Bíztatták-e a szlavjanszkiakat Moszkvából, s ha igen, milyen mértékben?

Erre a kérdésre a hivatalos moszkvai válasz innen: Ukrajna különböző részeinek kell leülni tárgyalni egymással, nincsen más válságkezelő megoldás—az USA, az EU és Oroszország csak ebben működhet közre: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter 2014. május 6-án Bécsben (2014. május 7.)

Az orosz félnek semmiféle szándéka vagy célja nem volt bármilyen dolog keresztülvitelére Ukrajnában. Pontosan az ellenkezője igaz, mindenkit arra szólított fel, hogy szüntesse be a beavatkozást ennek az országnak a belügyeibe. … “Mi nem foglalkozunk rezsimek leváltásával, ‘színes forradalmak’ szervezésével, különösen nem ‘barna árnyalatúakkal’, mint az Ukrajnában történt és történik.”—nyilatkozta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

Az oroszok továbbra is készek az Ukrajnán belüli össznemzeti párbeszéd érdekében folytatott munkára, mivel jó alapok vannak ehhez a február 21-i (kijevi) és az április 17-i (genfi) megállapodások révén. Szerintük ma nem a kijevi hatalom legitimálásával kell próbálkozni, és ugyanakkor a Délen és Nyugaton tüntetőket szeparatistáknak és terroristáknak feltüntetni, hanem minden ukránt le kell ültetni a tárgyalóasztalhoz.

Mivel azonban:

“Gyakorlati lépéseket csak maguk az ukránok tudnak tenni, ha nem tartják vissza őket az egymással való együttműködéstől”—tette hozzá Lavrov. “De sajnos nyugati partnereink egyelőre nem értek meg arra, hogy egyet értsenek Délnyugat-Ukrajna nemzeti párbeszédben való, egyenrangú részvételével”—fejezte be a sajtókonferenciát az orosz külügyminiszter.

a címben jelzett kérdéssel foglalkozó, jelen bejegyzést azonban nem érhetjük be ennyivel, hiszen magát a kérdést az alábbiak indukálták:

Szlavjanszk sorsa hamarosan eldől. Az Önvédelem erői ma óriási veszteségeket szenvedtek, és ha nem lesz önkéntes és fegyver utánpótlás, akkor valamennyien ott pusztulnak. A lakosokra ezt követően szintén szomorú sors vár, tekintettel a Szlavjanszk körzetében található palagáz lelőhelyekre (ha kell kitelepítik őket): Szlavjanszk, mint egy 118 ezres város úgy az Önvédelem, mint a polgári lakosság részéről kénytelen egyre több áldozatot hozni a Nemzeti Gárda kíméletlen csapataival szemben (2014. május 5.).

Kis Ádám Ez már értelmetlen. Nem tudom, bíztatták-e a szlavjanszkiakat Moszkvából, s ha igen, milyen mértékben, de ha igen, az felelőtlenség volt. Mindenesetre árulkodó, hogy az utcai harcosok nélkül az ukrán hadsereg nem ért volna el eredményt, mert a győzelemhez gyűlölet kellett, és az átlag ukrán nem gyűlöli az oroszokat. Ha Putyinnak van befolyása az ellenállókra, akkor az ellenállás feladását kellene javasolnia.

Javasolhatja-e az ellenállás feladását Putyin? Csak akkor, ha kizárólag ő maga, vagy az orosz állam szervezte meg az ottani ellenállást, ami—az alábbiakból világosan kiderül—egyáltalán nem igaz. Pontokba szedve az alábbiakban feltárt, első kézből származó, azaz az események elejét a hivatalos szlvajanszki hirforrásokkal dokumentálható tényeket, magyarul:

 1. 6 fő ismeretlen, magát álcázó fegyveres foglalta el a szlavjanszki rendőrség épületét április 12-én a reggeli órákban, és kitűzték arra az Orosz Föderáció, valamint a Donyecki Népköztársaság zászlait. Az épületfoglalókkal tárgyalásokat kezdett a város polgármestere, Nelja Stepa, és több városi képviselő. Közülük az egyik, a “Zöld Szalag” szervezettől, du. 3 órára az épülethez hívta a lakosságot, hogy kifejezzék támogatásukat a foglalókkal. A városi lakosok egy része addigra már maga is megjelent ott, és különféle élelmiszereket adott át a fegyvereseknek. A polgármester asszony azt nyilatkozta délben egy orosz TV-csatornának, hogy ellene van az “aktivisták” által elkövetett akció fegyveres erővel való letörésének, mivel a referendum követeléséről van szó és “ezek az emberek békével jöttek hozzánk, nincs agresszív szándékuk velünk kapcsolatban”. Ugyancsak közölte, hogy az egész város a donyecki terület jövőjét meghatározó referendum mellett van. Ahogyan fogalmazott: “A város vállalatainak 92 %-a Oroszország felé termel, Oroszországot idősebb testvérének tekinti. Mi—a Don medence (Donbassz) és az oroszországiak—vérszerinti testvérek vagyunk, és nem fogunk harcolni Oroszországgal. Hallják, ahogyan az utcán azt skandálják, hogy ‘derék legények (молодцы)’, a kijevi hatalmon lévőknek meg kell hallaniuk, hogy a nép párbeszédre vágyik, stabilitást, békét és rendet szeretne”.
 2. Az interjúban Nelja Stepa azt is elmondta, hogy 3 nappal ezelőtt felhívással fordult Ukrajna miniszterelnökéhez, melyben közölte vele, hogy le kellene ülni a referendum ügyében tárgyalni. Egy jóval későbbi, április 22-i TV-interjúból lehetett megtudni  a Jacenyuknak írott levelére az új hatalomtól semmi választ nem kapott. “Helyette a városba jöttek a ‘Jobboldali Szektor’ harcosai”—tette hozzá. Ebben az interjúban arról is beszélt, hogy ő, nőként “borzalmasan pánikoló”, ezért engedte át a hatalmat a “nép polgármesterének”, Vjacseszláv Ponomarjovnak. Lemondását április 30-án fogadta el hivatalosan a városi tanács ülése.
 3. Hogy mi vezetett április 12-éhez azt a következőkben lehet összegezni:
  Április 11: A Donyeck területi adminisztráció épületét blokkoló tüntetők támogatására a szlavjanszkiak egy csoportja mindenféle ellátást vitt Donyeckbe, és felállította ott a legnagyobb sátrat. Nelja Stepa polgármester saját gyüjteményéből két ikont ajándékozott az ottani embereknek, és a szituáció békés megoldását kívánta nekik. 
  Április 10: “Többé nem lehet hallgatni”. Ezzel a lead-del tették közzé Nelja Stepa tömegkommunikációs eszközöknek tett nyilatkozatát, mely azzal kapcsolatosan jelent meg, hogy Ukrajna Minisztertanácsához fordult, Kelet-Ukrajna területi hatóságaival való tárgyalásokat követelve tőlük annak érdekében, hogy elkerüljék a vérontást, és Kijevben és más régiókban felszámolják a katonai jellegű képződményeket. Megosztotta véleményét, miszerint Délkelet a Kijevi forgatókönyv szerint halad, de ezzel csak tárgyalásokat szeretne elérni, hogy legyen egy legitim, összukrán referendum. Bejelentette a Szlavjanszkban végzett közvéleménykutatás eredményét, mely szerint a lakosok többsége Ukrajna egysége és az Oroszországgal való partnerség mellett van. Véleménye szerint tárgyalásokkal új időszámítást kell kezdeni a helyzet stabilizálása terén, nem pedig letartóztatni azokat az embereket, akik blokkolják az állami épületeket.
  Április 9: Viharos rendkívüli ülésen tárgyalta a Városi tanács a rendkivüli elnökválasztás szervezésének és előkészítésének ügyét. Egy küldöttnő erőteljesen amellett érvelt, hogy Ukrajna alkotmányának értelmében az elnökválasztás törvénytelen. A Régiók Pártjának képviselői többségükben azon véleményen voltak, hogy erről a vita felesleges. A polgármesternő szerint is az az ember, aki egyszerűen nincsen—”a bolondnak is világosan’”—az magát váltotta le a hatalomról. Mindazonáltal az a vélemény is jelen volt, hogy azoknak a véleményét is meg kell hallgatni, akik referendumot (ld. fenn) is szeretnének annak érdekében, hogy megválasztott elnök legitimitása nagy legy legyen.
  Április 8: Szlvjanszk Kommunista pártszervezetének képviselői gyűlést hívtak össze a Donyecki Népköztársaság és a Donyecki terület autonómiájáról május 11-én tartandó referendum támogatására. Mivel a gyűlésről aznap határoztak—a város méreteihez képest—nem volt kifejezetten nagylétszámú az összejövetel (azért lásd az ott készült fényképet).
  Inkább a kötetlen, szabad fellépések határozták meg ezt az összejövetelt, az előkészített határozati javaslatról nem szavaztak, és a tömegakció a kijevi hatalommal szemben tüntetést demonstrálta. Anatolij Hmeleckij, a helyi kommunista pártszervezet első titkára azt hangoztatta, hogy a referendum lebonyolításával kapcsolatos határozat több alkalommal való elfogadásának ellenére a kijevi hatalom ignorálja mindezt, és kinyilvánítja, hogy a federalizáció és az orosz nyelv második állami nyelvként való elfogadásának kérdése nem aktuális. A gyűlésen információt osztottak meg a Donyeckbe szervezett utazásokról, valamint a területi adminisztráció körüli barikádokon tüntető aktivisták támogatására szervezett gyűjtésekről.
  Április 7: Az április 6-ról 7-ére virradó éjszaka a Donyeck területi adminisztráció épülete körüli barikádot megerősítették az “orosz-oldali szeparatisták”, akik az ellenállást nem tanusító rendőrökkel szemben 6-án elfoglalták az épületet, beleértve Szergej Taruta elnöki dolgozószobáját. [Serhiy Taruta, egyike az ukrán oligarcháknak. Vagyona a Forbes szerint 2,7 milliárd dollár.] Körülbelül 150 botokkal, [baseball] ütőkkel és az adminisztrációt vasárnap védő rendőröktől elvett pajzsokkal felszerelt ember van ott. Külön átvételi helyen fogadják a lakosságtól érkező élelmiszert. Az épületen az Orosz föderáció zászlója lobog. 6-án hirdették ki a Donyecki Népköztársaság megalakítását is azok, akik területi tanács legitim ülésén követelték ezt, de mivel a küldötttek ott nem jelentek meg, ezért mandátumuktól megfosztották őket és megalakították a “népi területi tanácsot”. A bejelentést az épület körüli tömeg újjongva fogadta. 7-én a Szlavjanszkban összegyűjtött kb. 2 ezer grivnya [kb. 37,740 Ft ápr. 6-i árfolyamon] készpénzt és élelmiszert Donyeckbe szállították. A tüntetők között szlavjanszki lakosok is vannak. Rinat Ahmetov [Rinat Akhmetov 11,4 milliárdos vagyonával messze megelőz minden más ukrán oligarchát, a Forbes szerint] közbenjárására az orosz-oldali aktivisták beleegyeztek egy küldöttség összeállításába, mely Vitalij Jarema miniszterelnök helyetteshez ment, és egyúttal azok, akik korábban elfoglalták a donyecki Biztonsági hivatal épületét megigérték a fegyverek letételét. Így a hatalom lemondott annak ostromáról. A Biztonsági hivatalt kiürítették az azt elfoglalók. [A fegyverletételről nincs szó a híradásban.]

Lásd még:
A klasszikus harci játékok orosz hőse, Sztrelkov-Girkin-MacLeod valódi hőssé vált Szlavjanszkban (2014. május 1.)
Kik Sztrelkov-Girkin és a hozzá hasonlók: a független és ellenzéki, állítólagosan (Wikipedia) CIA támogatású Eső (Dozsgy) TV-csatorna, riportja (2014. május 1.)
Szlavjanszk ahogyan szerette volna magát láttatni, és ahogyan ma (április végén) látszik: a valóságban, és a nyugati/kijevi médiaharsogás által magát bekorlátozó MTI által (2014. április 28.)
2014. május 3. Fegyveres pokol Szlavjanszkban és Kramatorszkban az elmúlt éjszaka. Egyedül Kramatorszkban 10 halott. (2014. május 3.)
Szlavjanszk: megkezdődött a kijevi hunta genocídiuma saját népe ellen (2014. május 2.)
2014. május 2. estéjén a Donyecki területen (2014. május 3.)
Délkelet-Ukrajna, április 26: a valódi helyi hatalom megszervezésének kezdetei, honvédelmi értelemben is, a kijevi hunta számára veszélyes helyi emberek (már vagy 200) elrablása és úgy az EBESZ által nem elismert nyugati hírszerzők, mint a Kijev által beküldött felderítő/provokátorok elfogása mellett (2014. április 27.)

Illetve ez a dokumentumfilm még további általános információkkal szolgál (április hónapra vonatkozóan):

Украина. Противостояние [RT на русском YouTube channel, May 2, 2014]

“Украина. Противостояние” – новый документальный фильм российского международного телеканала “RT”, который представляет собой подборку самых интересных видео сюжетов и интервью о остром политическом кризисе на Украине. … Грохочут танки, рвутся снаряды, льется кровь… На Украине сознательно разжигается гражданская война. Кому выгодно противостояние славянских народов? Кто снабжает оружием и деньгами украинских националистов? Почему Киев не способен защитить своих граждан? Почему гибнут мирные жители? Люди хотят спокойно жить и работать на своей земле, а не в Евросоюзе или в России. Но за это простое желание сегодня можно поплатиться жизнью.


Részletesen feltárt, az események elejét hivatalosan dokumentáló tények:

Вооруженные люди захватили райотдел милиции в Славянске [Деловой Славянск, 12 апреля 2014, 10:21]

ЖУРНАЛИСТ ГАЗЕТЫ "ДЕЛОВОЙ СЛАВЯНСК" НАХОДИТСЯ  НА МЕСТЕ СОБЫТИЙ. ЖДЕМ НОВОСТЕЙ.

см. обновления  ВИДЕО, ФОТО : ХРОНИКА СОБЫТИЙ  http://slavdelo.dn.ua/2014/04/12/video-foto-hronika-sobyitiy-zahvata-gorotdela-militsii-v-slavyanske/

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что вооруженные люди захватили райотдел милиции в Славянске (Донецкая область).

"9.30. А пока в Славянске вооруженные люди в камуфляже захватили райотдел милиции. Вот тут реакция будет очень жесткой. Как и разница между протестующим и террористом", – написал глава МВД на своей странице в Facebook в субботу утром.

На момент захвата было до 6 неизвестных вооруженных людей в камуфляжах. Они несколько раз выстрелили в воздух, а затем штурмовали райотдел.

«Неизвестные какие-то. Подъехали на машинах… Сейчас выясняем, кто такие», – сказали в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

На вопрос, есть ли в здании горотдела оружие, собеседник издания Остров ответил, что есть.

Отметим, на официальном сайте МВД эта информация пока не появилась.

Неля Штепа о захватчиках Славянского горотдела милиции [Slavgorod.com.ua YouTube channel, April 12, 2014]

видео сайта http://slavgorod.com.ua/News/Article/772

12. 20. В настоящее время здание горотдела милиции находиться под контролем захвативших его людей.

Мэр Славянска и ряд депутатов городского совета ведут переговоры.

Возле здания собралась толпа. Произошло несколько потасовок, но в целом люди настроены мирно.

Жители Славянска передали народному ополчению продукты.

На здании горотдела милиции вывешен российский флаг и флаг Донецкой Народной Республики.

По неподтвержденной пока информации, колонну войск специального назначения, направленную в Славянск, развернули.

Фото и видеоматериалы будут чуть позже.

Подробности http://slavdelo.dn.ua/2014/04/12/video-foto-hronika-sobyitiy-zahvata-gorotdela-militsii-v-slavyanske/

Славянцев собирают на митинг, горожане свозят продукты для захватчиков, в городе ведёт съёмку российский телеканал (Дополнено) [Slavgorod.com.ua, 12 Апреля 2014, 12:50]

Руководитель общественной организации «Зеленая лента» Анатолий Легкоступ, призвал жителей Славянска прийти в 15:00 к зданию городского отдела милиции Славянска, чтобы поддержать захватчиков. Неля Штепа, в свою очередь, заявила о том, что ранее Анатолий Легкоступ поддерживал противоположные политические силы, а сейчас резко поменял свою позицию.

Также, под здание городского отдела милиции Славянска подвозят тележки с продуктами для людей в камуфляже.  Под зданием собралось много представителей средств массовой информации, в том числе и российский телекана Lifenews. Стоит отметить, что во внутрь здания впустили только съёмочную группу этого телеканала. Местное СМИ не пускают.

Позже во внутрь здания стали пускать все СМИ по предъявлению соответствующего удостоверения.

Мэр Славянска вышла в эфир российского телеканала: «Я позвонила начальнику милиции и сказала: "Весь город встал щитом, защищая ребят, захвативших здание» [Slavgorod.com.ua, 12 Апреля 2014, 13:42]

image

Мэр Славянска Неля Штепа рассказала в прямом эфире LifeNews о захвате пророссийскими активистами зданий городской администрации и милиции.

Мы узнали о захвате в 8 часов утра, мне перезвонили жители и сообщили об этом. В здании находятся более 1000 человек. Я спросила у них – кто они, они ответили, что являются донецкими ополченцами. Я многих знаю, это наши люди и они выставляют требования о проведении референдума. Мы все согласны, я не могу им противоречить,  – сообщила мэр Славянска. – Три дня назад я написала премьер-министру Украины обращение, в котором сообщила, что надо садиться за стол переговоров. Весь Славянск сегодня вышел на улицы города и поддерживает активистов. Сейчас со здания городской администрации сняли украинский флаг и водрузили на него российский.

Неля Штепа рассказала о том, что она выступает против вооруженного подавления действий активистов властями Украины.

Весь город встал щитом, защищая ребят, захвативших здание. И если власти Украины попробуют подавать восстание, погибнет огромное количество гражданских людей. Этого нельзя допустить. Если кто-то пойдет против людей, то прольется кровь и им не отмыться, – считает Неля Штепа. – Лично я не допущу этого, я стою на страже своего города. Эти люди пришли к нам с миром, у них нет агрессии по отношению к нам. Донецкая милиция сегодня с народом, который пришел. Мы мирный народ, брат против брата не пойдет.

Мэр Славянска также сообщила, что весь город выступает за проведение референдума.

– Мы будем проводить референдум, то что происходит у нас, говорит о том, что властям Украины необходимо задуматься. Я уверена, что они завтра объявят о  решение проведения в регионах Украины референдума. Правда, мне интересно, почему они раньше не спросили у народа, чего он хочет? – задается вопросом мэр Славянска. – В городе 92 процента предприятий работает с Россией и для нас важны партнерские отношения с этой страной. Славянск считает Россию своим страшим братом, мы – Донбасс и россияне – родные по крови и мы не будем воевать с Россией. Вы слышите, горожане на улице скандируют "Молодцы", киевские власти должны услышать, что народ хочет диалога, хочет стабильности, мира и порядка.

Утром 12 апреля сторонники федерализации захватили здание милиции и горадминистрации Славянска. Мэр Славянска Неля Штепа, рассказала, что люди, захватившие здание горадминистрации, назвали себя сторонниками областного народного ополчения и народного губернатора Павла Губарева.

СБУ закрыла дело о сепаратизме в отношении мэра Славянска Нели Штепы [Slavgorod.com.ua, 17 Апреля 2014, 15:31]

Как передаёт корреспондент КИДа, об этом 16 апреля она сказала перед началом чрезвычайного съезда депутатов всех уровней Донецкой области, который проводит Партия регионов.

"Сначала я сказала, что подам в суд на них за бездействие. Я считаю, что они виноваты в том, что так ситуация сложилась у меня в городе и во всей Украине. Но сегодня мне перезвонили и сказали, что моё дело закрыто. Я думаю, что они разобрались в ситуации", – сказала мэр Славянска.

Напомним, вчера в СМИ со ссылкой на пресс-службу СБУ появилась информация, что в ведомстве возбудили дело против мэра Славянска за сепаратизм (по ст. 110 УК Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Сегодня первый секретарь компартии Славянска Анатолий Хмелевой вернулся из Москвы, где принимал участие в обсуждении ситуации в городе на «Первом канале» [Slavgorod.com.ua, 17 Апреля 2014, 12:05]

16 апреля первый секретарь компартии Славянска Анатолий Хмелевой в 14.00 вылетел из аэропорта г. Донецка в Москву, чтобы поучаствовать в сьемках телепередачи «Политика» на телеканале «Первый канал», и вместе с другими лидерами народного ополчения юго-востока Украины рассказал о происходящем в городе.
В обсуждении ситуации в юго-восточном регионе также участвовали лидеры народного ополчения г. Луганск Алексей Мозговой; г. Краматорск Максим Власов.
В частности Алексей Мозговой подчеркнул, что цель происходящего на юго-востоке Украины направлена на то, чтобы объединить юго-восточную часть, а не разделять ее на республики. Он заявил о том, что нужно объединить между собой Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Николаевскую, Днепропетровскую области, и избавить от «нечести», которая, по его мнению, здесь есть. «Луганск стоит только на объединение», заявил Алексей Мозговой.
Максим Власов рассказал о подробностях происходящего в Краматорске и о том, как не получилось войти в контакт с украинскими военными, которые проводят спецоперацию в Краматорске.

Первый вопрос, который задали в Москве Анатолию Хмелевому, касался места нахождения городского головы Нели Штепы. Анатолий Хмелевой подтвердил, что мэр находится в городе и в первые дни захвата административных зданий даже помогала возводить баррикады. Также Анатолий Хмелевой рассказал о том, что мэру Славянска звонил лично секретарь совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий. После этого звонка Неля Штепа заявила о том, что не поддерживает митингующих.

Анатолий Хмелевой рассказал, что информация о том, что в Славянске за референдум выступает только 0,5 % жителей не является достоверной. У него есть другая информация. По его мнению, несмотря на запугивание со стороны властей, жители Славянска еще больше проявляют активность в вопросе проведения референдума.

Также свое мнение по ситуации на юго-востоке Украины высказали военный эксперт, главный редактор газеты "Журналистская правда" Владислав Шурыгин; главный редактор журнала "Эксперт", член Общественной палаты РФ Валерий Фадеев; председатель Донецкой областной организации партии "Русский блок" Наталья Белоцерковская; политолог Сергей Михеев; политик, философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин; публицист Егор Холмогоров; политолог, председатель Русской общины Украины Константин Шуров; лидер "Русского союза Донбасса" г. Луганска Игорь Воробьев; лидер общественной организации "Славянская гвардия", координатор "Народного фронта освобождения Украины" из Запорожья Владимир Рогов; журналист, политолог,  депутат Европарламента в 2004-2009 гг. Джульетто Кьеза; заместитель председателя комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции "Единая Россия" Александр Хинштейн.

Мэр Славянска объяснила, что захватчиков административных зданий не поддерживала, а хитрила, чтобы освободить заложников [Slavgorod.com.ua, 15 Апреля 2014, 15:45]

Городской голова Славянска Неля Штепа заявила, ее якобы поддержка захватчиков зданий, была тактическим ходом для освобождения заложников. Об этом она рассказала журналистам во вторник в Донецке, сообщает "Остров".

"Я действовала в условиях, когда у меня было 278 заложников  и все, что было сделано – это было сделано, чтобы этих заложников отпустили», – сказала она.

Неля Штепа сообщила, что после того, как последний заложник покинул здание, "я развернулась и ушла и вы меня больше не видели".

все свои действия координировала с Киевом, с Донецком", – сказала она, подчеркнув, что все время поддерживала связь с председателем Донецкой областной государственной администрации Сергеем Тарутой.

Экс-мэр Славянска Неля Штепа дала первое интервью с момента исчезновения: она рассказала журналисту LifeNews о том, почему она поддерживает ополченцев [Slavgorod.com.ua, 22 Апреля 2014, 10:03]

Эксклюзивное интервью дала экс-мэр Славянска телеканалу LifeNews. Неля Штепа рассказала, почему она несколько дней назад давала интервью, в которых заявляла, что не поддерживала захватчиков административных зданий в Славянске, а её действия были некой «хитростью». Находясь в здании исполкома, сейчас Неля Штепа говорит, что она на стороне ополченцев.

В интервью журналисту экс-мэр рассказала, что тогда, несколько дней назад, она сильно испугалась: «Может быть, я как женщина – может быть ужасный паникер. Потому что для меня смерть любого человека – это конец жизни. Я настолько паниковала, когда ополченцы вошли в город. Я даже сейчас паникую». Но, тем не менее, Неля Штепа рассказала, что сейчас поддерживает восставших людей и их стремление провести на Донбассе федерализацию.

А вот лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша бывший городской голова назвала «бедой» не только для Донбасса, но и для всей Украины.

ВИДЕО LifeNews: экс-мэр Славянска Неля Штепа назвала Яроша главной бедой Украины [Деловой Славянск, 22 апреля 2014, 11:15]

Бывшая глава Славянска Неля Штепа проводит экскурсию по рабочему кабинету, в котором проработала три с половиной года. Тут мало что изменилось с тех пор, как она уступила кресло градоначальника “народному мэру” Вячеславу Пономареву. На стенах висят картины местного художника, в углу коллекция пальм со всего света. Штепа пришла на интервью с укладкой и дорогим макияжем. Точно так же глава города выглядела, когда в субботу 11 апреля ополченцы захватили здание городской милиции Славянска. Тогда на баррикадах Неля первой поддержала бойцов самообороны. Правда, после этого она бесследно исчезла, а чуть позже в одной из западных украинских газет появилось ее интервью, где она утверждала, что переход на сторону антимайдановцев был хитростью. Сейчас Неля признается, что, несмотря на стойкий характер, она тогда просто испугалась: – Может быть, я как женщина – ужасная паникерша. Потому что для меня смерть любого человека – это конец жизни. Я настолько паниковала, когда ополченцы вошли в город. Я даже сейчас паникую.

Может быть, я как женщина – ужасная паникерша. Потому что для меня смерть любого человека – это конец жизни. Я настолько паниковала, когда ополченцы вошли в город. Я даже сейчас паникую.

При этом бывшая чиновница говорит, что рядом с ополчением чувствует себя защищенной:

Я смотрю на сторонников федерализации и вижу, что они сильны духом. Они победят и "Правый сектор", и военных – они всех здесь победят, потому что они уверены в том, что они делают. У них нет ненависти к бандеровцам, они просто знают, что нельзя никого сюда впустить.

Позже выяснилось, что Штепа никуда не уезжала. Она добровольно сложила с себя полномочия и все это время находилась в здании горсовета вместе с ополченцами.

Эта женщина считает, что волнения на юго-востоке страны – это ответ Евромайдану. По ее мнению, Киев хочет в Евросоюз и НАТО, Донбасс же хочет независимости и федерализации.

Надо решить вопрос о федерализации, надо узнать, в какой союз мы хотим – в Таможенный или в Евро, – рассуждает бывший мэр. – Как могли без обсуждения со всеми жителями Украины, без проведения референдума принять решение о входе в ЕС? Почему Евросоюз сегодня решает, какие выплаты мы должны им платить?

Она утверждает, что за неделю до волнений в Славянске написала письмо Яценюку, в котором просила решить вопрос о проведении референдума, но от новых властей ответа так и не дождалась. Вместо этого в город вошли боевики "Правого сектора".

Ярош, ты настоящая беда для всей Украины, – заявляет она корреспонденту LifeNews, пользуясь тем, что ведется видеосъемка. – То, что в свое время убрали Януковича и поставили Яценюка, – хрен редьки не слаще.

Справиться без помощи России будет тяжко, уверена Штепа:

– Я очень благодарна Путину за то, что он вошел в Крым. Он остановил на Полтаве "Правый сектор". Если бы Крым не перешел к России, нас бы смели с лица Земли, как очень многих, и сейчас в Славянске находились бы не ополченцы, а "Правый сектор".

Вячеслав Пономарев заявил, что экс-мэр Славянска Неля Штепа находится под охраной, в хороших условиях [Slavgorod.com.ua, 23 Апреля 2014, 10:03]

На пресс-конференции было отмечено, что экс-мэр Славянска Неля Штепа взята под охрану и находится в безопасности. Условия проживания и питание хорошее, медицинское обслуживание предоставлено, также экс-мэр помогает в вопросах документов и работе исполкома в целом. «Мы переживаем за нее, потому что это наш человек, какой бы он ни был», – подчеркнул Вячеслав Пономарев.

«Желающих не работать с нами не было, все четко и ясно озвучили свою позицию, мы готовы работать, выполнять все указания для того чтобы город и дальше был жизнеспособен и наши граждане не знали никаких неприятностей», -  сообщил Вячеслав Пономарев.

«Де-факто Неля Игоревна сложила свои полномочия, а де-юре пока выполняет свои обязанности», – отметил Вячеслав Пономарев. По словам лидера славянского ополчения, голосование по принятию отставки Нели Штепы будет проходить во время сессии городского совета.

«Неля Игоревна, в виду своей недееспособности, сказала, что она полностью слагает свои полномочия…. Сейчас она пойдет на заслуженный отдых, все будет нормально», – отметил «народный мэр».

В Славянске состоялась сессия: Неля Штепа больше не мэр города, даже «для подписи» [Slavgorod.com.ua, 30 Апреля 2014, 13:53]

Сегодня в Славянске состоялась внеочередная сессия городского совета. Журналистов в зал не пустили, посему информацию по поводу принимаемых решений, нам удалось получить от нескольких присутствующих на сессии депутатов.

Всего на сессии присутствовали 42 депутата, которые приняли к сведению заявление от городского головы Нели Штепы об отказе от полномочий. Посему Неля Штепа сегодня официально перестала быть мэром Славянска. О том, чтобы бывшая градоначальница покинула здание исполкома речь не шла. Право подписи было делегировано заместителю городского головы Олегу Тытянину. 

Были рассмотрены вопросы о заключении договора о передаче в пользования части помещений в здании исполкома для нужд самообороны Славянска. Также депутаты утвердили координационный совет города, который возглавил первый секретарь коммунистической партии Анатолий Хмелевой


Április 11.

Активисты из Славянска под зданием Донецкой облгосадминистрации установили самую большую палатку, а мэр Неля Штепа подарила им иконы [Slavgorod.com.ua, 11 Апреля 2014, 14:44]

Сегодня 11 апреля активисты из Славянска снова везут провизию и вещи первой необходимости для единомышленников, блокирующих здание Донецкой облгосадминистрации.  Жители города собрали для активистов матрасы, одеяла, европоддоны, столы, стулья, продукты питания, медикаменты, буржуйку, перчатки, респираторы, жилетки для бронежилетов, а славянские столяры изготовили резиновые вставки в бронежилеты.

Также, вчера, 10 апреля в 21.00  славянские активисты установили под зданием Донецкой облгосадминистрации самую большую палатку для обогрева, в которой также обустроили медпункт и столовую. В палатку к славянским активистам заходили на огонек и жители других городов Донецкой области и Донецка.

Славянцы возле Донецкой ОГА [Slavgorod.com.ua YouTube channel, April 11, 2014]

Мэр Славянска Неля Штепа в помощь ребятам подарила две иконы из своей коллекции и пожелала мирного разрешения ситуации.


Április 10.

Молчать больше нельзя: мэр Славянска Неля Штепа сделала заявление в СМИ и отправила обращение и телефонограмму в Кабинет Министров Украины (ВИДЕО) [Slavgorod.com.ua, 10 Апреля 2014, 17:19]

image

Сегодня 10 апреля мэр Славянска Неля Штепа сделала заявление в СМИ и отправила обращение и телефонограмму в Кабинет Министров Украины с требованием не допустить жертв и кровопролития, сесть за стол переговоров с представителями территориальных громад восточной Украины, распустить военные формирования в Киеве и других регионах.

Приводим текст обращения

Обращение Нели Штепы [AnnaBo YouTube channel, April 10, 2014]

«Мы видим, что снова происходят захваты государственных зданий, но теперь уже на востоке Украины. Это зеркальное отражение происходящего накануне в Киеве. Люди испытывают отчаяние и хотят справедливости… Люди хотят диалога. Я призываю правительство сесть за стол переговоров с представителями территориальных громад восточной Украины. Распустить военные формирования в Киеве и других регионах Украины, показав и Донбассу, и Харькову, и Луганску и всей Украине, что есть закон, и каждый, кто его уже нарушил, и кто его нарушит, понесет заслуженное, законное наказание. Вы должны поставить точку в применении силы и показать, что все противоречия нужно решать исключительно мирным, дипломатическим путем. Вы должны осознать, что если этого не сделать, то обстановка в стране может достичь такого социального накала, последствия которого станут необратимыми».

Также Неля Штепа обратилась ко всем мэрам и руководителям районов с предложением, чтобы каждый из них высказал свою точку зрения. «Я хочу сказать, что молчать больше нельзя.

Также мэр Славянска заявила о своей готовности стать посредником в переговорах территориальных громад и правительства Украины.

Пресс-конференция Нели Штепы 1 [AnnaBo YouTube channel, April 10, 2014]

Неля Штепа выразила мнение, что сегодня юго-восток идет по сценарию Киева. Мэр уверена, что митингующие востока ждут только диалога и нормального отношения.

Также городской голова озвучила свое мнение того, каким должно быть решение, принятое за столом переговоров власти и народа. Один из выходов – это принятия решения о проведении легитимного всеукраинского референдума или опроса. Решение по тому или иному вопросу, принятое большинством, должна принять и другая половина.

Пресс-конференция Нели Штепы 2 [AnnaBo YouTube channel, April 10, 2014]

Также Неля Штепа озвучила результаты проведенного в Славянске соцопроса. Большинство жителей Славянска по данным городского головы, за единство Украины и партнерство с Россией.

Пресс-конференция Нели Штепы 3 [AnnaBo YouTube channel, April 10, 2014]

По мнению Нели Штепы, нужно начать новую точку отсчета в стабилизации ситуации с переговоров. Не арестовывать тех людей, которые блокируют государственные здания. Дать им возможность выйти из зданий и на этом все остановится. Не нужно бояться общественного мнения. Оно не против Украины, а за Украину.

Мэр Славянска надеется, что ее обращение станет примером для мэров всех городов и не только Донецкой области, но и всей Украины.

Пресс-конференция Нели Штепы 4 [AnnaBo YouTube channel, April 10, 2014]


Április 9.

Депутаты Славянска решали, будут ли жители города выбирать нового Президента Украины. Мэр Неля Штепа даже под дулом пистолета, не поступила бы как Янукович (ВИДЕО) [Slavgorod.com.ua, 9 Апреля 2014, 17:36]

image

Сегодня 9 апреля состоялась внеочередная сессия городского совета, в повестке дня которой был всего один вопрос «Об организации и подготовки проведения внеочередных выборов Президента Украины». Обсуждения данного вопроса получились бурными. Депутат Вера Кубриченко пыталась ознакомить мэра с Конституцией Украины. Мэр Неля Штепа ссылалась на Закон «О местном самоуправлении», а депутат Олег Зонтов, по словам Нели Штепы, просто «пиарился», чем изрядно «достал» градоначальницу.

Сесия горсовета 9 апреля [AnnaBo YouTube channel, April 9, 2014]

По мнению основной массы депутатов от Партии регионов, по вопросу о выборах Президента Украины, обсуждения были излишними. Но, депутат Вера Кубриченко, несмотря на возражения коллег и городского головы Нели Штепы, после вмешательства депутата Олега Зонтова, все же прорвалась к трибуне.

Она заявила, что решение о выборах президента не является законным, так как в Украине по-прежнему легитимным президентом является только Виктор Янукович. Ссылаясь на Конституцию Украины, она привела ряд аргументов, которые по ее мнению, доказывают сей факт. Также, Вера Кубриченко подняла вопрос о референдуме и автономии Донецкой области.

В ответ на это городской голова Неля Штепа, ссылаясь на законы о местном самоуправлении, попыталась убедить несогласных в том, что решение о выборах Президента является законным и обсуждению не подлежит. «Если бы вы, Вера Петровна, сказали мне месяц назад, что у нас есть легитимный Президент Виктор Янукович, я бы с вами согласилась. Человек, которого нет, даже дураку, слепому и глухому понятно, что он самоустранился. Если мы еще надеялись, что он может вернуться… То сегодня все отпуска, которые он мог взять, он давно уже отгулял», – заявила мэр.

Также Неля Штепа заверила депутатов, что будь она на месте Виктора Януковича, даже под дулом пистолета не покинула бы страну.

После бурных дебатов с Верой Кубриченко, мэру и депутатам, хоть и нехотя, но пришлось выслушать выступление депутата Олега Зонтова. Он выразил мнение о том, что позиция всех политических сил должна быть выслушана, в том числе и тех граждан, которые выступают за проведение референдума.  По словам Олега Зонтова, она должна быть закреплена законодательно. И сегодня, по его мнению, работа в данном направлении уже ведется. Разработан новый проект Конституции и ряд законопроектов, касающихся децентрализации власти, в том числе и в бюджетной сфере.

«Но, для того чтобы они заработали, нам нужно легитимизировать основную ветвь президентской власти. На сегодняшний день мы стоим на пороге самых честных выборов в Украине, когда народ будет голосовать не за гречку и обещания, а за личные предпочтения», – считает Олег Зонтов. В связи с этим он призвал депутатов консолидироваться, не соперничать, а взаимодействовать, и помочь городскому совету провести достойные выборы Президента.

Мэр Неля Штепа назвала выступление депутата Зонтова «полным пиаром». После долгих дебатов 36 депутатов из 43 присутствующих все же проголосовали «За» проведение выборов, против 4, воздержалось 2.  


Április 8.

Ребята, пойдемте работать: на митинге, посвященному поддержке Донецкой народной республики, Неля Штепа пообщалась с жителями Славянска [Slavgorod.com.ua, 9 Апреля 2014, 12:07]

image

8 апреля, митинг в поддержку Донецкой народной республики посетила Славянский городской голова Неля Штепа. Один из участников был обеспокоен вопросом возможного участия американских военных в освобождении Донецкой ОГА, на что городской голова призвала участников взять веник, грабли и пойти на субботник. «Все будет хорошо», – заверила славянцев городской голова.

Неля Штепа зовет на субботник [AnnaBo YouTube channel, April 8, 2014]

Пользуясь случаем, жительница города обратилась к мэру с проблемой продажи наркотиков в районе интерната №2, на что городской голова подозвала заместителя начальника Славянского городского отдела милиции Владимира Белянина с целью решения данной проблемы и пообещала лично разобраться в этой ситуации.

Дискуссия о наркотиках [AnnaBo YouTube channel, April 8, 2014]

Некоторые участники митинга вступили в полемику с Владимиром Беляниным, сетуя на то, что вопрос о продаже наркотиков в Славянске стоит остро уже очень давно, но правоохранители, по мнению горожан, не достаточно оперативно работают в этом направлении.

Сегодня на центральной площади Славянска проходит митинг в поддержку Донецкой народной республики и проведения референдума [Slavgorod.com.ua, 8 Апреля 2014, 17:45]

image

Сегодня 8 апреля представители Коммунистической партии Славянска организовали митинг в поддержку Донецкой народной республики и проведение референдума об Автономии Донецкой области 11 мая.

Как сообщил первый секретарь компартии Славянска Анатолий Хмелевой, решение о проведении митинга было принято только сегодня, поэтому организаторы не смогли уведомить о его проведении всех жителей города. Листовки с информацией начали раздавать только сегодня утром.

Именно поэтому митинг получился немногочисленным. Но Анатолий Хмелевой уверен, что народу нужно собираться на площадях и выражать свое мнение. Как и на предыдущих митингах высказать свое мнение о ситуации в стране и регионе мог каждый, микрофон давали всем.

Информация о результатах проведения митинга, выступающих и принятой резолюции будет размещена позже. Следите за нашими новостями.

Поговорили и разошлись: митинг на Центральной площади прошел без принятия резолюции (ФОТО, ВИДЕО) [Slavgorod.com.ua, 8 Апреля 2014, 19:04]

image

8 апреля, на Центральной площади Славянска прошел митинг в поддержку Донецкой народной республики, который был организован представителями Коммунистической партии. Мероприятие прошло в форме произвольных выступлений, где высказаться имел возможность каждый. По итогам, резолюция принята не была и данная акция была направлена на демонстрацию протеста против правящей киевской власти.

image

image

image

Первый секретарь компартии Славянска Анатолий Хмелевой заявил о неоднократном принятии резолюции по вопросам проведения референдума, но киевские власти сей факт игнорируют, и заявляют, что вопрос о федерации  и принятии русского языка, как второго государственного не стоит. Именно поэтому, данная акция была направлена на демонстрацию своей гражданской позиции. «Мы собрались, чтобы власть не думала, что мы просто кучка», – заявил Анатолий Хмелевой.

Хмелевой на митинге 8 апреля [AnnaBo YouTube channel, April 8, 2014]

Во время немногочисленного митинга оглашалась информация об организованных поездках в город Донецк, а также сбора средств на поддержку митингующих активистов на баррикадах областной администрации. Желающих оказать помощь активистам было много.

Митинг 8 апреля [AnnaBo YouTube channel, April 8, 2014]


Április 7.

Возле Донецкой облгосадминистрации за ночь укрепили баррикаду и поменяли флаг (ФОТО) [Slavgorod.com.ua, 7 Апреля 2014, 10:56]

image

Пророссийские сепаратисты за ночь укрепили баррикады из автомобильных покрышек и колючей проволоки на ступенях захваченной накануне Донецкой областной государственной администрации. Об этом  сообщает "ОстроВ".

image

Сейчас под стенами здания ДонОГА находится около 150 человек, многие из которых вооружены палками, битами и щитами, отнятыми в воскресенье у охранявших админздание сотрудников милиции. Лица сепаратистов скрыты масками и балаклавами. Также на ступеньках и клумбах лежат горы булыжника для самообороны.

Работает пункт приема пищи: делают бутерброды и разливают чай.

image

На флагштоке рядом с ДонОГА, а также над самим зданиями развеваются государственные флаги РФ.

image

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 6 апреля Донецкая областная администрация была захвачена пророссийски настроенными сепаратистами. Они полностью заняли здание, включая кабинет председателя ДонОГА Сергея Таруты. Милиция захвату не препятствовала.

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Котенко не уверен, что Славянску не грозит захват административных зданий [Slavgorod.com.ua, 7 Апреля 2014, 12:21]

image

Воскресный штурм Донецкой областной государственной администрации, серьезно накалил атмосферу в регионе и стране в целом. О том, существует ли опасность захвата Славянских административных зданий, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Котенко.

По словам Олега Котенко, люди, захватившие административные здания на юго-востоке хотят осуществить Крымский план. В телефонном разговоре с журналистом Slavgorod.com.ua он сообщил, что информации по возможному  захвату административных зданий Славянска нет, но это не говорит о том, что угрозы не существует. Если определенные лица захотят захватить власть в Славянске, то они пойдут и на наши администрации.

Тем не менее, представители Славянска должны войти в комиссию по решению острых вопросов в регионе. О том, что это будут за люди, станет известно позже.

Славянск в составе Независимой Донецкой Республики?! [Slavgorod.com.ua, 7 Апреля 2014, 14:20]

image

Захватившие Донецкий областной совет молодчики заявили о создании Независимой Донецкой республики. Данное решение было принято на внеочередной сессии самопровозглашенного "народного совета" Донецкой области и оглашено ведущим участником митинга у стен здания областного совета, – сообщает корреспондент "ОстроВа".

Выступающий объявил, что с этого момента создана Независимая Донецкая республика. "Отныне Донецкая область является независимой республикой. Ура!".

Толпа встретила это заявление овациями и криками "Россия, Россия". Позже выступающий добавил, что данное решение принято на внеочередной сессии.

Позже "народный совет" принял еще одно – решение – о вхождении вновь созданной республики в состав России. Митингующие встретили эту информацию криками: "Путин, помоги!"

Как сообщалось ранее, сепаратисты требовали принять данное решение на легитимной сессии областного совета, однако депутаты не собрались, поэтому их "лишили" мандатов и "сформировали" "народный областной совет".

В настоящее время с флагштока возле областного совета снят флаг Донецкой области и заменен на флаг "Донецкой республики".

Митингующие продолжают укреплять баррикады, подвозят автомобильные покрышки. Со сцены просят о помощи транспортом. Рядом с баррикадами стоят бочки с горючей смесью, и как завил корреспонденту "ОстроВа" один из активистов, они готовы в случае необходимости их поджечь.

Собранные в Славянске продукты и деньги для митингующих уехали в Донецк и будут переданы людям, захватившим здание СБУ [Slavgorod.com.ua, 7 Апреля 2014, 18:56]

image

Как стало известно журналисту сайта Slavgorod.com.ua, собранные днем деньги на ул. Шевченко в Славянске, а это около 2 тыс. грн. и продукты питания славянские активисты повезли в Донецк. Провизию намереваются передать митингующим в здании СБУ.

image

image

image

Как сообщили сами активисты, среди митингующих в Донецке есть и жители Славянска. Также, они приглашают всех женщин, которые умеют оказывать медицинскую помощь, поддержать митингующих в Донецке.

Бизнесмен Ринат Ахметов – пророссийским активистам: "Если завтра, б**, прольется кровь — кому станет лучше?" [Slavgorod.com.ua, 8 Апреля 2014, 18:01]

image

Бизнесмен Ринат Ахметов подтвердил свое участие в переговорах с пророссийскими активистами на площади перед Донецкой ОГА."Я вышел к ним, потому что они сами меня позвали. Ко мне пришел Николай Левченко и передал, что люди хотят видеть. Я пришел и во время переговоров объяснил, что если они за русский язык – я готов их поддержать, если они за децентрализацию власти – я тоже готов их поддержать, но для меня Донбасс – это Украина. И я попросил их поддержать в этом меня, потому что для меня в этом вопрос действительно не может быть переговоров", – заявил Ахметов, о чем на своей странице в Facebook сообщил Мустафа Найем.

Как пишут "Вести", после не совсем цензурной беседы бизнесмен уговорил протестующих создать делегацию и поехать вместе с ним на переговоры к вице-премьеру Виталию Яреме. Вот такой, по словам Мустафы Найема, следовал разговор:

Рінат Ахметов спілкується з протестувальниками в Донецьку [Громадське ТБ YouTube channel, April 7, 2014]

"Теперь я должен обратиться и сказать – отмените штурм администрации. Выберите, кто конкретно будет говорить с властью. Но еще раз говорю, мы должны говорить, чтобы изменить ситуацию. Нужно говорить обо всех проблемах. Что мы должны сделать, чтобы нас услышали? Отделиться – это не цель, а средство. А цель – жить лучше. Уберите эмоции. Я понимаю, что у вас болит душа. Все, у кого за Донбасс болит душа – мои братья. Донбасс для меня навсегда. Я здесь живу, здесь дышу. Оттянуть время – это тоже победа. Кто со мной готов ехать, чтобы мы сели 3-5 человек и говорили, чтобы штурма не было. Кто будет? Выбирайте и поехали. Давай возьмем 50 пунктов. И мы ни*** не решим. А давайте пункты – а, б, в, г. Надо реально. Смотрите, ребят. Будете просить то-то-то – ни*** никто не даст. Дальше что? Воевать – не выход. Я предлагаю по-другому. Мы говорим о том, чтобы Донбасс услышали. Надо говорить. Послушайте меня, если завтра, б**, прольется кровь – кому станет лучше? Все, поехали. Кто едет? Давайте".

Нардеп Николай Левченко, который все это время был с Ахметовым, подтвердил, что эти действия продиктованы тем, что все боятся штурма и возможных жертв.

В то же время вице-премьер Виталий Ярема подтвердил факт переговоров и уточнил, что решение об отказе от штурма было принято, в том числе, и после переговоров с Ахметовым.

Он также сообщил, что пророссийские активисты, которые ранее захватывали здание облуправления СБУ в Донецке, пообещали сложить оружие.

"Нам пообещали, что будут сдавать оружие, которое они забрали в СБУ, и будут освобождать помещение. Я дал слово, что мы не будем штурмовать, применять силу, и надеюсь, что наша договоренность будет в интересах обеих сторон – милиции и пикетчиков, и не прольется кровь. Я думаю, что мы поступили правильно. А что будет дальше – увидим", – добавил он.

Ранее глава Администрации президента Сергей Пашинский уже сообщил, что здание СБУ в Донецке освобождено. В то же время очевидцы рассказали, что активисты самостоятельно покинули здание еще до начала штурма. Возможно, они знали о нем заранее. Теперь же, если следовать словам Яремы, здание до сих пор находилось под контролем активистов.

Reklámok
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Trackbacks

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: