfi megállapodásban fogaltakból Szergej Lavrov mindig megkérdezi: “Mondják meg kérem pontosan, mit akarnak tőlünk, milyen teendőket várnak Oroszországtól?”. Ilyenkor semmi mást nem hall, mint a csapatok ukrán határról való eltávolítását. Ugyanakkor nekik semmi titkolni valójuk nincsen ezzel kapcsolatban. A nemzetközi megállapodásoknak megfelelően az EBESZ számtalanszor ellenőrizte ezeket, légi ellenőrzések is voltak, ahhoz pedig minden joguk meg van, hogy saját területükön a jogi és morális normákat meg nem sértő tevékenységet folytassanak, a nemzetközi szerződésekben foglaltak szerint.
 • Februárban, a kijevi Majdanon történt események tetőfokán úgy a NATO főtitkára, A.F. Rasmussen, mint az észak-atlanti szövetség hadügyminiszterei az ukrán fegyveres erők semlegességének, politikába való be nem avatkozásának szükségességét hangsúlyozták. Most viszont azt hangoztatják, hogy mindez jogos, mert állami monopólium az erő alkalmazása. Ez két abszolút ellentétes kijelentés. Bárhogyan is legyen, a februári állásponttal lehet csak kezdeni, hiszen a de-eszkalációhoz vissza kell vonni azt a parancsot, melynek értelmében a hadsereg a saját népével harcol.
 • A május 25-ére tervezett elnökválasztásokig nem lesz befejezve az alkotmányos reform, hiszen még arról sem tudhatnak semmit Ukrajna polgárai, hogy milyen módosításokat tervez a Felső Rada az alkotmányban. Így a szavazásnál fogalmuk sem lesz arról, hogy mi lesz a megválasztott elnök jogköre. Azt tudni mindössze, hogy átosztják jogait a parlament irányában.
 • Teljesen hisztérikus volt novemberben az EU reakciója arra, hogy a teljesen legitim ukrán elnök elhalasztotta az EU-val kötendő megállapodás aláírását. Ennek okát a mai napig nem érti az orosz fél, hacsak nem abból az egyszerű feltételezésből indul ki, hogy az Európai Únió—az USA támogatásával—egyszer és mindenkorra el kivánta szakítani Ukrajnát Oroszországtól. Publikusan nem egyszer kifejezésre került, hogy Ukrajna válasszon a Nyugat és Oroszország között. Ilyen viselkedés és fellépés—az orosz fél véleménye szerint—a mai Európában megengedhetetlen. Elég csak megnézni, hogy mindez hova vezetett. Az orosz félnek semmiféle szándéka vagy célja nem volt bármilyen dolog keresztülvitelére Ukrajnában. Pontosan az ellenkezője igaz, mindenkit arra szólított fel, hogy szüntesse be a beavatkozást ennek az országnak a belügyeibe. Így arra a grúz újságírói kérdésre, hogy a júniusban esedékes Grúzia-EU közötti társulási megállapodást követően várható lesz-e a két ország közötti kapcsolatok romlása, Lavrov csak ezt tudta tanácsolni: “Érdeklődjenek az EU és az USA illetékeseinél, hogy nincs-e valamilyen tervük arra az esetre, ha a grúz vezetés nem teszi azt, amit tőle várnak.” Ehhez még azt is hozzá tette: “Mi nem foglalkozunk rezsimek leváltásával, ‘színes forradalmak’ szervezésével, különösen nem ‘barna árnyalatúakkal’, mint az Ukrajnában történt és történik.”
 • Az orosz fél úgy látja, hogy Oroszország nyugati partnerei az Ukrajnában beérett ellentmondásokat aktívan kihasználták saját menetrendjük megvalósítása és egyoldalú céljaik elérése érdekében, anélkül, hogy az ukrán nép érdekeit figyelmbe vették volna. Ezen véleményüket sosem rejtették véka alá. Válaszul mindig azt kapták, hogy ez az orosz állítás nem igaz. Erre az orosz fél azt mondja, hogy rendben, akkor minden lehetséges. Ne szakítsuk tehát ketté Ukrajnát, és egyesítsük erőinket abban, hogy segítsük párbeszéd megkezdését Kelet- és Nyugat-Ukrajna között, ami majd elvezet a megkötött megállapodások teljesüléséhez. “Gyakorlati lépéseket csak maguk az ukránok tudnak tenni, ha nem tartják vissza őket az egymással való együttműködéstől”—tette hozzá Lavrov. “De sajnos nyugati partnereink egyelőre nem értek meg arra, hogy egyet értsenek Délnyugat-Ukrajna nemzeti párbeszédben való, egyenrangú részvételével”—fejezte be a sajtókonferenciát az orosz külügyminiszter.


Magyar beszámolók

Lavrov: szokatlan lenne az ukrán elnökválasztás [hu.euronews.com, 06/05 13:55 CET]

Moszkva szerint csak akkor kellene új megállapodást kötni az ukrajnai válság kezeléséről, ha meghallgatják az ország különböző régióinak vezetőit, többek között az ellenzék képviselőit is. Ellenkező esetben csak körbe-körbe haladnának.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az Európa Tanács tagállamainak külügyminiszteri találkozója utána arról beszélt, hogy Ukrajna nem tartotta be a genfi egyezmény részleteit.

Az orosz diplomácia vezetője felszólította a kijevi vezetést, hogy ne támadjon civilekre, vonja vissza csapatait Kelet-Ukrajnából, és tartsa tiszteletben az emberi jogokat. Szerinte szokatlan lenne egy olyan országban elnökválasztást tartani, ahol a hatalom saját állampolgáraira támadt.

Kézfogás igen, tárgyalás nem [nol.hu, 2014.05.06 21:39]

… Az Európa Tanács bécsi ülése után Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt mondta, ennek csak akkor lenne értelme, ha a megbeszélésen a kijevi kormányzat ellen fellépő kelet-ukrajnai aktivisták is helyet kapnának, de Kijev is csak feltételekkel lenne kész a párbeszédre.

Andrij Descsicja megbízott külügyminiszter ugyancsak az osztrák fővárosban azt hangoztatta, hogy Oroszországnak előbb támogatnia kellene a május 25-ére kiírt ukrajnai elnökválasztást. Erre viszont Moszkva nem mutat hajlandóságot: Lavrov szerint „szokatlan" lenne elnökválasztást tartani akkor, amikor a hadsereget bevetették a lakosság egy része ellen, és különben is előbb az alkotmánymódosításával meg kellene határozni az államfő jogkörét.

Lavrov: Moszkva csak az "ellenzék" részvétele esetén hajlandó újabb négyoldalú egyeztetésre [hirado.hu, Forrás: MTI | 2014. 05. 06. 14:42:07]

Egy változatlan formában megszervezett találkozónak, amelyen az "ellenzék" nem venne részt, nem lenne "hozzáadott értéke, és nem vinne minket közelebb a megoldáshoz" – tette hozzá az orosz diplomácia vezetője. Lavrov továbbá "nemzeti párbeszédet" sürgetett Ukrajnában, amelyben minden érintettet, köztük a déli és kelet-ukrajnai feleket is meg kellene szólaltatni.

A május 25-re kitűzött ukrajnai elnökválasztást illetően Lavrov elmondta, hogy Moszkva időben nyilvánosságra hozza majd a szavazással kapcsolatos álláspontját, a voksolásnak mindenesetre szabadnak és tisztességesnek kell lennie.

Hozzátette ugyanakkor, hogy "szokatlan" lenne elnökválasztást tartani Ukrajnában, miközben Kijev saját népe ellen veti be az ukrán hadsereget.

Az Egyesült Államok, Oroszország, Ukrajna és az EU által április 17-én tető alá hozott genfi megállapodásban az aláírók arra intették az ukrajnai konfliktusban érintett feleket, hogy mondjanak le az erőszakról, a megfélemlítésről és a provokációkról. Előirányozták emellett az illegális fegyveres csoportok lefegyverzését, és a megszállt épületek kiürítését.

Lavrov: “Úgy tűnik, hogy az EU eldöntötte…” [Bal-Rad, 2014/05/06]

Az Európa Tanács külügyminisztereinek bécsi tanácskozásán résztvevő Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ma sajtótájékoztatót tartott.

A genfi megállapodásokról elmondta, hogy helytelen azt feltételezni, hogy az hiábavaló. Elismerte viszont, hogy a megvalósitás komoly problémákkal küzd.

Kifejtette, hogy Moszkva nem tartana helyénvalónak egy újabb négyoldalú tanácskozást az ukrán ellenzék nélkül, mivel az úgy nem lenne hatékony.

Az április 17-i nyilatkozattal csak teret nyitottunk az ukrajnai válság békés megoldása számára, ám ugyanabban a felállásban-az ellenzék nélkül-nincs értelme tárgyalni.

A külső szereplők-USA, EU, Oroszország segitheti a párbeszéd megkezdését az érintett ukrajnai felek között, de az ukránok helyett a problémákat senki sem fogja megoldani.

Az ukrán válság külső hatásairól Lavrov külügyminiszter elmondta: “Úgy tűnik, hogy az EU magában eldöntötte, hogy “leszakitja” Ukrajnát Oroszországtól. Ma már tisztán látni, hogy mi lett belőle!”


Az Orosz Külügyminisztérium hivatalos anyagai

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с событиями на Украине [МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 1107-06-05-2014, 19:33:15]

В России отмечают дальнейшую деградацию внутриполитической ситуации на Украине.

Появились новые свидетельства отсутствия у киевских властей желания начать реальный процесс деэскалации и национального примирения на Украине. Дело дошло до того, что 6 мая в Верховной Раде при обсуждении вопросов, которые затрагивают интересы всего украинского народа, из зала заседаний были удалены депутаты от фракции Коммунистической партии Украины. Фракция Партии регионов в знак солидарности также покинула зал заседаний.

Подобные действия так называемого большинства в Верховной Раде свидетельствуют о грубом попрании элементарных основ демократии и парламентаризма.

Опасаясь, видимо, того, что граждане Украины и других стран могут узнать правду и альтернативные суждения о происходящем, власти продолжают гонения и провокации в отношении журналистов, в том числе из западных государств.

Вновь призываем де-факто украинских руководителей задуматься над путями налаживания диалога в обществе и конституционной реформой, которые немыслимы без прекращения силовых действий на Юго-Востоке страны.

С.В.Лавров по итогам КМСЕ [midrftube YouTube channel, May 6, 2014]

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам министерской сессии Комитета министров Совета Европы, Вена, 6 мая 2014 года

Ebből a következőket emeltem ki jelen bejegyzés bevezető részében (a teljes, ezután megtalálható beszédben sárgával kiemelt részek)

 • Мы убеждены, что выход из нынешнего кризиса на Украине может быть найден исключительно на основе общенационального диалога, в том числе в контексте конституционный реформы, когда полноценно будут звучать голоса Юга, Востока и каждого региона Украины
 • Подтвердили готовность работать в пользу организации такого диалога, для которого есть хорошие основы – Соглашение от 21 февраля с.г. и Женевское заявление от 17 апреля с.г. Их надо выполнять, но делать это могут только сами украинцы. Сегодня нужно заниматься не попытками легитимизировать киевские власти и представить протестующих на Юге и Востоке как сепаратистов и террористов, а сведением всех украинцев за стол переговоров.
 • Нас настораживает, что киевские власти сразу после переворота с такой легкостью заявили, что Соглашение от 21 февраля уже не имеет силы. При этом некоторые европейские политики их в этом поддержали. Сейчас начинает возвращаться более здравое отношение к ситуации – многие говорят, что целый ряд положений, содержащихся в достигнутых 21 февраля договоренностях, обязательно нужно выполнять. Почему, например, не реализовать договоренность о разоружении незаконных формирований или об амнистии тех, кто участвовали в политических протестах?
 • Это то, что было подтверждено в Женевском заявлении от 17 апреля. Изложенные в нем принципы должны воплощаться в практические дела украинских сторон.
 • Когда говорят, что Россия не выполнила ничего из того, что заложено в Женевском заявлении, я сразу переспрашиваю моих собеседников: «Подскажите, пожалуйста, что конкретно Вы от нас хотите, какие действия ожидаете от России?» Я ничего не слышу, кроме требования отвести войска от украинской границы. Про эти войска мы уже тысячу раз давали объяснения, многочисленные эксперты ОБСЕ посещали места их расположения в районе учений, в рамках Договора об открытом небе проходили облеты самолетов. На днях наши партнеры запросили новую инспекцию. Нам скрывать нечего: российская армия находиться на своей территории и занимается деятельностью, которая никем не запрещена, не нарушает правовых и моральных принципов, вписана в рамки международных договоренностей.
 • В феврале нынешнего года, в разгар событий на «майдане» Генеральный секретарь НАТО А.Ф.Расмуссен и министры обороны стран Североатлантического альянса заявляли, цитирую, «о недопустимости вмешательства вооруженных сил Украины в политический процесс» и настаивали, что «армия должна быть нейтральной». Я поинтересовался у наших коллег из стран НАТО, могут ли сегодня государства-участники и Генеральный секретарь альянса подтвердить тот же самый призыв: не использовать армию, не вмешивать ее в политический процесс и не допустить, чтобы армия нарушала нейтралитет внутри собственной страны. В любом случае, с этого придется начинать.
 • Сейчас мы слышим, в том числе от руководства ЕС, тезис о том, что украинское руководство имеет полное право использовать армию для проведения так называемой «контртеррористической операции», и что все это оправданно, поскольку государство имеет монополию на применение силы. Это два абсолютно противоположных заявления. Думаю, очевидным шагом к деэскалации должна стать отмена приказа армии воевать с народом.
 • До 25 мая не будет завершен процесс конституционной реформы. В комитете, созданном Верховной Радой, «варятся» какие-то поправки, но никто за пределами украинского парламента их не видел. Постоянно звучат обещания придать их гласности, начать какой-то диалог, обсуждать конституцию с новыми поправками. Пока этого не произошло. При всех обстоятельствах все исходят из того, что конституция будет приниматься после назначенных Верховной Радой на 25 мая президентских выборов. Поэтому, голосуя за того или иного кандидата в президенты, избиратели не будут знать, каким объемом полномочий этот человек будет обладать в случае своего избрания, потому что конституция – и об этом открыто говорится – будет перераспределять полномочия между президентом и парламентом.
 • Реакция ЕС на абсолютно легитимное решение Президента Украины отложить подписание соглашения была близкой к истерике. Тут же была организована поддержка народных протестов, которые быстро «оседлали» радикалы, полилась кровь, началось насилие против полиции и мирных граждан. Я до сих пор не понял, чем была вызвана такая несоразмерная реакция ЕС и поддержавших их США, если только не исходить из одного простого предположения, что Евросоюз решил раз и навсегда оторвать Украину от России, заставить ее сделать искусственный выбор, который не раз публично формулировался, – между Западом или Россией.
 • Подобного рода поведение в современной Европе просто неприемлемо. Вы наблюдаете, что из этого получилось. У нас не было никаких намерений или замыслов затевать что-либо на Украине. Наоборот, мы призывали всех прекратить вмешиваться во внутренние дела этой страны. [Re: Стоит ли ожидать дальнейшего осложнения отношений между Москвой и Тбилиси после подписания Грузией в июне нынешнего года соглашения об ассоциации с ЕС?] Советую поинтересоваться у ЕС и США, нет ли у них каких-то планов на случай, если грузинское руководство не сделает то, что от него ожидают. Не хочу звучать невежливо, но адресовать вопрос нужно именно им. Мы не занимаемся сменой режимов, организацией «цветных революций», тем более с «коричневым оттенком», как на Украине.

 • На Украине назревали противоречия. Для нас очевидно, что они были активно использованы нашими западными партнерами в Евросоюзе и США для продвижения своей повестки дня, своих односторонних целей, забывая об интересах всего украинского народа. Мы это не скрываем и честно говорим с нашими американскими и европейскими коллегами. Они утверждают, что это не так. Но если это не так, тогда все возможно.
 • Давайте мы все-таки не будем разрывать Украину между Востоком и Западом, а объединим свои усилия и поможем начать диалог, который приведет к согласованию практических шагов для выполнения всех достигнутых соглашений и принятых заявлений. Но практические шаги могут предпринимать только сами украинцы, если их не будут удерживать от сотрудничества друг с другом. Но, к сожалению, наши западные партнеры пока не созрели для того, чтобы согласиться на равноправное участие Юго-Востока Украины в национальном диалоге.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам министерской сессии Комитета министров Совета Европы, Вена, 6 мая 2014 года [МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 1105-06-05-2014, 17:48:13]

Уважаемые дамы и господа,

Прежде всего, хотел бы выразить признательность Генеральному секретарю Совета Европы Т.Ягланду и австрийскому председательству за усилия по подготовке сегодняшнего заседания Комитета министров. Вынесенная на дискуссию тема была сформулирована как «Ценности Совета Европы и стабильность в Европе: современные вызовы».

Обсудили ситуацию на континенте, который переживает весьма непростой период. Не в последнюю очередь это связано с тем, что накопилось множество проблем в связи с неготовностью наших западных партнеров в течение многих лет на практике реализовывать провозглашенный когда-то принцип неделимости безопасности – когда никто не обеспечивает свою безопасность за счет безопасности других. К сожалению, сегодня вместо того, чтобы заняться совместной работой по исправлению этого неприятного положения, проблемы продолжают накапливаться и, прежде всего, из-за кризиса на Украине. От некоторых членов Совета Европы опять звучали угрозы и обвинения в адрес России. Но отмечу, что большинство участников дискуссии выступали за поиск компромиссных развязок, руководствуясь, прежде всего, не чьими-то геополитическими амбициями, а интересами украинского народа.

Мы убеждены, что выход из нынешнего кризиса на Украине может быть найден исключительно на основе общенационального диалога, в том числе в контексте конституционный реформы, когда полноценно будут звучать голоса Юга, Востока и каждого региона Украины.

Подтвердили готовность работать в пользу организации такого диалога, для которого есть хорошие основы – Соглашение от 21 февраля с.г. и Женевское заявление от 17 апреля с.г. Их надо выполнять, но делать это могут только сами украинцы. Сегодня нужно заниматься не попытками легитимизировать киевские власти и представить протестующих на Юге и Востоке как сепаратистов и террористов, а сведением всех украинцев за стол переговоров.

Я провел здесь несколько двусторонних встреч, в т.ч. с Генеральным секретарем Совета Европы Т.Ягландом, действующим Председателем ОБСЕ, Президентом Швейцарии Д.Буркхальтером. Мы ценим усилия ОБСЕ и Совета Европы по организации помощи в создании необходимых условий для перехода к практическим шагам в пользу начала переговоров о будущем Украины между самими украинцами. Внешние игроки – будь то США, Евросоюз или Россия – должны максимально способствовать началу такого разговора. За украинцев никто их проблемы не решит.

В целом мы призвали Совет Европы не ослаблять внимание к проблемам возрождения на континенте неонацистских идеологии и практики: жуткое подтверждение тому события на Украине и трагедия Одессы. Призвали не обходить молчанием проблемы национальных меньшинств, позорную проблему безгражданства, сохраняющуюся в Европе в XXI веке. Задачи, которые стоят перед этой уважаемой Организацией, должны выполняться по всем направлениям: в области верховенства закона, демократии и прав человека и многих других, включая сотрудничество между молодежью, взаимодействие в социальной и экономической сферах.

Совет Европы – перспективная и единственная общеевропейская Организация, опирающаяся на универсальные общеевропейские конвенции, которые накладывают на государства юридические обязательства. Именно такой подход обеспечивается за счет равноправия всех государств, входящих в Совет Европы, и должен применяться и далее, чтобы в Европе не появлялись новые разделительные линии.

  Вопрос: Ряд европейских стран поддержали инициативу Германии о проведении в Женеве очередной встречи, посвященной урегулированию кризису на Украине. Как Вы относитесь к данной инициативе? Означает ли это, что «Женева-1» провалилась?

С.В.Лавров: Ничто не провалилось. Есть попытки последовательно лишить смысла договоренности, которые вырабатывались на протяжении последних месяцев. Я уже упоминал о Соглашении от 21 февраля. По нашему глубокому убеждению, его нужно уважать. Есть Женевское заявление от 17 апреля. Нас настораживает, что киевские власти сразу после переворота с такой легкостью заявили, что Соглашение от 21 февраля уже не имеет силы. При этом некоторые европейские политики их в этом поддержали. Сейчас начинает возвращаться более здравое отношение к ситуации – многие говорят, что целый ряд положений, содержащихся в достигнутых 21 февраля договоренностях, обязательно нужно выполнять. Почему, например, не реализовать договоренность о разоружении незаконных формирований или об амнистии тех, кто участвовали в политических протестах? Это то, что было подтверждено в Женевском заявлении от 17 апреля.

Что касается дальнейших международных форматов по содействию урегулированию украинского кризиса, то сегодня после этой пресс-конференции я буду встречаться с Министром иностранных дел ФРГ Ф.-В.Штайнмайером; завтра в Москву приедет Действующий председатель ОБСЕ Д.Буркхальтер. Обсудим, как можно помочь началу общенационального диалога по Украине. То, что могло сделать мировое сообщество, а именно – согласовать рамки выхода из украинского кризиса – уже сделано (Женевское заявление от 17 апреля). Можно, конечно, опять собираться в таком же формате, когда за столом переговоров отсутствует оппозиция нынешнему режиму, но это едва ли что-то добавит: мы будем ходить по кругу и опять говорить, что нужно выполнять все, о чем договорились. А выполнять должны украинцы – и режим, и те, кто ему противостоят. Им жить в одной стране, и они обязаны на взаимоуважительной равноправной основе согласовывать практические шаги по выполнению того самого Женевского заявления, которое начинается словами, что не должно быть никакого насилия.

Как это сделать? Наверное, нужно отвести армию, отменить приказ о ее использовании против народа. В феврале нынешнего года, в разгар событий на «майдане» Генеральный секретарь НАТО А.Ф.Расмуссен и министры обороны стран Североатлантического альянса заявляли, цитирую, «о недопустимости вмешательства вооруженных сил Украины в политический процесс» и настаивали, что «армия должна быть нейтральной». Я поинтересовался у наших коллег из стран НАТО, могут ли сегодня государства-участники и Генеральный секретарь альянса подтвердить тот же самый призыв: не использовать армию, не вмешивать ее в политический процесс и не допустить, чтобы армия нарушала нейтралитет внутри собственной страны. В любом случае, с этого придется начинать.

Протестующие против власти на Юге и Востоке хотят, чтобы их услышали, хотят получить равный и полноценный голос в определении судьбы собственной страны. Чтобы это произошло, нужно деэскалировать насилие, для чего потребуется согласование последовательности шагов – кто из противоборствующих сторон что и в какой временной период должен сделать. Миссия ОБСЕ может за этим наблюдать. Мы сегодня об этом говорили.

Еще раз подчеркну, можно собраться в том же формате, который одобрил Женевское заявление от 17 апреля. Но без полноценного участия Юга и Востока Украины мы не продвинемся в практическом плане, с точки зрения реализации данного заявления.

  Вопрос: В мае на Украине ожидаются три события: выборы президента, которым будут предшествовать референдумы в Донецке и Луганске, запланированные на 11 мая. Какие из этих событий Россия может признать легитимными? Каковы критерии оценок?

С.В.Лавров: Критерии любых процессов, связанных с народным волеизъявлением, всем известны. Выборы, референдумы должны быть свободными, справедливыми, проходить в обстановке, исключающей насилие, и под объективным беспристрастным международным мониторингом. В зависимости о того, как эти критерии будут соблюдаться, мы и будем определять свое отношение к упомянутым Вами событиям. Между прочим, проводить выборы в ситуации, когда против части населения используется армия, достаточно необычно. Это все-таки не Афганистан, где идет война. Там, тем не менее, выборы состоялись.

Насчет 25 мая – посмотрим, как закончится процедура. Хотел бы обратить внимание на то, что не упоминается в аналитических размышлениях о происходящем. Как объявило киевское руководство, предстоят выборы президента. Но одновременно до 25 мая не будет завершен процесс конституционной реформы. В комитете, созданном Верховной Радой, «варятся» какие-то поправки, но никто за пределами украинского парламента их не видел. Постоянно звучат обещания придать их гласности, начать какой-то диалог, обсуждать конституцию с новыми поправками. Пока этого не произошло.

При всех обстоятельствах все исходят из того, что конституция будет приниматься после назначенных Верховной Радой на 25 мая президентских выборов. Поэтому, голосуя за того или иного кандидата в президенты, избиратели не будут знать, каким объемом полномочий этот человек будет обладать в случае своего избрания, потому что конституция – и об этом открыто говорится – будет перераспределять полномочия между президентом и парламентом. Сложилась достаточно специфическая ситуация. Гораздо логичнее и справедливее был порядок действий, изложенный в соглашении от 21 февраля: осенью – новая конституция, до конца года – выборы. Повторю, при оценке того, что произойдет, мы будем исходить из обозначенных мною критериев.

  Вопрос: Генеральный секретарь Совета Европы представил доклад о ситуации в Грузии, в том числе в Цхинвальском регионе и Абхазии, в котором речь идет о деструктивных действиях России – задержаниях на так называемых административных границах, их укреплении и т.д. Как Вы оцениваете этот доклад?

  В контексте событий на Украине стоит ли ожидать дальнейшего осложнения отношений между Москвой и Тбилиси после подписания Грузией в июне нынешнего года соглашения об ассоциации с ЕС?

С.В.Лавров: Что касается доклада, о котором Вы упомянули, Россия не поддерживает слепо все, что делает Совет Европы и его Секретариат. У каждой страны есть нюансы в своих подходах. Нам небезразлична ситуация в Грузии. Мы хотим, чтобы Грузия была стабильным государством, народ жил хорошо. Но это не означает, что мы рассматриваем Абхазию и Южную Осетию в контексте ситуации в Грузии. Эти страны – наши соседи, самостоятельные государства, мы признали их независимость. Это реальность, и мы рассчитываем, что контакты, которые ведутся между нами и грузинскими коллегами, позволят более спокойно и здраво на нее смотреть.

Если Вы спрашиваете, не ждет ли Грузию такой же кризис, который разразился на Украине после того, как легитимный Президент, действуя в полной мере в рамках своих конституционных полномочий, решил не отменить, а отложить подписание соглашения об ассоциации с ЕС, то, честно говоря, я не вижу причин, по которым этот вопрос нужно адресовать России. Вы, наверное, следили за развитием событий.

Повторю, реакция ЕС на абсолютно легитимное решение Президента Украины отложить подписание соглашения была близкой к истерике. Тут же была организована поддержка народных протестов, которые быстро «оседлали» радикалы, полилась кровь, началось насилие против полиции и мирных граждан. Я до сих пор не понял, чем была вызвана такая несоразмерная реакция ЕС и поддержавших их США, если только не исходить из одного простого предположения, что Евросоюз решил раз и навсегда оторвать Украину от России, заставить ее сделать искусственный выбор, который не раз публично формулировался, – между Западом или Россией.

Подобного рода поведение в современной Европе просто неприемлемо. Вы наблюдаете, что из этого получилось. У нас не было никаких намерений или замыслов затевать что-либо на Украине. Наоборот, мы призывали всех прекратить вмешиваться во внутренние дела этой страны. Советую поинтересоваться у ЕС и США, нет ли у них каких-то планов на случай, если грузинское руководство не сделает то, что от него ожидают. Не хочу звучать невежливо, но адресовать вопрос нужно именно им. Мы не занимаемся сменой режимов, организацией «цветных революций», тем более с «коричневым оттенком», как на Украине.

  Вопрос: Весь мир говорит об эскалации ситуации на Украине. Какой выход видит Россия из этой ситуации? Может быть, Вы начнете переговоры непосредственно с украинским коллегой?

С.В.Лавров: Я только что отвечал на подобный вопрос. Мы не уходим от контактов с украинскими коллегами, одним из результатов которых было Женевское заявление от 17 апреля. Изложенные в нем принципы должны воплощаться в практические дела украинских сторон. Когда говорят, что Россия не выполнила ничего из того, что заложено в Женевском заявлении, я сразу переспрашиваю моих собеседников: «Подскажите, пожалуйста, что конкретно Вы от нас хотите, какие действия ожидаете от России?» Я ничего не слышу, кроме требования отвести войска от украинской границы. Про эти войска мы уже тысячу раз давали объяснения, многочисленные эксперты ОБСЕ посещали места их расположения в районе учений, в рамках Договора об открытом небе проходили облеты самолетов. На днях наши партнеры запросили новую инспекцию.

Нам скрывать нечего: российская армия находиться на своей территории и занимается деятельностью, которая никем не запрещена, не нарушает правовых и моральных принципов, вписана в рамки международных договоренностей. Все инспекции, посещавшие районы учений, не смогли сделать вывод о том, что мы занимаемся опасной военной деятельностью. Я уже сказал, что первым очевидным шагом к деэскалации должна стать отмена приказа использовать армию и национальную гвардию для подавления протестов. Я уже цитировал заявление министров обороны стран-членов НАТО, которые в феврале с.г. требовали недопущения вмешательства армии в политический процесс и соблюдения нейтралитета. Это было сказано при полноценно действующем Президенте Украины В.Ф.Януковиче. Сейчас мы слышим, в том числе от руководства ЕС, тезис о том, что украинское руководство имеет полное право использовать армию для проведения так называемой «контртеррористической операции», и что все это оправданно, поскольку государство имеет монополию на применение силы. Это два абсолютно противоположных заявления. Думаю, очевидным шагом к деэскалации должна стать отмена приказа армии воевать с народом.

  Вопрос: Считаете ли Вы, что Соединенные Штаты могут стоять за конфликтом на Украине?

С.В.Лавров: Мы уже давали наши оценки. На Украине назревали противоречия. Для нас очевидно, что они были активно использованы нашими западными партнерами в Евросоюзе и США для продвижения своей повестки дня, своих односторонних целей, забывая об интересах всего украинского народа. Мы это не скрываем и честно говорим с нашими американскими и европейскими коллегами. Они утверждают, что это не так. Но если это не так, тогда все возможно.

Давайте мы все-таки не будем разрывать Украину между Востоком и Западом, а объединим свои усилия и поможем начать диалог, который приведет к согласованию практических шагов для выполнения всех достигнутых соглашений и принятых заявлений. Но практические шаги могут предпринимать только сами украинцы, если их не будут удерживать от сотрудничества друг с другом. Но, к сожалению, наши западные партнеры пока не созрели для того, чтобы согласиться на равноправное участие Юго-Востока Украины в национальном диалоге.

Reklámok
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Trackbacks

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: