Orosz néplélek az írott történelem tükrében

Magával a néplélek fogalommal már meglehetősen részletesen foglalkoztam 2012, december 21-i Néplélek régen és most című bejegyzésemben. Abban csak éppen megemlítettem:

Megjegyzendő, hogy ugyanilyen az orosz fogalmi hagyomány, “душа народа” (dusá naróda). Aki valamelyest ismeri az oroszokat az tudja, hogy ez mennyire komolyan létező és szinte mindenre hatással bíró, közös felfogás őnáluk. Annyira, hogy a magyar emberek túlnyomó többségének ismeretlen mélységű dolog mindaz, ami a fogalom mögött van.

Most, az ukrán válság kapcsán alaposan utána kellett néznem és gondolnom az orosz néplélek fogalomnak, mégpedig úgy, ahogyan őnáluk ezzel leginkább találkozni:

 

 • Az egyik a “матушка родина” vagyis “szülőhaza/szülőföld anyácska”, ami annak a természeti kapcsolatnak a lényegét fejezi ki, ami az orosz ember és környezete között fennáll. Azért tekinthető ez az orosz néplélek szempontjából elsődleges kiindulásnak, mert maga a lélek (душа) fogalma, úgy az oroszoknál mint másutt, az ember belső, pszichikai világát jelenti, a néplélek pedig ennek egy nép egészére jellemző, közös megnyilvánulása. Az oroszok ráadásul igen kifejezően utalnak arra a helyre, ahova születtek. Más népekhez képest mélyebb és meghittebb kapcsolatról van szó, hiszen nem elégséges a szülőre való utalás, hanem ez még megtetéződik az “anyácskával”.

  Modern dalokban is jól tükröződik mindez, például a "Калина folk" (Калина красная) (Москва) – "За тихой рекою", a “Csendes folyó mögött” címűben (a zene és a szöveg szerzője Сергей Трофимов):

  A videót egy harmadik fél, Владимир Богдан készítette. Azért választottam az övét, mert a képei jól kifejezik a szöveget.

     Meglehetősen népszerű ez a dal, íme egy másik előadásban:

  Дарья Яценко YouTube channel, Nov 11, 2013. Поезд. Москва – Санкт-Петербург

     és egy teljes kórus előadásában:

  Телеканал Надежда, Jun 9, 2012. Дирижер Ольга Афонина, соло Екатерина Столяр. Московский камерный хор “CREDO”.

  Fontos, hogy igencsak modern szerzőről és szövegíróról van szó, amit ez a dal is mutat Сергей Трофимов "Поколение Пепси Колы" [АЛЕКС ЖАР YouTube channel, Nov 3, 2010] azaz Pepsi Cola nemzedék:

  Музыка и слова Трофима Видео нарезка взята из док.фильма “Игры Богов” [LÁSD A “Szakrális történelmi tanok” CÍMŰ ZÁRÓ FEJEZETBEN] Автор видео монтажа Александр Жаркевич

  Ugyanakkor a(z egyébként roppant népszerű) szerző és szövegíró Сергей Трофимов igen mély történelmi és szakrális átérzéssel írja még az ilyen művet is. Erről tanúskodik az alábbi kérdésre adott válasza:
  Kérdés: “… среди прочих фильмов, я взяла "Поколение Пэ", где звучит ваша песня "Поколение Пэпси-колы". Мне бы очень хотелось, для программы, услышать ваше мнение о том, насколько данная композиция подходит фильму как саундтрек? и еще вопрос по самой песне: текст обрывается на грустной ноте: России, похоже, нету… Вы действительно так считаете? или это такая попытка встряхнуть молодёжь?
  Válasz: “Я считаю,что России (в моем понимании) действительно нет. Ибо суверенитет нашей страны под большим вопросом.
  Azaz a dal azért ér véget azzal, hogy “Oroszország, úgy néz ki, nincsen”, mert erre azt írja hogy: “Az én felfogásomban Oroszország valóban nincsen, mivel országunk szuverenitása nagy mértékben megkérdőjelezhető.” Egyértelmű, hogy ezzel a “vad” dallal” a szent és szakrális Oroszország végét fejezi ki Trofimov. Az éles kontraszt az előző, “Csendes folyó mögött” cíművel több, mint egyértelművé teszi ezt.

 • A másik ennek hit- és fajbéli, valamint földrajzi értelmű pontosítása, a “Святая и Православная Русь” vagyis “Szent és Helyes dicséretű (Ortodox) Rusz”, mely az óorosz társadalom- és államszerveződés idejére vezet vissza az alábbiak szerint. De először e tekintetben is a dalok világán keresztül kell megpróbálnunk közelebb kerülnünk ehhez:

  Íme egy régi, ismeretlen szerzőtől származó dal, és előadója is ismeretlen. Aki rátalált éppenséggel Русь святая,православная címmel tette fel a YouTube-ra:

  CЛУЧАЙНО НАШЕЛ ЭТУ ПЕСНЮ,А ВОТ КТО ПОЕТ – НЕ ЗНАЮ.ЕСЛИ КТО-ТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ – БУДУ БЛАГОДАРЕН!

  Azért is találtam a sorba nagyon is ide illőnek, mert szinte olyan, mint egy még mindig felfedezhető, de egyre inkább elvesző múlt iránti megrázó segélykiáltás.

  Az általános témát persze megtalálni a modern dalokban is, mint például ebben a Мой храм [glavexpert YouTube channel], az Én templomom című dalban:

  Természetesen az egyházi zene ennél is kifejezőbb, pláne egy kolostori szeminárium kórusának előadásában. Íme egy kiváló példa: Отче Наш. Хор Почаевской семинарии [УНИАН-Религии спецпроект УНИАН YouTube channel, Dec 27, 2012]

  Почаевская Лавра

  Vagy egy igen rövid, de fantasztikus részlet annak érzékeltetésére hogyan is hangzik az ország egyik legjobb és legrégibb kórusa templomi környezetben Северный русский хор в храме Никиты Великомученика [pravdavideo YouTube channel, May 10, 2011] 

  Nézzük hova is vezetnek vissza ezek a dalok:

  A magyar wikipédia a Kijevi Rusz szócikk alatt foglalkozik azzal, amivel annak orosz megfelelője a Древнерусское государство, azaz “Óorosz állam” szócikk alatt. Az utóbbi szerepeltet egy Русский каганат, azaz “Orosz kaganátus” szócikket is, mint az óorosz államot közvetlenül megelőző szerveződést, melyről először 839-ben, egy bizáncí küldöttség I. Lajos frank császárnál tett látogatása kapcsán tesz említést a frank krónika (lévén csatlakoztak a küldöttséghez).

  Az azt megelőző időkről nincs írott forrás, csak feltételezés. Legerősebb ezek közül a Ведическая Русь, azaz Védikus Rusz, melyet jelen bejegyzés legvégén ismertetek a “Szakrális történelmi tanok” cím alatt. Fontos, hogy ez teljes mértékben opcionális olvasmány itt. Oroszországban ennek komoly, de roppant módon vitatott, sőt idővel akár jogi úton betiltott “virágzása” van, ami az oda másolt fő publikációkból ismerhető meg. Az adott publikációk előtt szereplő Священная история, Sacred history, Сакральное, Védák, Веды, és Арктическая гипотеза wikipédia bejegyzések vonatkozó kivonatai azt állítják, hogy ezeknek nincs bizonyított tudományos alapjuk.

  A regék és mondák orosz hőstörténetének keletkezését (ld. былины) is alapvetően a X., XI. és XII. századokra teszik a wikipédiában, ezért a néplélek szempontjából azokhoz az időkhöz tartoznak, amelyeket az alábbi, írott történelemben találunk. Jellegzetes rege- és mondahősök: Богатыри, Илья Муромец, Добрыня Никитич és Алёша Попович. Ezek után csak a régi mesék és énekek maradnak, mint az orosz néplélek ittenieken kívüli múltjának emlékei. Ezeket majd egy külön bejegyzésben próbálom bemutatni.

  Az oroszul értők számára ezen a helyen maximálisan ajánlott a

  Почему европейцы ненавидят Русов, azaz Miért gyűlölik az európaiak a ruszokat [khorovod YouTube channel, Apr 11, 2012]

  Платон Лукашевич: “Причина ненависти англичанъ къ славянскимъ народамъ”, 1877 год. http://goo.gl/NmKEhO В древней Руси не приветствовались браки с иноверцами. Что это – русский шовинизм или стремление народа сохранить расовую чистоту для каких-то иных целей, которые сегодня нам пока не известны. Среди сибирских лесов в небольшой деревушке живет интересный человек – Георгий Сидоров, знакомый читателям как автор серии книг “Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации”. Встречи с этим человеком всегда интересны. Группы исследователей частые гости в его доме. Одна из таких встреч записана как видеолекция, где Георгий Сидоров раскрывает свое видение генетического развития человечества и влияние генетического различия на нравственное, интеллектуальное и даже экономическое развитие человечества. http://vk.com/georgij_sidorov http://gsidorov.info

  című videó, mely elvezet a jelen, fő rész utáni kiegészítő fejezethez: “Oroszország a XXI. század elején: Az államalkotó nemzet fokozatos kiszorulása a Szovjetúnió idejében “mesterségesen” megnövelt nemzetiségi területekről, visszaszorulása—belső migráció következtében—még a “tiszta” orosz területeken is”. Ezen fejezet bevezető része, sok-sok ábrával Oroszország jelenlegi területi és nemzetiségi felépítését mutatja be, a magyar olvasó számára is tanulságos módon. Az elmúlt 2 év alatt közel 900 ezren nézték meg a fenti “videó előadást” Georgij Szidorovtól, pedig meglehetősen kemény témáról esik szó benne, az emberiség genetikai fejlődéséről és ennek morális, intellektuális, sőt gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásáról. Az orosz néplélek eredeti sajátosságait lehet ebből megismerni, ami egyúttal a videó címében foglalt kérdésre is választ ad. 

  A kiegészítő fejezet néhány “mellbevágó” alapgondolata (nem fordítom, mivel ennyire kivonatosan csak félreérthető lenne):
  – творческая душа русского народа, русский человек прежде всего созидатель
  – уничтожение христианами нашей древней ведической традиции заменой законами Моисея общих законов Мироздания привело к тому, что психика русского человека оказалась в своеобразной безвыходной для себя ловушке
  – вместо понятия вечности, попы вбили в голову, что живём один раз, закон причинно-следственных связей был заменён христианским покаянием: покаялся, и можешь опять грешить. Закон времени выродился в догму, что «надо жить здесь и сейчас» и не думать о будущем. Закон высшей любви и связей во Вселенной просто исчез и т.д.
  – но в каждом русском в глубине подсознания хранится та сила, которая в легендах и сказках называлась русским духом. Тот потенциал, который в течение тысяч лет был тесно связан с нашей древней культурой.

 • A Kijevi Rusz szempontjából I. Rurik novgorodi fejedelem (kb. 830 – kb. 879) megjelenését tekintik biztos kiindulási pontnak. A kelet-szláv területeken már korábban befolyást szerzett varégok elűzése után, mivel a győztes, Ladoga-tó környékén élő finnugor és szláv törzsek nem tudtak megegyezni a hatalomban, varég törzsfőként őt hívták meg uralkodónak, és ő volt az, aki 862-ben ellenőrzést szerzett a Ladoga-tó környéke felett, felépítette a Holmgard erődítményt a mai Novgorod mellett, és megalapította a Rurik-dinasztiát, amely a 17. századig uralkodott Oroszországban. A hagyományok az ő rokona és uralkodásának folytatója, Oleg fejedelemségétől (879-912) számítják a Kijevi Rusz létrejöttét.

 • Időben előre szaladva, lényeges esemény volt, amikor az orosz ortodox egyház 1448-ban Konstantinápollyal szemben önmagát kiáltotta ki autokefállá.Az ide vezető történéseket így írja le a wikipédia Moszkvai Nagyfejedelemség szócikke:

  Makszim, Kijev és egész Rusz metropolitája 1300-ban az elnéptelenedett és határvidékké vált Kijevből Vlagyimirbe költözött. Halála után két jelölt közül választottak új metropolitát, a Tver által támogatott Gerontyij és Moszkva és Halics jelöltje, Péter közül az utóbbi győzött. Péter 1325-ben Moszkvába költözött és bár a kijevi jelzőt megtartotta, az orosz spirituális élet központja ezzel szintén a városba került. A moszkvai fejedelmek bőkezű adományokkal gondoskodtak róla, hogy ez a helyzet ne változzon, már közvetlenül Péter költözése után Iván Kalita (1325-1340) elrendelte az Uszpenszkij-székesegyház megépítését. A görög és római egyházak 1439-es firenzei unióját az orosz metropolita nem ismerte el, és ekkortól fogva kinevezését nem erősíttette meg a konstantinápolyi pátriárkával. 1453-ban a törökök elfoglalták Konstantinápolyt, ezért (és a rövid életű unióval szembeni ellenérzések miatt) alakult ki az orosz ortodox egyházban a "harmadik Róma" elmélete, miszerint az első két szent város, Róma és Konstantinápoly elbukott, a harmadik és végleges pedig Moszkva lett.

  A Moszkva, mint harmadik Róma felfogás azonban még ennél is több. A Третий Рим szócikk eleje nem kevesebbet állít, mint:

  Третий Римевропейская религиозноисториософская и политическая идея, использовавшаяся для обоснования особого религиозно-политического значения различных стран как преемников Римской империи.

  Эта идея, основанная на концепции «переноса империи» (translatio imperii), использовалась для легитимации притязаний тех или иных монархий на преемственность по отношению к Византии

  azaz azt, hogy ezen koncepció alapján a Római Birodalom örökösévé válik az ország, mégpedig Bizáncból kiindulva, amit második Rómának tekintettek. Így ez a koncepció a moszkvai uralkodókat egyenesen a bizánci császár örököseinek tekintette, ami a Nagy Pétertől kezdve már birodalomként létező Oroszország igencsak aktív európai politikájának legitimációját jelentette a római pápa és a német-római császárság által meghatározott legitimációval azonos szintre emelve, pontosabban azzal szembe állítva azt (mivel a bizánci császárok nem ismerték el az előbbit a Római Birodalom legitím örököseként). Ahogyan a Német-római Birodalmat Szent Római Birodalomnak tartották nyugaton, úgy tartotta magát a Bizánci Birodalom („valójában a Római Birodalom, amelynek nyugati részét a népvándorlás megsemmisítette”) örökösének az 1547-től fennálló Cári Oroszország (Русское царство), melyet az 1721-től 1917-ig tartó, Nagy Péter nevéhez fűződő Orosz Birodalom (Российская империя) időszaka követett. Íly módon lett a Kijevi RuszbólSzent és Helyes dicséretű (Ortodox) Rusz”.

  További információ: История Русской церкви (“Az orosz egyház története” orosz nyelvű wikipedia szócikk, melynek sajnos nincsen magyar megfelelője) illetve az orosz államiság Kijevi Ruszból való kialakulásának története az alábbiak szerint:

 • A Kijevi Rusz felbomlása már 100 évvel a mongolok megjelenése előtt elkezdődött azzal, hogy 1136-ban a novgorodi kereskedők és bojárok felkelése elűzte a Rurik-dinasztiához tartozó novgorodi herceget, az észak-nyugati terület elszakadt Kijevtől és az ún. Novgorodi Köztársaság formájában maga választotta meg fejedelmét. A Kijevi Rusz hatalom mongolok általi felszámolásának idején vált még erősebbé ez a városállam, amikor először a Livoniai Kardtestvérek rendje, majd az őket magába olvasztó Teuton (Német) Lovagrend, illetve a svédek, egy kicsit később a litvánok ellen sikerült megvédenie az addigra már egészen északig felnyúló területet (lásd az alábbi térképes ábrát, mely az 1239-1245 közötti hadi eseményeket ábrázolja). Önálló állami léte egészen 1478-ig, az egységes orosz állam létrejöttéig tartott.

 • Az óorosz állam nyugati és középső része a Kijevi Rusz felbomlása után, fokozatosan a Litván Nagyfejedelemséghez került. 1386-tól a katolicizmus lett itt az első számú vallás, amikor létrejött a lengyel–litván perszonálunió, megteremtve ezzel a több mint 400 éves lengyel–litván együttélés alapjait. Így a keleti szláv hatás a litván területeken csökkent. A 15. századtól a Litván Nagyfejedelemség alább látható területe zsugorodni kezdett: délen a terjeszkedő tatároktól, északon a velük szövetséges oroszoktól szenvedtek súlyos vereséget. Az 1558–83-as livóniai háborúban Litvánia csak a lengyel fegyveres támogatásnak köszönhette a teljes felmorzsolódás elkerülését. A segítség ára az 1569-ben megkötött lublini unió volt, amely a két ország tényleges egyesülését jelentette az 1572–1697 között fennálló, ún. Első Lengyel Köztársaság (Pierwsza Rzeczpospolita, pontosabban a Lengyel Korona és a Litván Nagyfejedelemség Köztársasága) keretében.

image_thumb[19]

 • image_thumb[24]A lengyel–litván nemzetközösség ezután még fennállt egészen az 1772-től 1795-ig tartó korszakig, amikor területét fokozatosan felosztották (diplomáciai egyezmények eredményeképpen, anélkül, hogy sor került volna háborúra Lengyelországgal) két vagy három részre: Ausztria, a Porosz Királyság, és Oroszország között.

  A felosztás főbb fázisai:
  – Lengyelország I. felosztása – 1772 (Oroszország, Poroszország, Ausztria)
  – Lengyelország II. felosztása – 1793 (Oroszország, Poroszország)
  – Lengyelország III. felosztása – 1795 (Oroszország, Poroszország, Ausztria)

image_thumb[22]

 • A Kijevi Rusz mongolok általi meghódoltatása után az oroszlakta földek központja keletebbre került és Moszkva felemelkedésével, a mongolokkal való évszázados együttműködésével egy erősen centralizált, egyeduralkodói politikai modell vált valóra, mely egészen napjainkig nyúlóan befolyásolta az orosz társadalom fejlődését. Szemben a magyar wikipediával, mely egyetlen szócikk, a Moszkvai Nagyfejedelemség alatt mutatja be ezt az 1263-1547 közti folyamatot, az orosz nyelvű wikipédia két egymást némileg átfedő szakaszban.

 • Владимирское княжество másnéven Северо-Восточная Русь (1157-1389), azaz Vlagyimíri [nagy]fejedelemség, másnéven Észak-Kelet Rusz azért kerül külön említésre, mert már a Kijevi Rusz hatalmi struktúráján belül kiemelkedő jelentőségre tett szert, melyet a fenti, 1237-re vonatkozó térkép jól mutat. Az orosz változatú külön tárgyalás alapvető okát a magyar nyelvű wikipédia Kijevi Rusz szócikke így írja le:

  Szuzdal ura, Jurij Dolgorukij hosszan harcolt a kijevi nagyfejedelmi címért, mialatt fia Andrej Bogoljubszkij vlagyimiri nagyfejedelem (11571174) új fejedelmi várost építtetett: Vlagyimirt. Ezt Kijevvel egyenrangú központnak álmodta meg, amely egy önálló metropólia székhelye is lett volna. Az utóbbi terve azonban nem sikerült, mivel a konstantinápolyi pátriárka ezt megakadályozta, de azért Andrej Bogoljubszkij még megalázta Kijevet 1169-ben, amikor is elfoglalta és lerombolta a várost.Vszevolod vlagyimiri nagyfejedelem (11761212) később már mint egész Rusz ura indult hadba a kunok ellen.

  Egy másik ok az 1220-ban Pereszlavl-Zalesszkij-ben, az ottani fejedelem (aki később kijevi és vlagyimíri fejedelem lett) fiaként született I. Sándor vlagyimiri nagyfejedelem (1252-1263), aki Alekszandr Nyevszkijként (Александр Ярославич Невский) az orosz történelem meghatározó alakja volt, mint novgorodi fejedelem (1228-1229 bátyjával, Fjodorral, mindketten kiskorúként, 1236-1240, 1241-1252, 1257-1259), pereszlavl-zalesszkiji fejedelem (1246-1263), kijevi nagyfejedelem (1246-1263) és vlagyimíri nagyfejedelem (1252-1263). Hírnevet először 1240-ben a Novgorodot fenyegető svédek, majd 1242-ben a Csúd-tavi csatában (másnéven jégcsatában) a Livoniai Kardtestvérek rendjét magába olvasztó, Német (Teuton) Lovagrend elleni győzelemmel szerzett magának. Ez csak növekedett a novgorodi hadsereg élén 1245-ben betörő litvánok ellen aratott megsemmisítő győzelemmel. Apja halála után, annak akarata ellenére, az akkorra már teljesen eljelentéktelenedett kijevi nagyfejedelemséget kapta meg a mongoloktól (azok belső intrikái következtében), és csak később a minden mongol hódoltságú orosz fejedelemség felett álló ranggal bíró vlagyimírit.

  Alekszandr Nyevszkij 1263-ban bekövetkezett halála után a Vlagyimíri nagyfejedelemség szerepe gyakorlatilag névleges lett, és több önálló fejedelemség állandó harca határozta meg Észak-Kelet Rusz helyzetét. Ez 1383-ban azzal ért véget, hogy Toktamis, az Arany Horda akkori kánja a vlagyimíri fejedelemséget a moszkvai nagyhercegek örökletes birtokának nyílvánította, miközben a tveri és a szmolenszki fejedelemségeket egyidejűleg függetlenítette Vlagyimírtól. A tényleges megszűnés I. Dmitrij moszkvai nagyfejedelem 1389-es halálával következett be. Egyébként ő az a Дмитрий Донской, azaz Doni Dmitrij, aki a mongolok elleni 1380-as kulikovói csata győzteseként az orosz történelem másik nagy alakja. Ennek azért is igen nagy volt a jelentősége, mert ugyan Toktamis (aki Dzsingisz leszármazott volt) legyőzte a kulikovói vesztest és következő kánként ismét behódoltatta az oroszokat, de az Arany Horda és utódállamainak betörései hiába folytatódtak még kb. 200 évig, nyílt ütközetre már nem vállalkoztak az oroszokkal.

 • Az Arany Horda (Золотая Орда) 1224 és 1266 között a Mongol Birodalom része volt, majd Möngke Temür kán (1266–1280) hatalmától kezdve formálisan függetlenné vált a birodalomtól. A fenti térkép az Arany Horda területét mutatja 1389-ben, amikor Vlagyimír megszünt és helyét egyértelműen átvette a Moszkvai Nagyfejedelemség. A Horda széthullását így írja le a magyar nyelvű wikipedia szócikke:

  Az Arany Hordára Timur Lenk mérte a végső csapást. 1395 augusztusában Barkjarok, Toktamis alvezére bevette magát Moszkvába, melynek falai alól Timur visszavonult, hogy a telet a Kuma vidékén töltse. Megsemmisítette Toktamis seregét, elpusztította fővárosát, kirabolta a Krím kereskedelmi központjait, az iparosok zömét pedig saját fővárosába, Szamarkandba telepítette. A 15. század első évtizedeiben Edigü vezír kezében volt a vidék ellenőrzése, aki létrehozta saját államát, a Nogai Hordát, és a Vorszkla menti csatában fényes győzelmet aratott a litván Vitoldon.

  Az 1440-es években ismét polgárháború osztotta meg a Hordát, amely ekkor 8 kánságra szakadt: a Szibériai, a Kaszim, a Kazanyi, az Asztrahányi, a Kazah, az Üzbég és a Krími Kánságra, amelyek mind elváltak az Arany Horda maradékától, az ún. Nagy Hordától. Az utódállamok már nem vehették fel a versenyt a Moszkvai Nagyfejedelemség növekvő hatalmával, amely 1480-ban végleg lerázta magáról a tatár függést.

  A Moszkvai Nagyfejedelemség szócikk A mongol-tatár iga lerázása című fejezete eként írja le a Horda történetének végét:
  A széteső Arany Horda egyik része, a Kászimi kánság már 1445-ben moszkvai védnökség alá helyezte magát. 1472-ben Iván szövetséget kötött a Krími kánsággal a Nagy Horda ellen, majd 1480-ban megtagadta a tatároknak fizetendő adót. Ahmat kán válaszul hadat indított Moszkva ellen. A két sereg októberben az Ugra folyónál találkozott. Ahmat négy napon át próbálkozott átkelni a folyón, de az oroszok ezt megakadályozták, végül visszavonult, hogy megvárja lengyel szövetségesét. A várakozás elhúzódott, a moszkvai szövetséges krími tatárok folyamatosan zaklatták utánpótlását és a lengyelek nem érkeztek meg, így Ahmat hazatért. 240 évnyi elnyomás után az oroszok nem fizettek többé adót a tatároknak. III. Iván 1487-ben győztes hadjáratot vezetett a Kazanyi kánság ellen és felvette a Bolgárország fejedelme címet. A Nagy Horda 1502-es megsemmisülése után a nagyfejedelemség közvetlenül határos lett a Krími kánsággal, amely Litvániával kötött szövetséget és ezután rendszeresen fosztogatta a moszkvai állam déli területeit.

 • A Moszkvai Nagyfejedelemség (Великое княжество Московское) kiterjedésének 1300 és 1462 közötti növekedését jól mutatja a fenti térképes ábra. Megelőző történetét, 1303-ig így írja le a magyar nyelvű szócikk:

  Moszkvát először 1147-ben említik, ekkor a Vlagyimiri fejedelemséghez tartozott. … A mongol hódítás idején 1238-ban Moszkvát kirabolták és felgyújtották, de a veszély elmúltával megmaradt lakosai újjáépítették. 1247-48-ban Moszkva Jaroszláv Veszevolodovics [vlagyimíri] nagyfejedelem negyedik fiáé, Mihailé volt, de ő fiúutód nélkül halt meg. Végül 1263-ban Alekszandr Nyevszkij adományozta oda kétéves fiának, Danyiilnak, az ő utódainak uralma alatt Moszkva fokozatosan megerősödött.

  1301-ben Danyiil legyőzte és foglyul ejtette a rjazanyi herceget és elvette tőle Kolomna városát. Egy évvel később gyermektelenül meghalt unokatestvére ráhagyta az északkeletről szomszédos Perejaszlavl-Zalesszkij-i fejedelemséget. Danyiil 1303-ban meghalt és legidősebb fia és utóda, Jurij még ugyanabban az évben elhódította a szmolenszki fejedelemtől Mozsajszkot.

  A további történetet a nagyfejedelemségre vonatkozó, további szócikkből lehet megismerni. Itt csak Az egységes orosz állam létrehozása című fejezetet idézem, mivel a fenti térképes ábra 1462-vel ér véget, a fejezet pedig éppen az azt követő időszakra vonatkozóan közöl információt:

  III. Iván [1462-1505] és III. Vaszilij [1505-1533] uralkodása alatt a Moszkvai Nagyfejedelemség bekebelezett minden független orosz hercegséget és a litván uralom alá került orosz területek jelentős részét is meghódította, létrehozva így az egységes orosz államot. 1471-ben Jaroszlav, 1474-ben Rosztov, 1478-ban Novgorod, 1485-ben pedig Tver veszítette el a függetlenségét. 1480-ban a moszkvai állam végleg megszabadult a tatár kánok iránti adófizetési kötelezettségétől. III. Iván unokatestvére végrendeletében ráhagyta a rjazanyi fejedelemséget. III. Vaszilij harc nélkül egyesítette a nagyfejedelemséggel Pszkovot és több hadjárat során elfoglalta Litvániától Szmolenszket és a Dnyeper bal partjáig minden orosz földet. 1497-ben az egész államra kiterjedő érvényű új törvénykönyvet és földbirtokosi rendszert vezettek be.

image
Oroszország területi növekedése IV. (Rettegett) Iván cári uralkodásától egészen Nagy Péter uralkodásának végéig (amikor ő már imperátor volt).

 • III. Vaszilij fia, IV. (Rettegett) Iván (moszkvai nagyfejedelem: 1533-1547, Oroszország cárja: 1547-1584) 1547. január 16-án, felvette "a minden oroszok cárja és nagyfejedelme" címet, ezzel tudtára adva a világnak, hogy a bizánci császárok örökösének tekinti magát. Ezzel megkezdődött a Cári Oroszország (Русское царство) korszaka, melyet az 1721-től 1917-ig tartó, Nagy Péter nevéhez fűződő Orosz Birodalom (Российская империя) időszaka követett. Rettegett Ivánra vonatkozóan itt csak a magyar nyelvű wikipédia bejegyzés egyértelműen pozitív részét idézném, mivel az jól mutatja Oroszország általa megkezdett, új törekvéseit:

  Sokféle eredmény fűződik a nevéhez; a külpolitikában minden lépését egy célnak rendelte alá: Európához akarta közelíteni országát – e törekvését egy évszázaddal később Nagy Péter folytatta. Iván politikáját rossz szemmel nézték a környező európai országok uralkodói, akik nem örültek az erős és gazdag vetélytárs megjelenésének. A cár igyekezett gátat vetni a tatár és török csapatok betöréseinek. Támogatta a kultúra fejlesztését. A Kreml szomszédságában felállíttatta a Pecsatnij dvor elnevezésű nyomdát, és irányításával Ivan Fjodorov diakónust, az orosz könyvnyomtatás atyját bízta meg. Iván fennmaradt írásai nagyrészt politikai jellegűek, de ezek is igazolják tehetségét: szókincse gazdagabb valamennyi XVI. századbeli orosz írónál. Emellett még imádságokat és egyházi zeneműveket is szerzett. A pravoszláv egyház odaadó híve volt, de ez a meggyőződése gyakran kényelmetlennek bizonyult politikai céljai szempontjából.


Az Orosz Birodalom legnagyobb kiterjedése idején, 1914-ben

Oroszország a XXI. század elején: Az államalkotó nemzet fokozatos kiszorulása a Szovjetúnió idejében “mesterségesen” megnövelt nemzetiségi területekről, visszaszorulása—belső migráció következtében—még a “tiszta” orosz területeken is

image

1. Központiszövetségikörzet (Moszkva)
2. Déliszövetségikörzet 
    (Rosztov-na-Donu)
3. Északnyugatiszövetségikörzet 
    (Szentpétervár)
4. Távol-keletiszövetségikörzet
    (Habarovszk)

5. Szibériaiszövetségikörzet 
    (Novoszibirszk)
6. Uráliszövetségikörzet 
    (Jekatyerinburg)
7. Volgamentiszövetségikörzet 
    (Nyizsnyij Novgorod)
8. Észak-kaukázusiszövetségikörzet

Oroszország szövetségi körzetei

A szövetségi körzetek nem önálló jogalanyok (nem szubjektumok) és nem részei Oroszország közigazgatási-területi beosztásának. Az elnök meghatalmazott képviselői köztisztviselők, az elnöki adminisztrációhoz tartoznak, az elnök nevezi ki és mentheti fel őket. Feladatuk az elnök alkotmányos feladatainak ellátását biztosítani szövetségi körzetük területén.

image

4.3.1 A Föderáció alanyai a wikipedia szerint:

Az Oroszországi Föderációnak 83 egyenjogú alanya (szubjektuma) van 2008. január 1-jén:

 • 21 köztársaság (республика)
 • 9 határterület (край)
 • 46 terület (область)
 • 2 szövetségi jelentőségű város (город федерального значения)
 • 1 autonóm terület (автономная область)
 • 4 autonóm körzet (автономный округ)

Oroszország köztársaságai (Республики России) a wikipedia szerint:

Российская Федерация состоит из 85 субъектов, 22 из которых являются республиками.[1] В общей сложности республики занимают 28,6 % территории России, в них проживает 16,9 % населения страны.

Республики, в отличие от краев и областей, являются национально-государственными образованиями, то есть формой государственности того или иного народа (народов) в составе России. В отличие от прочих субъектов федерации, республики принимают собственные конституции и имеют право устанавливать свои государственные языки.

Большинство современных республик в советский период обладали статусом автономной советской социалистической республики, некоторые были автономными областями. В рамках РСФСР они считались субъектами федерации, будучи национально-государственными образованиями, в отличие от краев и областей — административно-территориальных единиц.

Vagyis a határterületektől (край) és területektől (область) eltérően a köztársaságok egy adott nép, vagy népek, Orosz Föderáción belül önálló államisággal bíró nemzetállami formációi. Saját alkotmányuk van és saját állami nyelvre/nyelvekre is jogosultak. 

image

1. Республика Адыгея (Майкоп)
2. Республика Алтай (Горно-Алтайск)
3. Республика Башкортостан (Уфа)
4. Республика Бурятия (Улан-Удэ)
5. Республика Дагестан (Махачкала)
6. Республика Ингушетия (Магас)
7. Кабардино-Балкарская Республика (Нальчик)
8. Республика Калмыкия (Элиста)
9. Карачаево-Черкесская Республика (Черкесск)
10. Республика Карелия (Петрозаводск)
11. Республика Коми (Сыктывкар)
12. Республика Марий Эл (Йошкар-Ола)
13. Республика Мордовия (Саранск)
14. Республика Саха (Якутия) (Якутск)
15. Республика Северная Осетия-Алания (Владикавказ)
16. Республика Татарстан (Казань)
17. Республика Тыва (Кызыл)
18. Удмуртская Республика (Ижевск)
19. Республика Хакасия (Абакан)
20. Чеченская Республика (Грозный)
21. Чувашская Республика(Чебоксары)
22. Республика Крым (Симферополь)

1. Adigeföld
2. Altaj Köztársaság
3. Baskíria
4. Burjátföld
5. Dagesztán
6. Ingusföld
7. Kabard- és Balkárföld
8. Kalmükföld
9. Karacsáj- és Cserkeszföld
10.Karélia
11.Komiföld
12.Mariföld
13.Mordvinföld
14.Jakutföld
15.Észak-Oszétia
16.Tatárföld
17.Tuva
18.Udmurtföld
19.Hakaszföld
20.Csecsenföld
21.Csuvasföld

Forrás: Национальный состав российских республиk—Az orosz köztársaságok nemzetiségi összetétele: (ru.wikipedia.org)

image

image

Несколько слов об этнической войне в России. [тематическая статья Георгия Сидорова, Хронолого-Эзотерический анализ развития современной цивилизации, Опубликовано 14.03.2014 в 03:14] 

Несколько дней назад случилась трагедия на Украине. Её президент вместо того, чтобы погасить развивающийся конфликт, предпочёл самоустраниться, передав свою власть над страной небольшой группе управляемых Западом заговорщиков. Фактически, был доведён до логического завершения межэтнический конфликт, который тлел то, разгораясь то, затухая с эпохи оккупации Украины войсками Рейха.

Непонятно, почему современные политики предпочитают не замечать главного, ведь со времен Киевской Руси, в частности, с княжения на Галитчине и Волынии принявшего титул короля, князя Даниила, всегда жил славяноязычный, но совершенно с иным менталитетом, своеобразный этнос. Как он сложился? Когда в I веке до н.э. римские легионы Цезаря вторглись на территорию Галлии, современной Франции, то часть галлов предпочла уйти от римского владычества на восток. Несколько галльских племен осели в предгорьях Карпат, на территории современной Галиции, отсюда и её название. Со временем галлы смешались с местным населением, которое говорило на другом языке. Так появились гуцулы и западные галицкие славяне.

Если учесть, что галлы никогда не являлись чистым индоевропейским этносом как славяне или германцы, а были представителями смешанного с иберами народа, то их сознание всегда отличалось от славянского. В IX веке во время движения угров за Карпаты, на территории Галиции осело несколько венгерских родов, которые приняли местную культуру, и перешли на славянский язык. Вот почему галицкие украинцы антропологически, по цвету глаз, кожи и строению черепа отличаются от основной части населения Украины. В более поздние времена Галицкая Русь оказывалась то под Венгрией, то под Речью Посполитой, отсюда и изменения в языке не только западной, но и восточной Украины. Единый русский язык наполнился словами польского диалекта, а в Прикарпатье была взята на вооружение часть лексики из венгерского и румынского языков. Всё это отразилось на коллективном сознании этой части Украины.

Кроме того, не надо забывать, что во времена Даниила Галицкого, в середине XIII века, церковь Галицкой Руси вошла в унию с Ватиканом, фактически, признала своё подчинение римской католической церкви. Это позволило папской курии, в свою очередь, провести в Галиции крещение части местного населения по католическому обряду. Последняя акция вообще оторвала Галицию от единого восточнославянского этнического пласта. Получилось так, что на территории Галиции сложился другой славяноязычный этнос, со своим менталитетом, своей культурой и религией. Возникает вопрос: случайность это или нет?

Судя по современным событиям, это далеко не случайность. Ватикан и чёрная европейская элита отлично понимали, что делают. Не справились они с населением бывшего волоховского княжества, того, которое всегда противилось власти галицких князей и для сохранения своей независимости вступило в союз с Ордой. Опираясь на могущественного восточного союзника, волоховцы устояли, они не подверглись разрушающему воздействию Запада и сохранили свою рускость. В настоящее время, эти люди называют себя русинами, но надо учесть, что русины — более позднее население Карпат, нежели пришельцы из Галлии. Этнически и антропологически русины являются чистыми славянами. Вот почему, при исследовании генетики и антропологии западных украинцев, академики РАН пришли к выводу, что они близки к казанским и крымским татарам.

Непонятно, откуда взялись тюркские корни в Галиции? Скорее всего, это ошибка. Антропологами были отслежены галльские иберийские корни, которые ошибочно были приняты за тюркские.

Для чего мы так подробно пишем о происхождении украинцев в Галиции? Чтобы было понятно читателю, откуда взялась эта лютая ненависть к «москалям» у новоиспеченного народа. Дело в том, что каждый этнос имеет своё коллективное сознание, которое тесно связано с его генетическим кодом. Если генетика бунтует и не признает своего единства с каким-либо этносом, то это серьёзно. Пример тому, поведение тех же карпатских русин, которые до сих пор не называют себя украинцами. Их генетическая природа противится географическому названию, которое когда-то было навязано Западом Украине. Поэтому надо понять галичан, они ненавидят всё русское не потому, что так воспитаны, а потому что они просто другие. Если так, то пусть отделяются и строят своё маленькое Галицкое государство, или уходят в оффшоры, но не навязывают своё мировоззрение всему русскому народу Украины.

Безусловно, в формировании коллективного сознания западной Украины большую роль сыграло и воспитание. Со времен австро-венгерской империи гибридным западным славянам не одно поколение внушалось, что они никогда не были в едином русском государстве, что они всегда были ближе к полякам и венграм, и что всё русское им чуждо, и их диалект, фактически русский, является особым украинским языком. Беда в том, что подобное воздействие на психику попало в благодатную почву и на генетическом уровне проросло в ненависть к «москалям» и к тем жителям Украины, которые считают себя единым русским народом.

Поэтому не надо рассматривать Украину этнически единой. В Украине идёт самая настоящая скрытая этническая война, где молодой, искусственно созданный, западнославянский этнос диктует свою волю древнерусскому этносу бывшей Киевской Руси. Конечно, не надо сбрасывать со счёта и мощное влияние Запада. Как мы знаем, в организацию украинской революции только американцы вложили более 7 миллиардов долларов. Механизм до банальности прост. Печатный станок штампует бесконечное количество пустых, ничем не обеспеченных бумажек, которые по непонятной причине называются деньгами, а на них покупаются люди с материализованным сознанием потребителей. Что-что, а на Украине таких предостаточно, особенно на западной. Похоже, материализацией сознания по западному образцу на Галичине, Ватикан и его сподручные, занимались не одно столетие. Так что не надо думать, что проект завоевания Украины Западом является чем-то новым. Ему, по меньшей мере, 6-7 столетий, но всё это касается Украины, а теперь посмотрим, что делается у нас, в России.

Не работает ли проект этнического противоборства и разделения на нашей территории? Пора бы научиться нам смотреть правде в глаза. То же самое межэтническое стравливание народов начало работать в России сразу после возникновения на её просторах советского государства. И прежде всего, оно стало действовать против государство-образующего русского этноса.

Нам могут возразить, что, дескать, в советское время на территории СССР действовали законы пролетарского интернационализма, где народы обязаны были уважать друг друга, но это одна сторона медали, видимая. На самом деле, троцкистско-ленинским руководством была заложена мина замедленного действия. Она выразилась в том, что по приказу Владимира Ильича на территории советской страны была ликвидирована система губернского управления, и на её месте возникли национальные союзные республики, автономные и национальные округа.

Мало этого, во время формирования границ национальных образований огромные территории, заселённые русским народом, оказались вне Российской Федерации. В Казахстане — это территория Семиреченского казачества, в Якутии — гигантские земли от Лены до Чукотки, и от среднего течения Вилюя до Северного Ледовитого океана. В Поволжье исконно русские города и сёла оказались почему-то в Чувашии, непонятно каким образом в Татарстане и Мордовии. На севере русские сёла и деревни по Печоре стали принадлежать республике Коми. Кроме того, огромные территории востока и юга России были переданы Украине. Но это произошло во времена, когда была сильна власть Ленина и Троцкого. И.В.Сталин в начале 30-х годов был единственным противником ленинского проекта разделения России по национальному признаку. Он как мог, так и противился такому решению ЦК. Но как выяснилось в настоящее время, Ленин за свой проект получил от британской империи кругленькую сумму. Поэтому Владимир Ильич сделал вид, что ничего страшного в его проекте нет, он безопасен для России и не может быть «миной замедленного действия». Но это было только начало отнятия исконно русских территорий у государство-образующего этноса.

Как известно, после войны, у Сталина был проект становления на территории СССР унитарного государства, где не было бы национальных союзных республик, республик автономных и национальных округов. На их месте по его плану должны были возродиться губернии, но претворить в жизнь свой проект Иосифу Виссарионовичу не удалось. Вполне возможно, что одной из причин по которой он был убит, была попытка ликвидировать этническую мину замедленного действия на территории СССР, ту самую, которая была заложена В.И.Лениным.

После смерти Сталина, неотроцкист Никита Сергеевич Хрущёв продолжил начатое Владимиром Ильичом. Он своим указом отделил Крымский полуостров от России и подарил его Украине. Мало этого, Никита Сергеевич закрепил навсегда за Украиной отданные в 1920 году троцкистами земли Донбасса, Луганскую область, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую и др. области, которые сейчас считаются исконно украинскими. Кроме того, ставленник Запада Хрущёв передал 5 областей южного Урала и Сибири Казахстану, Порт-Артур он отдал Китаю и умудрился пообещать Японии три острова Курильской гряды.

Фактически, руками троцкистов во власти, в течение короткого промежутка времени, было проведено завоевание русской земли в пользу возникших национальных союзных республик, автономных республик и национальных округов гигантских территорий компактного проживания граждан русской национальности. Все эти люди, хоть и остались в Советском союзе, но оказались за бортом своей республики. Над всеми ими возникла власть национальных меньшинств не только в форме новоиспеченных элит, но и в виде непосредственного воздействия на русских тех, кто стал считать себя на недавней русской земле хозяином.

imageЯрким примером выше изложенного может служить республика Саха. До присоединения Якутии при князе Тыгине, якуты жили вдоль Лены, Алдана и Вилюя 300 км с юга на север и 100 км с запада на восток. В советское время Лениным и Троцким им была отдана 1/7 часть территории Советского союза, где русского населения было в 3 раза больше, чем якутского, взять тот же бассейн Яны, Индигирки, Хромы, Колымы, Алазеи и других рек. На всех этих землях стояли казачьи посёлки и города. Фактически, это была территория расселения восточносибирского казачества, которая в настоящее время поделена на улусы и управляется якутской национальной элитой. Естественно, заполучив такую огромную территорию, якуты тут же занялись планомерным вытеснением с неё русского этноса. Это выразилось в замене якутами русских на всех уровнях власти.

Понятно, что у государство-образующего народа возник вопрос: почему такое происходит, по сути, это настоящее предательство? Почему казачьи русские земли оказались под управлением якутов? Всё просто: таково было распоряжение тех, кто тогда сидел в Кремле и делил Россию, намеренно отнимая у русского этноса самое ценное, что у него есть, его территории.

Нечто подобное произошло и на северном Кавказе, где огромные равнинные земли, заселённые русским казачеством, были присоединены к Чечне, Ингушетии, Адыгее, Черкессии и Дагестану. Почему-то земельный вопрос всегда разрешался советским правительством тех лет, в пользу малых этносов России, в ущерб государство-образующему народу.

К чему это привело? Мало того, что многие русские города, сёла и деревни оказались не на своей территории, одни в Татарии, другие в Удмуртии, третьи в республике Коми и т.д., так ещё и на всех этих землях местное население стало презирать русский народ за его слабость и неспособность отстоять свои права на свою же, собственную землю. Нам никогда не забыть, как одна старая колымская якутка, сидя на завалинке и щурясь на солнце, объясняла, какие мы, русские, придурки, что огромные земли северо-востока, которые никогда не принадлежали якутам, а были всегда управляемые русским сибирским казачеством, теперь оказались захваченными её соплеменниками. И сейчас якуты вышвыривают русских с этих земель и управляют ими как своими. Она добавила, что если бы Якутск был объявлен столицей всей Сибири, то якуты бы стали управлять вплоть до Урала, а русские бы их обрабатывали. Что на это можно сказать? Старая якутка оказалась намного умнее наших советских правителей.

С подачи Троцкого и Ленина задолго до «перестройки» началась тотальная невидимая война против русского народа на всей территории СССР. Причем, спровоцирована она была разделом русских земель и передачей их под управление национальных меньшинств троцкистами. Позднее с Крымом и Казахстаном тоже самое проделал и Хрущёв. В этом проекте ставка была сделана на коллективное сознание малых народов России, тех, которые получили просто так, «за красивые глаза» громадные территории и ресурсы, им никогда не принадлежавшие. Естественно, чтобы удержать эти земли, надо было начинать пожирание и вытеснение русского населения со всех этих, «завоёванных» законной властью Кремля, территорий. Вот откуда возникло неуважение к русским, как к народу. Действительно, за что нас тогда было уважать? Ведь ни в одном месте, ни в одном городе, ни в Казахстане, ни в Крыму, ни на восточной и южной Украине, ни один русский не возмутился тому, что произошло с его Родиной. Если бы начались массовые выступления протеста, вплоть до вооруженных выступлений, то всё могло быть иначе. А так, огромные, исконно русские земли оказались завоеваны без единого выстрела и переданы азиатам, кавказцам и тем, кого мы сейчас называем украинцами.

В настоящее время война этносов против государство-образующего народа только усилилась. Национальные элиты, которые после упразднения губерний появились в советское время, неплохо контролируются Западом. Не секрет, что большая их часть продажна и за деньги развернула войну по всей России против государство-образующего народа.

Кроме того, за 3 дня до убийства Сталина в 1953 году, с территории Германии в направлении Советского союза заработала радиостанция «Освобождение», которая впоследствии стала называться «Свобода». На этой радиостанции засели предатели и отщепенцы, которые ухитрились во время войны перебежать к англичанам и американцам. Управляемые своими хозяевами, они стали вести передачи на казахском, узбекском, туркменском, азербайрджанском, грузинском, армянском, татарском, башкирском, якутском, украинском, белорусском и других языках населения Советского Союза, рассказывая о том, что все эти народы живут под жестоким игом русского этноса, что русские всех их грабят, разрушают их национальную культуру, вывозят с их территорий несметные богатства, заставляют их всех служить в русской армии и что пора бы всем этим народам избавиться от ненавистного ига.

Фактически, Запад взял курс на усиление этнической войны в России. Западные стратеги поставили себе задачу организовать в СССР лютую неприязнь азиатских, кавказских и других малых народов к государство- образующему этносу. Во всех национальных округах и автономных республиках местные власти вытесняют с высоких постов русских. Везде идёт тотальная замена на свои национальные кадры. Русские остаются только в тех местах, где местные не в состоянии управлять производством на шахтах, рудниках и в тех сферах деятельности, где может справиться только наш трудолюбивый русский народ. Но везде, даже там, где нельзя обойтись без русского, нас стали презирать как бывших оккупантов, людей второго сорта. Это касается не только бывших союзных республик, но и автономных, и национальных округов.

Такая же скрытая этническая война началась на исконно русских территориях в период Перестройки, куда в огромном количестве стали переселяться жители Кавказа, Средней Азии и Украины.

Почему такое происходит, и кто эту новую волну войны спровоцировал? Всё просто: после развала Советского Союза, местные коммунистические элиты тут же приватизировали бывшее народное достояние, но сохранить его они не смогли. Дело в том, что нарушились экономические связи с Россией, и началось во всех союзных республиках, с целью ограбления и насилия, тотальное преследование русского народа. Естественно, русские хлынули из Прибалтики, Молдавии, азиатских республик и Кавказа к себе на родину. Вскоре, то производство, где они работали и которым управляли, «приказало долго жить». Всё это привело ненавидящее русских местное население к безработице. Естественно, этим людям тут же стали внушать, что в их беде виноваты не местные «баи» и «ханы», которые ограбили свой народ, а опять же русские. Какое они имели право остановить производство и покинуть республики?

Кончилось тем, что и с юга, и с Кавказа, огромная часть безработных стала перебираться в Россию. Эти люди приезжали и до сих пор приезжают в наши города и сёла с обидой на русский народ. И, конечно, подчиняться нашим российским законам они не собираются. В наших городах переселенцы создают свои землячества и начинают медленно, но верно вытеснять русских с торговых предприятий и рынков. Как известно, торговля является самым простым средством добычи денег. Вот почему, в короткий срок государство-образующий народ был вытеснен с большинства рынков азиатами и кавказцами. Кроме того, у тех и у других, в силу их менталитета, сложилось мнение, что мы, русские, на своей земле не умеем хозяйствовать. Единственное, что мы можем, так это днём и ночью работать на тех, кто нами руководит.

Отсюда в среде мусульман, азиатов и кавказцев родился миф, что мы являемся для джигитов, гастарбайтеров и торгашей питательной средой, которую надо умело пользовать. Отсюда и наглое поведение мусульман в наших российских городах, они не понимают, что русские люди, в силу своего гостеприимства и великодушия, на некоторые их безобразия закрывают глаза. Всё это расценивается азиатами и выходцами с Кавказа как слабость. Отсюда в их среде идут разговоры, что они дескать «волки», а мы, русские, «овцы», которых можно безнаказанно резать.

Кроме всего прочего, для поддержания мигрантов из Азии и Кавказа, наша продажная Дума, по приказу с Запада, придумала 282-ую статью, которую у нас в России называют русской. Почему её так называют? Да потому что по ней в тюрьмах сидят только русские патриоты, которые пытаются защитить себя и свои семьи от произвола «обиженных» и воспитанных в духе ненависти ко всему русскому мигрантов. Для чего была принята 282-ая статья понятно, — чтобы мы, русские, не в состоянии были отстаивать свои национальные права на своей же собственной земле.

Возникает вопрос, что же нам делать? Против государство-образующего народа развернута тотальная этническая война, не только в автономиях, но и на территории компактного проживания людей русской национальности. Весь ужас в том, что её финансирует и поддерживает не только Запад, но и собственное продажное либерально-демократическое правительство, которое всячески тормозит линию президента на прекращение в России этнической розни и войны с государство образующим этносом.

Вопрос: чем Россия не Украина? Если на Украине к власти рвутся так называемые западенцы или бандеровцы, по сути славяноязычный молодой враждебный всему русскому народу этнос, то у нас этим делом заняты недавние мигранты, которые получили в России гражданство. Выше изложенное касается территорий компактного проживания русского этноса.

Но немало у нас территорий, имеем в виду национальные автономии, в которых местные шовинисты, в угоду Западу, натравливают свой народ на «ненавистных русских оккупантов», особенно это ярко выражено у мусульман Поволжья, Татарстана и Башкирии, а также в Сибири, Якутии и Бурятии.

Взять того же депутата Государственной Думы, Федерального собрания РФ, доктора наук, профессора, академика Международной академии информатизации, члена-корреспондента Академии наук РТ, автора более 40 научных работ, лауреата Государственной премии РФ в области науки и техники Фатиха Сибагатуллина. По мнению этого человека, волжские болгары, которых с 1919 года с лёгкой руки Ленина стали называть татарами, являются прямыми потомками скифов, сарматов, гуннов, великого Тюркского каганата, Хазарского каганата и сибирской Скифии, которая нам известна как «государство чингизидов». Он утверждает, что столица Золотой орды располагалась когда-то в Булгарии, а владения татар распространялись на всю Сибирь, всю восточную Европу вплоть до Франкской империи.

Этот лжец и сепаратист из Думы, в своих книгах «Татары и евреи», «От Аттилы до президента» и «Великие татары» забывает, что предки болгар или современных татар в IV-V веке н.э. и позднее, являлись частью славянского этноса Поволжья. В то время они говорили на древнерусском языке и их культура ничем не отличалась от славянской. Об этом хорошо знают современные археологи, антропологи и историки. До сих пор в татарском народе сохраняется память о единстве русского и болгарского этносов. Как недавно нам рассказал один замечательный человек, российский патриот и великолепный знаток истории болгарского и татарского народа Руслан Гумеров, во многих татарских деревнях существует древний обычай посвящения в таинство предков. Маленьких детей приводят, как правило, к женщине-волховке, которая никакого отношения не имеет к исламу и учит петь на распев древнерусскую азбуку. Когда говорят «А» — это «Аз» или «конный воин самого Творца», а «Б» означает «боги». И так все буквы древнерусского алфавита.

Как это понимать? Ответ один: в глубине народной памяти булгарского народа до сих пор живо воспоминание о древнем единстве со славянским этносом. Можно привести ещё много подобных примеров, одна антропология чего стоит. Ведь до сих пор ядро татарского этноса русоволосое светлоглазое, по антропологии ничем не отличается от валдайской антропологической группы русского народа. У светловолосых татар, так же как и у нас, русских, преобладает северная гаплогруппа R1A1, но ничего этого Фатих Сибагатуллин знать не хочет. По его мнению, татары являются прямыми потомками гуннов, великих тюрок, хазар и наследниками империи Чингисхана.

Фатих Сибагатуллин пишет, что на территории Хазарии татары вошли в близкий духовный контакт с евреями, потому что у татар-тингриан и у евреев в те времена было единобожие. Он утверждает, что татары и евреи создали Хазарию, и вместе жили в союзе на протяжении нескольких веков. Конец этой идиллии положил киевский князь Светослав, который сумел заручиться поддержкой у древних болгар, и союзное русско-болгарское войско разорило Хазарское государство. По его мнению в той войне татары воевали с татарами, но от этого больше всего пострадали хазарские евреи.

Вот что он пишет о хазарах: « В какой бы стране ни оказывались хазары, им удавалось занять важные государственные, экономические, финансовые и общественные посты. По сути, они становились собственниками и контролерами значительной части богатства тех стран, где они оказывались. После Хазарского каганата прошло уже 1500 лет, а все его порядки (еврейство), вся политико-экономическая система не изменились и поныне – причем не только в современной России, но во всем мире! Всем миром правят Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы, Саркази и т.д. Один Збигнев Бжезинский (наставник президента США Барака Обамы) чего стоит! Движущей силой мировой цивилизации являлись и являются евреи. Единобожие берёт свое начало у тюрков, а остальные три основных религии мира – уже с пророком, т.е. посредником между Богом и человеком – иудаизм, христианство и ислам создали евреи. Все революции и реформы в мире, в т.ч. социалистическая революция в России, совершались под руководством евреев. Всё это для человечества являлось прогрессом! Учитесь, татары – объединяйтесь, берите пример у евреев, чтобы не «обижаться» почем зря на русских!»

С чего это взял неуважаемый Фатих, что татары обижаются на русских? Неужели татары считают себя завоеванным народом и платят русским дань? На что обижаться? Ведь и русские, и татары живут по одной Конституции, по одним и тем же законам. Какие могут быть обиды?

Но самое главное то, что Фатих Сибагатуллин забыл одну важную деталь: в мире существует два вида хозяйствования. Один вид хозяйствования — производящий, другой вид – присваивающий. По Талмуду евреи в изгнании не имеют права заниматься воспроизводящим хозяйствованием, у них отнято право работать на земле, заниматься разведением скота, работать в сфере тяжёлой индустрии. Им разрешено торговать, заниматься ростовщичеством и управлять производством тех народов, где они живут. Пример тому ветхозаветный Иосиф, который стал у фараона главным экономистом – визирем.

Именно присваивающий вид хозяйствования в течение всей истории позволяет евреям делать на чужбине головокружительную карьеру. Но если посмотреть суть, то надо признать, что бывшие хазары, а по сути евреи, являются, мягко говоря, людьми паразитирующими. И что же предлагает Фатих своему народу? Он что, не знает, что татары-болгары всегда были сторонниками производящей формы хозяйствования. Они гордились тем, что не присваивают готовое, не занимаются торговлей и ростовщичеством, а созидают — производят новые виды продукции. По своему внутреннему психическому устройству татары-болгары от русских ничем не отличаются, такие же труженики, как и мы.

И вот им, неуважаемый Фатих предлагает учиться как жить у евреев, которым по закону запрещено в изгнании заниматься производственной деятельностью. Похоже, этот человек совсем не уважает свой народ. В своих книгах он пытается вбить в голову своему народу, что он в экономическом и политическом плане ущемлён русскими и что ему, татарскому, или болгарскому, этносу, надо скопировать жизненный уклад чужеродного южного племени, которое было изгнано усилиями Руси из Поволжья в X веке. Книги Фатиха Сибагатуллина нацелены на самые низменные качества человеческой души: жадность, зависть, на национальный местечковый эгоизм и т.д. Фактически, это призыв к татарам начать войну с русским этносом «поработителем» и «завоевателем» несчастного татарского народа.

Сибагатуллин показывает в своих книгах «прошлое величие татар», которое отнято русскими. Он рассказывает, что их предки владели всей Азией и Европой, в том числе и Русью. При этом почему-то забывает, что с войсками сибирских скифов в XIII веке болгары вместе с русскими бились плечом к плечу и никакого отношения они к Золотой орде в те времена не имели. Так же никакого отношения не имели ни к гуннскому союзу, ни к тюрскому. Их предки были союзниками прежде всего своим братьям – русичам.

Обидно, что этот сепаратист засел в самом сердце Москвы, в нашем парламенте, и оттуда вершит своё грязное дело – натравливание татар на русских. Но сколько таких «сибагатуллиных» у нас сейчас развелось? Они есть и в Башкирии, и в Удмуртии, и среди мордвы, в Якутии и Бурятии их сотни. И все они восхищаются великим Чингисханом и считают себя его потомками. К этой когорте примкнул даже Китай. И везде, во всём виноваты у них захватчики-завоеватели ненавистные русские.

А что же нам, русским, в данной ситуации делать? Прежде всего, русскому народу надо понять и осознать, что без государство-образующей, цементирующей всё российское пространство нации, малые народы очень скоро в межэтнических разборках уничтожат сами себя. Этого и желают кукловоды на Западе. Начнётся война за русское наследство всех против всех, и чем она закончится — неизвестно, выгоду получит как всегда третья сторона. Те круги, которые развернули этническую войну в России из-за кордона, которые платят сепаратистам, таким как: Сибагатуллин и многим другим. Понятно, что татарский националист написал свои книги не бескорыстно.

Чтобы эту войну остановить, нужно понять главное: кавказцы и все азиаты, имеем виду якутов, тувинцев, бурят, татар и другие народы в автономиях всегда уважали только силу, прочие факторы воздействия они презирают. Поэтому, чтобы в позитиве повлиять на происходящее, нам, славянам, пора создавать в столицах и городах автономных республик, а также во всех городах расселения нашего народа русские национальные государственные центры. Почему русские? Потому что мы являемся государство-образующей, самой многочисленной нацией. Почему государственные? Потому что наш народ создал на громадной территории единое процветающее государство, в котором все народы всегда были равноправными гражданами. И каждый русский человек, понимая это, должен не только считать, но и вести себя как государственник.

И не важно, что скажут в Кремле те круги, которые стараются помешать президенту в его стремлении сохранить целостность России. Почему центры, понятно. Они должны встать, подобно Национально — Освободительному Движению, которое создано по инициативе депутата Евгения Фёдорова, на пути западной пропаганды и проекта по распаду России. Целью их будет сплочение вокруг русского народа всех народов страны. В них должна идти просветительская работа по подлинной истории того или иного этноса, и его связям с русским народом. Чтобы «сибагатуллины» и им подобные не могли манипулировать сознанием своих граждан.

Такие государственные национальные русские центры, вместе с казачьими организациями и партией Фёдорова, сплотят вокруг себя не только наш народ, но и представителей других народов, которые притесняются на той или иной территории титульным этносом. В Якутии это будут эвенки и эвены, в Тувехакасы и тофолары, в Бурятиимонголы и уйгуры. Кроме того, азиатские и кавказские землячества, зная о том, что русские объединены своей национальной организацией, постараются не создавать межэтнических конфликтов и не нагнетать обстановку в том или ином регионе. Всё это даст возможность погасить невидимую, спровоцированную Западом, войну малых народов с коренным народом России. И вместе с тем поможет общему делу освобождению нашей Родины от колониальной зависимости. В русских национальных центрах, разбирающиеся в происходящем люди, должны объяснить малым народам, что наша сила не в сепаратизме, а в единстве, и что наша российская Конституция одинаково служит любому народу нашей страны, а не только славянам.

Кроме того, если в какой-либо из столиц автономных республик появятся фашиствующие элементы, которым удастся оболванить свой народ, как это произошло в Галиции, поднять его на борьбу с государство образующей нацией и другими народами страны, то русские национальные государственные центры сразу же объединят вокруг себя тех, на кого направлен удар и успешно смогут защитить не только свой народ, но и другие народы, подвергшиеся агрессии. Будь в городах Украины, в том же Киеве такие вот объединяющие русский и украинские народы анти шовинистские, антифашистские центры, никакой Майдан бы не прошёл. Его разогнали бы сразу после первых антирусских лозунгов.

Так что пришло время нам, славянам и всем кто с нами, объединиться в единое целое, противодействовать надвигающемуся тотальному сепаратизму. Не надо забывать, что с нами вместе выступят казаки и все те народы, которые понимают, к чему ведёт сепаратизм и гибель нашего отечества.

Г.А. Сидоров. Тайный проект Вождя, или Неосталинизм – М.: Родович, 2012-464 стр., ил. [on-line változat, Dec 23, 2013]

Книга «Тайный проект Вождя» Сидорова открывает серию публикаций под общим названием «Основы Державного строительства». В данной работе автор описывает политические, экономические и эзотерические предпосылки развала великой империи – Советского Союза. Особое внимание уделено роли политических деятелей в процессах созидания и разрушения, происходивших на территории СССР до и после распада. Впервые личность И.В. Сталина, как главной фигуры в истории советского государства, предстаёт в свете тайных жреческих знаний о Золотом Веке человечества, идущих из глубины веков и противостоящих силам тьмы, которые уже более тысячи лет ведут тайную и явную войну с потомками гипербореев – славянами и ариями.

Издание данной книги осуществляется по заказу Народно-патриотического движения России «Отечество, Овоеода, Справедливость» www.otess.ru и Общественного Совета Гражданского общества www.sovet-naroda.ru

ISBN 978-5-904036-15-7 УДК 94(47)
© Г.А. Сидоров, 2012      © ООО «РОДОВИЧ», 2012
© Общественный Совет Гражданского общества объединённых патриотических сил «Будущая Россия» (Программа ОСГО), 2012

От издателя

В сентябре 2012 (7520) года произойдёт весьма знаменательное событие, которое очень многие ждут с большим нетерпением – вступает в свои права Эпоха Волка. Это событие знаменует конец тёмной эпохи и начало светлой в жизни людей на земле! Согласно многим предсказаниям о России, ей уготована особая судьба, особое предназначение. Россия возродится из небытия, подобно Финисту Ясному Соколу (Жар-птице), и поведёт по новому Пути Развития всё человечество. Уже сейчас стало совершенно ясно, что человечество находится в тупике. Системы общественного устройства, где во главу угла ставится цель личной наживы любым путём, обречены на самоуничтожение. Это путь в небытие! Варварски уничтожается природа, наносится непоправимый вред растительному и животному царству, отравляется вода и воздух. А сам человек в этих общественных системах не возвышается духовно, а наоборот, низводится до состояния животного!..

Грядут перемены – настаёт время прихода Светлого Вождя Нового Времени к своему народу! Крайне необходимо различать понятия «Вождь» и «Правитель». Различие между ними огромно. Правитель – это тот, кто живёт только сегодняшним днём и управляет уже сложившимися системами, поддерживая ранее заведённый порядок в государстве. Вождь же всегда устремлён в будущее и, как правило, он приходит в самое трудное время в жизни своего народа. Вождь не получает ничего сложенного, он строит, создаёт и ведёт вперёд. Каждое его действие устремлено только вперёд! Вождь ведёт свой народ к новым идеалам. ОН пробуждает в массах дремлющий Дух Нации и устремляет его к сияющим вершинам Совершенства! Вождь в действиях и в мыслях несёт благо своему народу. А Правитель может предать и ограбить поверивший ему народ, продать его в чужеземное рабство. Вождь – никогда!

Нам предстоит огромная работа по строительству Новой России, предварительно демонтировав отживающую, насквозь прогнившую систему современного управления. В ознаменование прихода Светлого Вождя и как уготование будущих Великих Перемен нашим издательством учреждается новая серия: «Основы Державного строительства». Эта замечательная книга Г.А. Сидорова «Тайный проект Вождя» открывает новую серию.

Органическим дополненим к первой книге серии будет научно-политический обзор В.В. Обрежи и А.А. Гапонова «Применение Западом новейшего оружия массового уничтожения – причина гибели Советского Союза и разрушения России», который существенно раскроет и дополнит ряд тем, обозначенных Г.А. Сидоровым. Также нашим издательством готовится ряд работ серии «Основы Державного строительства», о которых мы заявим в ближайшее время.

Наша новая серия предназначена для пробудившихся от долгой спячки Творцов и Труженников, тех, кому предстоит отстраивать будущую Державу.

Раскрытие и постижение исконного состояния творения и последующего его правильного применения – наша главная цель.

Постижение силы мысли творения – грозное оружие высшего порядка, понятное только посвященным. Мы, дети Светлых Богов, имеем огромный внутренний потенциал. Наша ближайшая задача – научиться объединяться в Круг Созидания с Родовичами для сотворение Счастливого Будущего России, Державы достойной покровительства Светлых Богов и памяти своих Великих Предков.

Ирийславъ

Быть Добру!!!

Содержание

От издателя 7

Рецензия на книгу Г.А. Сидорова «Тайный проект Вождя» 9

Ответ автора на рецензию 24

К читателю 26

От автора 30

Часть первая

Какое общество в СССР строил Сталин. Две советские перестройки

Глава 1. Предательство на высшем уровне

Глава 2. Перестройка Хрущёва

Глава 3. Какое общество в Советском Союзе строил И.В. Сталин

Глава 4. Силы, противодействующие сталинскому курсу.Личная разведка Сталина. Война

Глава 5. Неполноценность марксизма-ленинизма

Глава 6. Несколько слов о современной исторической науке

Глава 7. Сопротивление хрущёвским реформам

Глава 8. Источники знаний о цивилизации Золотого Века

Глава 9. Марксизм как проект иллюминатов

Глава 10. Источники тайного знания, которыми пользовался Сталин

Глава 11. Репрессии троцкистов

Глава 12. Проблема перерожденцев

Глава 13. Семейный вопрос высшего руководства СССР

Глава 14. Парадокс брежневского времени

Глава 15. Марксизм – заказ сил разрушения

Глава 16. План построения коммунизма

Глава 17. Тотальная мировая информационная война. Сталин как гений информационной войны

Глава 18. Информационная деятельность Хрущёва и Брежнева

Глава 19. Обособление советской классово-партийной номенклатуры

Глава 20. Социальный закон диктатуры. Диктатура Сталина

Глава 21. Тайные силы противодействия. Природа этих сил

Глава 22. Информационный удар Запада.

Особая роль советской интеллигенции

Глава 23. Кто управляет мировыми спецслужбами

Глава 24. То, что нам неизвестно о спецслужбах

Глава 25. КГБ и глобализация

Глава 26. Несколько слов о подвиге Лаврентия Павловича Берии

Глава 27. Отношения Хрущёва с КГБ

Глава 28. Отупление советской элиты

Глава 29. Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов и КГБ

Глава 30. Перестановки в КГБ

Глава 31. Две тонкости отбора

Глава 32. Для тех, кто не хочет думать

Глава 33. Путь к гибели

Глава 34. Чем не угодил Ю.В. Андропов

Глава 35. Вопросы, ответы и предположения

Глава 36. Горбачёв как преемник Андропова

Глава 37. Как украли империю

Глава 38. Кое-что об экономике

Глава 39. Дефицит как рычаг управления обществом

Глава 40. Создать недовольство в республиках

Глава 41. Предательство союзников

Глава 42. Кем был организован КГЧП? И зачем?

Глава 43. Несколько слов о В.В. Путине

Глава 44. Тень третьей перестройки

Глава 45. Несломленный народ

Глава 46. Немного мифологии. Кто стоит за Библейский проектом

Глава 47. Стратегия воздействия на социум

Глава 48. Несколько слов о русском национализме

Глава 49. Национализм перестройщиков из спецслужб

Глава 50. Несколько слов о причине уничтожения русских

Часть вторая

Путь в Золотой век

Глава 51. Русский вопрос

Глава 52. Что делать. Тактика выживания

Глава 53. Несколько слов о современной экономике

Глава 54. Несколько слов о национальной политике

Глава 55. Начало пути

Глава 56. Статус педагога

Глава 57. Где взять деньги?

Глава 58. Община

Глава 59. Необходимое и достаточное

Глава 60. Вопрос культуры

Глава 61. Несколько слов о физкультуре и спорте

Глава 62. Слово о сельском хозяйстве

Глава 63. Переход в новую эпоху

Глава 64. Кто у власти

Глава 65. Реформа в религии

Глава 66. Пути к высшей власти

Глава 67. Не дать случиться

Глава 68. Нужна ли революционная партия

Глава 69. Та же старая, проверенная технология

Послесловие

· Почему дерьмо всегда плавает наверху

· Можно ли верить лидерам современной Российской компартии?

· Несколько слов о «Сути времени»

· Ещё раз об обществе и государстве

· Временные циклы

Эпилог

Приложения

· Александр Николаевич Афанасьев

· Статья И.В. Сталина

· «Экономические проблемы социализма в СССР»

· Ответ т-щу Ноткину, Александру Ильичу

· Об ошибках т. Ярошенко Л.Д

· Ответ товарищам Саниной А.В. и Венжеру В.Г.

· Завещание Сталина

· ПРОГРАММА (проект)

· Объединённых патриотических сил «Будущая Россия»

· Раздел I

· Освобождение России от западной оккупации

· Раздел II

· Образ Будущей России (Концептуально-мировоззренческая часть)

Глава 43. Несколько слов о В.В.Путине [из книги Георгия Сидорова «Тайный проект вождя», 2012, Хронолого-Эзотерический анализ развития современной цивилизации, Опубликовано on-line 11.11.2013 в 17:42]

Настораживает ещё один факт: именно, в период предполагаемых переговоров, относительно продажи Сибири, американцам, на сцену российской истории выдвигается В.В.Путин. Кто подготовил этого человека? И, кто привёл его к власти? Ясно одно, что какие-то силы из спецслужб. Других — быть не может. Официальная версия, что, якобы «семья», плюс олигарх Дерипаска. Но, надо понимать, что погоду в России делают не политики и толстосумы, а те, кто теми и другими управляет. Речь идёт о КГБ СССР и ФСБ новой России.

Из выше изложенного, сам собой напрашивается вывод: в спецслужбе России приобрела влияние какая-то группа людей, которой захотелось, в срочном порядке, остановить развал страны. Прокоммунистически настроенными этих людей назвать нельзя, но то, что они оказались, в какой-то степени, патриотами, сомнения не вызывает. На такие мысли наталкивает и поведение Запада. С Ельциным — хозяевам было спокойно: при нём Запад разгромил социалистическую Югославию: Россия, даже, не пикнула. При Ельцине — блок НАТО оказался у наших границ, но, Россия приняла и это. Наконец, при Ельцине — многим американским компаниям было дано право разрабатывать российские недра…

И вдруг, в России произошла тихая замена: вместо Бориса Николаевича, у штурвала государства, оказался Владимир Владимирович Путин. На Западе его, конечно, ждали. Но специально, никто, из-за кордонных инструкторов, к власти над Россией, Путина не готовил. Было ясно, что в спецслужбе России произошла невидимая тихая перестановка. Она и отразилась на государственной власти. Всё это, за кордоном хорошо понимали. И, как не понять. Ведь, бывшие сотрудники КГБ СССР давно превратились в миллионеров, и, ушли на «свои хлеба». В ФСБ теперь оказалась, несколько иная, гвардия. Она и отодвинула ставленника советского КГБ, Бориса Николаевича Ельцина, от власти. Понятно, что Запад забеспокоился. Получилось, что не всё учли, не успели накрепко пристегнуть обновлённую российскую спецслужбу к своей повозке. Возможно, здесь сказалась большая потеря бывших продажных сослуживцев. Так это или нет, но, Путина решено было либо убрать, либо укротить. Как известно, самая лучшая дрессировка, это — устрашение. Демонстрация своей решимости и силы. Для этого и были посланы две американские субмарины в Баренцево море. «Толедо» и «Мемфис» получили задание проникнуть, на учениях, в расположение российской эскадры и попытаться торпедировать наш подводный крейсер «Курск». Таким вот действием, заставить Владимира Владимировича, чтобы избежать военного столкновения с силами НАТО, принять непопулярное решение. По замыслу стервятников, после такого, В.В.Путину ничего не останется, как подать в отставку. И Владимир Владимирович был вынужден принять то решение, которое от него хотели. Наши парни в «Курске» погибли не только из-за торпед вероломных противников.

Уйти на тот свет им помогли свои же мерзавцы, те самые, которым, как воздух было нужно, чтобы в смерти моряков был обвинён президент России. Неправда, что Владимир Владимирович не хотел спасать своих моряков. Он дал команду спасти людей сразу, как узнал о случившемся. Но ему ответили, что российские ВМС не располагают нужными спасательными средствами. Только через несколько лет оказалось, что в России есть всё, необходимое, для спасения моряков с затонувших подводных лодок. Мы не располагаем данными, как поступил президент, узнав, что его «обвели вокруг пальца». Но то, что кое-кто был отправлен в отставку, это так. Но мы коснулись несколько иной темы. А, в то время, В.Путину пришлось успокаивать Запад различными уступками: была остановлена РЛС на далёкой Кубе, заодно с ней и во Вьетнаме. Позднее была утоплена наша станция «Мир».

Многие, недовольные политикой В.В.Путина, считают, что, всё это, президент сделал для ослабления России. Верно, для ослабления. После гибели наших баз, с внешней разведкой стало совсем плохо. Но мало кто понимает, что все эти уступки были вынужденными. Запад прижал нас к стенке и заставил сделать непоправимое. Это — ни в коей мере не оправдывает Путина. Наверняка, можно было не торопиться с выполнением ультиматума. Тянуть время, обещать, но не делать. Короче, быть дипломатом. В.Путин на такое не пошёл. Вопрос, почему? Он остается открытым. Кое-кто оправдывает Владимира Владимировича, дескать, он уничтожил наши станции слежения и космический комплекс «Мир» в уплату за время, которое дало ему возможность обновить арсенал наших стратегических ракет, тех, которые чуть было не уничтожил Б.Ельцин. И, что не менее важно, идя на уступки, Западу, Путин сумел нейтрализовать правую либеральную оппозицию и этим действием предотвратил дальнейший распад России.

Но тут же возникает справедливое сомнение: либеральная оппозиция никуда не делась, она продолжает набирать силу. Следовательно, Владимир Владимирович оказался не столько созидателем, сколько разрушителем своего же отечества. Похоже, Запад зря беспокоился. Просто его аналитики не учли, какое наследство досталось В.Путину. Путин наследовал всё от Бориса Николаевича: расчленённый Советский Союз, ограбленную до нитки Россию, полностью убитую экономику, умирающее сельское хозяйство, и полк, новоиспечённых, хозяев обглоданной России – бывших, связанных с КГБ, партаппаратчиков, комсомольских работников и ушедших в бизнес офицеров спецслужбы. Несмотря на то, что В.Путин был ставленником российского ФСБ, его выбирала для себя ещё и вышеназванная публика.

Он обязан был обслуживать интересы и других, конечно же, не ущемляя интересов «семьи». Положение прямо скажем, незавидное. Особенно, если учесть, что новоявленные российские миллионеры – та особая категория абсолютно бездуховных и безыдейных выродков, которым было начихать на судьбу своей Родины, когда они ещё занимали высокие посты партаппарата и КГБ СССР. Именно они, не понимая, что являются инструментом в руках тех, кто им позволил хапать, так ободрали своё отечество, что российское государство, по сравнению с их клановым капиталом, оказалось нищим. И это жалкое государство обязано теперь было платить западным банкам 158 миллиардов долларов долга. Того самого, деньги которого, по большому счёту, были, тоже, разворованы. Клан новых российских миллиардеров, следуя командам Запада, подмял под себя всё, до чего смог дотянуться.

Теперь ему осталось зажевать само население страны. Экономически превратить в дающий доход, ресурс. Получилось, что В.Путин был вынужден возглавить созданное советским КГБ многоголовое, потерявшее чувство реальности, чудовище. Из всего этого следует вопрос, кто в стране хозяин: президент или те, кто его выдвинул, поставил у власти, с заданием помогать и дальше грабить свой народ и свою многострадальную Родину?

То, что Владимир Владимирович не ставленник Запада — ничего не меняет. Он слуга тех, кого за кордоном хорошо знают и кем великолепно умеют управлять. Как? Конечно же, посредством финансов. Как известно, в наш век деньги правят миром. Кое-кому в России показалось, что В.Путин намерен объявить миллиардерам войну. К этому выводу пришёл обыватель, увидев, что три олигарха-еврея оказались в опале у президента: это — Б.А.Березовский, В.Н.Гусинский и небезызвестный Ходорковский. Но надо сначала разобраться, за какие грехи опала? Оказывается, не за узаконенный разбой, а за совсем другое: за попытку влияния на власть, за то, что кое-кто захотел увидеть себя на место президента… Короче, борьба с олигархами — это всего лишь внутриклановая разборка. Ничего принципиального в ней нет. Все остальные олигархи как процветали, так и процветают. Как вывозили российские деньги за границу, так и вывозят. Не стесняясь – миллиардами! А в России гибнет бесплатное образование, еле сводит концы с концами, бесплатная медицина… Коррупция из народа высасывает все соки.

Причём, главным коррупционером является правящая партия. Те самые единороссы, которых, по совету своих хозяев, создал под себя В.Путин. Негативного в период правления Владимира Владимировича можно найти столько, что обо всём сразу и не расскажешь. И что самое печальное, весь этот негатив совсем не выдумка. Он вполне реален, не будем вспоминать про нашу армию. Её практически уже нет. Как нет и мощного военно-морского флота. Под видом реформ всё пущено под нож. Единственное, что ещё держится, так это наш ядерный потенциал.

Спасибо, что хоть он пока цел. Глядя со стороны на то, что происходит в России, невольно задаёшь себе вопрос: всё-таки, за свои 8 лет «царствования» сделал Путин что-нибудь доброе в России или нет? И, к своему удивлению, начинаешь понимать, что сделал. И сделал немало: прежде всего то, что многие пока не понимают и не хотят понять. Именно благодаря действиям В.Путина, Россия является пока единой державой. На Западе её давно видят расчленённой и поделённой между Британией, Америкой и Китаем. Из того, что мы видим в России, невольно складывается впечатление, что В.В.Путин и Д.А.Медведев готовы были идти на любые уступки Западу, кроме одной. Ни тот, ни другой организовывать распад страны, несмотря на приказ из-за рубежа и прямые угрозы, отказались. Это уже немало. Фактически, сделано главное: Россия всё ещё находится на карте мира, и распадаться не собирается. Именно по этой причине, закордонные политики и их спецслужбы интенсивно взялись за второе: опять в России начала создаваться «пятая колонна». На этот раз для того, чтобы развалить её на части. Предлог один — обвинить внутреннюю и внешнюю политику Путина-Медведева, идущей вразрез с интересами народа. Технология простая: сначала Запад своими людьми, шантажом, санкциями и советами, превратил российские реформы из созидательных, в разрушительные, а потом, обвинив в них Путина и Медведева, потребовал их отставки. Об этом во всеуслышание и завопила традиционно продажная, вновь созданная, «пятая колонна».

Что же делать президенту и Владимиру Владимировичу? Обстановка в стране с каждым днём накаляется всё больше и больше. Стоит Путину и Дмитрию Анатольевичу принять требования Запада о распаде страны, как их критики сразу умолкнут. Это и ослу понятно. Тот же Немцов, Касьянов, Навальный и подобные им, мгновенно оденут на себя вполне благообразные маски. И все разговоры о цветной революции мгновенно прекратятся. Жаль, что российский обыватель иногда бывает тупее осла. Не хочет видеть простого. Но как мы уже сказали выше, ни Путин, ни Медведев на распад России никогда не пойдут. Значит, либералам остаётся ещё интенсивнее раскачивать наше общество. Раскачивать так, чтобы оно в конце концов рухнуло и развалилось на части. Не надо отрицать, Российская Пятая колонна начинает набирать силу. И ещё больше наглеть. В настоящий момент её деятели заняты разрушением отношений России с её традиционными союзниками. Например, с Индией. В России мало кто знает, как мы поступили, с прибывшим к берегам страны, ВМФ Индии. Индийцы пришли к нам для проведения совместных маневров.

Это произошло в середине марта 2011 года, сразу после цунами в Японии. Кто-то в Москве дал команду возить в Японию гуманитарную помощь на военных кораблях. Разве трудно узнать кто? Всё же на виду. Из-за этого, Россия, в одностороннем порядке, отменила совместные учения с гостями. Что это, если не плевок в душу нашим союзникам? Надо же, не нашли грузовых транспортов?! Здесь не идиотизм и глупость. Всё это было проделано намеренно. Так же как и второй акт такого же «идиотизма», который произошёл у нас в Томске совсем недавно. Речь идёт о суде над ключевой книгой «Махабхараты» — «Бхагаватгитой». Опять, кому-то в голову пришло, объявить эту древнюю книгу экстремистской. Книга, которая является наследием всей человеческой цивилизации. Частью древних арийских вед. И вдруг, она была объявлена вне закона! В Томске над ней начался судебный процесс.

Дело не в том, чем он закончился. Наши прикормленные судьи, в конце концов, отказались от такого заказа. Не понятно, что в них заговорило. Но не совесть, а что-то, другое. Скорее всего, страх позора на всю планету. Но всё равно, дело было сделано. В Индии, конечно же, о таком судебном процессе узнали. Можно себе представить возмущение индийцев. Что это, если не намеренное разрушение российско-индийских отношений. Понятно, что заказ, но, Владимир Владимирович, неужели нельзя найти тех, кто в России его осуществляет? Сколько можно быть мягким? Перед нами не оппозиция, здесь явные враги отечества, да и ваши личные. Они не пощадят ни народ, ни вас.

Как наблюдатель, живущий в толще народных масс и знающий их чаяния, я уверен, что стоит вам, Владимир Владимирович, объявить войну Пятой колонне и одновременно дать понять своему народу, что вы хотите что-то реально для него сделать, как вас, этот загнанный в угол народ, тут же поддержит. В самом угнетенном положении в России оказался государствообразующий этнос. Так уж сложилось. Сейчас не до разборок, кто виноват. Обратите внимание на положение русских. Дайте им надежду на будущее возрождение.

В России тысячи покинутых деревень. И деревни продолжают исчезать. По закону закрыть сельское поселение легко, но возродить его, практически, невозможно. Надо пересмотреть законы. Добиться от думы специального законодательства, которое бы, давало возможность людям, без чиновничьей волокиты, селиться в погибших деревнях и этим — вернуть их к жизни. Моя подсказка актуальна, потому что, отлучение русского человека от его родной земли хуже, чем преступление. Можно сделать ещё несколько позитивных шагов. Прежде всего, в области образования, отказаться от ЕГЭ. А в здравоохранении создать мощный государственный сектор. И тогда наши люди пойдут за вами, Владимир Владимирович, хоть в ад. А олигархи ни вам, ни нашему народу — не попутчики. Они пресмыкаются перед Западом и молятся на него. Почему – вам известно. Вам нужна опора в народе. Ещё есть время — действуйте. Трагедия будет, если вам и партии Единороссов не удастся справиться с Пятой колонной. Не удастся сломить оппозицию олигархов и их хозяев на Западе. Тогда, цветной революции не миновать.

Фактически, на Россию обрушится ещё одна перестройка. И страна распадётся. Придёт «кирдык» и народу, и вам, Владимир Владимирович. Другого — не будет. В настоящее время вы, господин Путин, связаны одной судьбой со своим народом и зря говорят злые языки, что в вас народ не верит. А в кого ему ещё верить?

В Зюганова или Жириновского? Если уж на кого народ надеется, то только на вас. Я это знаю, потому что живу с народом одной жизнью. Если уж вы сохранили Россию единой, фактически сделали великое дело, хотя многие этого не понимают, то отступать некуда. Её надо сделать теперь ещё и сильной. И последнее, что мне хочется вам сказать, Владимир Владимирович, пора сделать выбор с кем вы: с западными суфлёрами или со своим народом? Понятно, что выбор вы уже сделали, но народ об этом не знает. Чтобы доказать нашему народу, что вы с ним, уберите пожалуйста 282-ю русскую статью. Понятно, за кордоном сразу завопят, но наш народ, прежде всего русские люди, поверят в вас, и вы станете подлинным народным избранником.

То, что должен знать каждый русский [тематическая статья Георгия Сидорова, Хронолого-Эзотерический анализ развития современной цивилизации, Опубликовано 11.11.2013 в 03:48]

Многие философы любят поговорить о загадочной русской душе. Но в чём её загадочность не объясняют. Потому что тут прерогатива не философов, а психологов. Загадочность русской души в том, что по своей природе русский человек, прежде всего созидатель. Ему присуще строить, работать на земле, что-то изобретать, творить новое неведомое в сфере науки и искусства. Здесь его стихия. Он находит себя в постоянном творческом процессе постижения окружающей его реальности. Именно поэтому в отличие от итальянских, британских или еврейских посредников русские купцы никогда не позорили себя ростовщичеством, и как только позволяли средства, тут же превращались в промышленников. Причём, даже тогда, когда доход от посредничества намного превышал тот, который купец получал от производства. Естественно люди с западным складом ума никак не могли понять этих ненормальных русских, которые всегда предпочитали нелёгкий творческий труд относительно спокойной и доходной торговле.

На Западе единственными народами которые нас в какой-то степени понимали были немцы и скандинавы точнее онемеченные славяне. Потому что сами являлись этносами по своей сути созидательными и творческими. Но если благодаря католицизму и позднее протестантизму немцев, датчан и шведов удалось пристегнуть к англо-саксонской повозке, превратить их в людей крайне материализованных, для которых нехищное поведение стало чем-то позорным, то с нами русскими у Запада возникли отношения специфические. Виною этой трансформации стал наш генетический национальный психотип. Нет, из нас русских под воздействием западных демократических СМИ получаются и мерзкие ростовщики, и абсолютно бессовестные торгаши, причём настолько низкие и отвратительные по своей жадности и стремлению к обогащению, что западных учителей при виде того как наши предприниматели зарабатывают деньги, зачастую охватывает ужас. Кроме всего прочего, видавших виды западников шокируют русские чиновники. Только в России возник рынок чиновничьих услуг. Чтобы не делал чиновник ему надо платить взяткой. И платить не мало! Власть превратилась в механизм выколачивания из народа денег. Коррупция в Росси подорвала основы и государства и права. В результате общество оказалось на краю пропасти.

Что же произошло с загадочной русской душой? Почему Россия стала посмешищем для всего мира? Неужели западные суфлёры не предполагали что творческая душа русского народа превратится в такую вот омерзительную гниль? Они не предполагали, они хорошо знали, что именно так и будет. Возникает естественный вопрос: откуда?

Всё довольно просто. Но многие психологи о ниже изложенной технологии ничего не знают. Оказывается, информационный срыв природного генетического базиса, то что формировалось в коллективном сознании нашего народа не один десяток веков, привёл психику многих русских к настоящему духовному безумию. К той морально-нравственной трагедии, которая полностью разрушила наше сознание. Речь идёт не об инволюционном процессе, а о дегенеративном. Мы имеем дело с особым видом духовной смерти, где человек с виду вполне логичен, он вроде бы здраво мыслит и рассуждает, но по сути представляет собой пустое место. Как известно если нет души, значит, нет и человека.

Почему такое произошло именно с нами, русскими? Потому что нас насильно используя специальные пси технологии оболванивания, сдвинули в другую крайность бытия, туда, где мы никогда не были. И наш генетический код такой нагрузки не выдержал. Всё что в нём было лучшего, разлетелось в прах, а на этом месте проросло то, что мы сейчас наблюдаем. Наши враги на Западе торжествуют, дескать полюбуйтесь на загадочную русскую душу. Вся она состоит из крайнего граничащего с безумием эгоизма, жадности, зависти и ненависти к своему же собственному народу.

Во всём мире только русские предприниматели называют своих же соотечественников не иначе, как рабами. И до них не доходит, что перед ними люди одной крови и одной с ними нелёгкой судьбы. Безусловно злопыхатели правы принятие западных ценностей сделало своё дело и теперь перед нами свои же, которые стали по отношению к родине хуже врагов. Многие недалёкие патриоты в том, что происходит в России с упорством маньяков продолжают обвинять кого угодно, только не самих русских. В виноватых у них, конечно же евреи, масоны и мусульмане-кавказцы, но им никак не приходит в голову, что те потери которые мы наблюдаем в России без самих русских никаким евреям и кавказцам были бы не под силу.

Действия и тех и других всего лишь дополнение к тому, что делаем со своей же собственной родиной мы сами. Патриоты уверены, что в России действует прозападная «пятая колона». Что она хорошо проплачена и традиционно состоит из интернационалистов-интеллигентов, масонов и, конечно же, вездесущих евреев. Безусловно «пятая колона» в России присутствует, это так. И не маленькая. Но основную её массу составляют не масоны, и прозападники-интеллигенты, а наши же спятившие русские: торгаши и менялы. Как не печально, это надо признать. Произошел тот самый слом нехищной человеческой психики, о котором Запад в прошедшие века мог только мечтать. Теперь ему осталось наблюдать, как Россия разворовывается и распродаётся с молотка самими же русскими, потомками тех, которые всю свою историю всегда были созидателями, которые построили на земле величайшую из империй.

Наконец-то счастье привалило нашим закулисным противникам. Такое случается не часто, чтобы сам народ принял участие в уничтожении своего же собственного отечества. Как так случилось? Что за пси технологии были применены нашими недоброжелателями, что большая часть русской элиты, да и значительная часть простого народа буквально сошла с ума. Оказывается всё до банальности просто. Начало этого процесса уходит во времена принятия на Руси христианства. Читатель вправе спросить: а причём здесь христианское православие? При том, что десять пресловутых заповедей заменили собой знания подлинных законов Мироздания. Потеря этих общих законов привела в конечном итоге загадочную русскую душу к духовному коллапсу. Внутренний мир нашего народа казался западникам странным и загадочным прежде всего по тому, что он был сформирован осознанием основных законов Вселенной. Невольно возникает вопрос: о каких законах идёт речь?

Первый из них: закон вечности. То, что на Востоке называют законом инкарнации. Иисус в своё время дал этот закон, но со временем церковники его упразднили. Они заменили его царством божьим или вечным раем. Как известно, «свято место пусто не бывает»: взамен ему возник прямо противоположный лозунг — «живём один раз». Как следствием этого психокода появилось крылатое высказывание – «на наш век хватит»! Ещё точнее – «после нас хоть потоп»! И действительно, если живём один раз, то нет смысла беречь экосистемы и ресурсы не только своей родины, но и самой планеты. Люди по такой концепции на земле всего лишь гости, а не хозяева. Будущие же поколения пускай заботятся о себе сами, нечего о них думать.

Следующий общий закон, который успешно был забыт, это закон неприкосновенности воли. Он требует чтобы никто: ни выдуманный кем-то искусственно закон, ни чиновник-деспот, ни религия, не навязывали свою волю тому, кто живёт в согласии с Создателем. То есть человеку, который соблюдает общие законы Вселенной. У нас на Руси и церковь, и государство с законом свободы воли боролись более тысячи лет. В конце концов победили. Следствием такой победы является крещение наших детей. Делается оно независимо от воли, как правило, в раннем возрасте, почему-то церковники забывают, что сам Иисус принял решение креститься после тридцати, тогда, когда полностью сформировалось его сознание. Место этого закона в психологии людей заняла абракадабра, якобы всякая власть от бога. Другими словами, человек обязан быть полностью безвольным животным. Если ему кто-то приказывает, значит так и надо. Ни о какой свободе воли не может идти и речи.

Другой общий закон Мироздания, который был отброшен властью и церковью называется законом действия. На Востоке его знают как закон кармы. Суть его заключается в равновесии энергий. Поэтому его ещё называют законом причинно-следственных связей. Если человек или целый этнос творит что-то негативное, в плотном мире Земли это выражается через присвоение чужой собственности, обращение в рабство, отнятие жизни и т.д. то, рано или поздно, насильник потеряет столько, сколько он присвоил. И это неизбежно. Как-то китайский основатель даосизма Лао Цзи сказал: «назови мне насильника, который бы хорошо кончил, и я его возьму себе в учителя». Надо быть справедливым, Иисус тоже указал своим ученикам на этот закон, правда сформировал его по своему: «чем ты меряешь, тем будет тебе и отмерено». Но церковь постаралась особо на нём не концентрироваться, именно по этой причине христиане не понимают сути закона причины и следствия. Из-за такого вот непонимания, в их среде и возникли хищные рыцарские ордена и святая инквизиция.

Другой очень важный напрочь забытый закон Мироздания показывает человеку что энергия которую он тратит на добрые дела не только возвращается к нему в том же количестве, что он потратил, но ещё и с лихвой с определённым добавочным потенциалом роста. Естественно закон универсальный. Он прослеживается буквально во всём. Взять к примеру человека занимающегося спортом. На тренировках спортсмен отдаёт массу энергии, она возвращается к нему в виде результата. Но кроме всего прочего спортсмен укрепляет себе кости, сосуды, своё сердце. Молочная кислота в его мышцах стимулирует деятельность мозга. Во время нагрузок в иммунной системе возникают клетки, поедающие раковую опухоль. Народная мудрость сформулировала этот закон весьма поэтично: «дающего рука никогда не скудеет». Вот почему наши русские дореволюционные купцы осознавая закон возврата соревновались между собой по части меценатства. В те времена в народе как говорили? «Девицы красные, молодцы добрые, а купцы честные». Дореволюционное российское купечество в основном состояло из старообрядцев. Старообрядцы же в своей среде вопреки требованию никонианской церкви не только пытались сохранить общие законы Мироздания, но и пользоваться ими. Чем же этот великий закон заменён в наше время? Едкой фразой: «бери от жизни всё, что можешь». Не давай, а греби под себя, будто то что ты хапнешь, сумеешь унести на тот свет. Во фразе «бери от жизни всё что можешь», скрыт ещё и смысл полного саморазрушения.

Забыт в современном мире ещё один универсальный закон Мироздания. Мы имеем в виду закон времени. Он говорит о том, что всякий человек чтобы праведно жить, обязан как можно дальше видеть во времени линию своей жизни, строить свои планы на будущее, но так чтобы никому даже в мыслях не навредить. Дело в том, что мыслеформы имеют свойство материализации. Об этом надо всегда помнить. Чем же этот закон заменили? Идиотской фразой или кодом: «надо жить здесь и сейчас», никаких планов на будущее, живи как растение. И это с их точки зрения правильно. Сами же, те кто навязал нам этот сатанизм, выстраивают свою стратегию по разрушению мирового социума на тысячи лет вперёд. Для них это нормально. Они мнят себя богами, а нас считают животными.

Не действует в наше время и закон меры. Смеются над ним в масонских ложах, там, где его знают и помнят. Простой же народ о нём давным-давно забыл. Понятие меры из его души выкорчевано со времен Сергия Радонежского. Спроси кого-нибудь на улице что такое мера, как её понимать? Он не ответит. В лучшем случае скажет, что у каждого человека своё понятие меры. И будет прав. А между тем закон меры один из самых главных законов Мироздания. Он чётко определяет все виды взаимодействия, причём как в материальном, так и в информационном планах. Нарушение его ведёт любую систему к гибели. Что мы и наблюдаем на примере преступной концентрации денег у немногих. Имеем в виду наш земной социум. У не в меру богатых так извращено сознание, что эти люди спокойно без тени сомнения стремятся организовать убийство миллиардов. Не понимая что такое мероприятие похоронит и их самих. В результате планета окажется во власти кого угодно, но не людей.

Один из основополагающих законов, от которого отказалось современное человечество это закон единства всего сущего. Или закон взаимодействия. Его можно также назвать законом вселенской любви. Христиане нам могут возразить, дескать христианская религия является религией любви. Только почему-то от такой вот всеобъемлющей христианской любви никому на земле не стало легче. Наоборот, христиане за свою историю пролили океаны человеческой крови. И до сих пор продолжают её проливать. Прямо скажем, странная любовь у наших христиан, любовь к насилию, но не к природе, и тем более не к человеку. Призывать к любви не значит понимать, что такое любовь. Человечество давно утратило представление о той силе, которая связывает в единое целое казалось бы разное и совершено противоположное. Словом любовь у нас принято называть в основном сексуальные отношения. «Пойдём, займёмся любовью», — говорят друг другу подражая киногероям современные дегенераты и никому в голову не приходит, что любовь не действо в материальном, а глубинный всеобъемлющий процесс который стоит над всеми законами Мироздания и управляет ими. Отсюда и ёмкое русское имя нашей богини любви – Лада. Лада – значит единство или связь, точнее взаимодействие всего сущего. Теперь вместо того, чтобы считать человека неотъемлемой частью Мироздания, связанного силой любви со всем сущим, его представляют как завоевателя природы и насильником. Лозунг: «человек человеку волк», касается не только взаимоотношений людей, он показывает нечто большее, то чего никак нельзя допустить.

Не будем останавливаться на других забытых человечеством важных законов Мироздания. Суть уже ясна. Теперь вернёмся снова к загадочной русской душе и русскому духу. С душой мы в какой-то степени разобрались, остался дух. Почему именно русский дух, а не немецкий или японский? На этот вопрос в наше время ответить почти никто не может. А ответ как всегда прост. Русским духом являлась и является внутренняя сила, которая строилась в наших людях посредством народной ведической традиции для сохранения их душ. Души же в свою очередь как мы разобрались выше опирались на осознание общих законов Мироздания. Процесс разрушения русского духа и как следствие этого загадочной русской души начался с уничтожения христианами нашей древней ведической традиции. Как мы уже упомянули заменой законами Моисея общих законов Мироздания. Это и привело к тому, что психика русского человека оказалась в своеобразной безвыходной для себя ловушке.

Где вместо понятия вечности, попы вбили в голову, что живём один раз, закон причинно-следственных связей был заменён христианским покаянием: покаялся, и можешь опять грешить. Закон времени выродился в догму, что «надо жить здесь и сейчас» и не думать о будущем. Закон высшей любви и связей во Вселенной просто исчез и т.д.

Что же осталось? Только материальный план, деньги и вещи – больше ничего святого, лишь это реально. Всё остальное иллюзия, но в каждом русском в глубине подсознания хранится та сила, которая в легендах и сказках называлась русским духом. Тот потенциал, который в течение тысяч лет был тесно связан с нашей древней культурой. Вполне понятно, что эта сила сохранять выпотрошенную душу современных русских отказалась. У неё своё сознание — глубинное, генетическое. Оно и подняло восстание против хозяев пустых душ. Именно она породила то безумие, в которое впала часть нашего населения. Зачем? Вполне понятно, психопаты долго не живут. Здесь действует закон причинно-следственных связей. Куда он ведёт известно – к скорому леталу.

Христиане вправе спросить: что собственно преступного в десяти заповедях? Неужели не убий или не укради так уж плохо? Для людей не знающих психологии человека звучит вполне приемлемо. Это так. Но дело в том, что наше подсознание не воспринимает частицу «не». Поэтому, заповеди Моисея для него звучат как: убей, укради, прелюбодействуй и т.д. Вот ещё одна ловушка для нашего сознания, и ловушка серьёзная. Отсюда и наш русский беспредел, причём во всём. С одной стороны нас уничтожает сила нашего бунтующего подсознания, то что в древности называлось русским духом. С другой мы нарабатываем тяжёлую карму следуя христианским кодировкам. Нам могут возразить, что среди современных русских не так много верующих. Верно, немного. Но дело в том, что закоренелые атеисты-христиане отличаются от таких же закоренелых атеистов-мусульман или иудеев. И те, и другие, и третьи всё равно находятся в рамках своих религиозных традиций. Значит, на них действуют и их коды.

Вот и хлопают в ладоши на Западе. Дескать, молодцы эти парни, русские! И свою страну разносят в дребезги, и на этом свете долго не задерживаются, скоро Россия совсем пустой станет, безо всякой войны. Как не грустно, но они правы. Если мы не поймём, что с нами произошло, всё так и будет. И нам это надо осознать как можно скорее. Иначе можно опоздать.

Чтобы выжить и выстоять, нам необходимо снова вернуться к своим утраченным корням. К знанию общих законов Мироздания. И если нам это удастся, мы спасём и себя и гибнущий земной мир людей. Если же нам это не удастся, социум погибнет и погибнет очень скоро.

О сайте: Хронолого-Эзотерический анализ развития современной цивилизации [Feb 11, 2011]

Приветствуем вас на официальном сайте Георгия Сидорова — автора серии книг «Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации».

Более чем 20 летний опыт работы в северных районах нашей страны, позволили автору прикоснуться к информации долго скрываемой от простого человека, узнать смысл многих событий прошлого, получить представления о степени влияния на современную цивилизацию оккультных наук. Автор является талантливым поэтом и писателем, он пытается переложить в своих публикациях на понятный современному человеку язык те знания, которые до сих пор передаются из поколения в поколения потомками великой северной цивилизации, которые и в настоящее время проживают на бескрайних просторах нашей страны.

Сайт в данный момент находится в стадии наполнения, актуальные и интересные материалы будет добавляться в соответствующие разделы. Хотим обратить внимание на представленные тематические статьи, в которых автор разбирает наиболее актуальные вопросы текущего времени. В статьях дано описание причин сложившихся ситуаций и точка зрения автора на возможные пути их решения. В последних видео лекциях Георгия Сидорова представлена часть информации, которая будет включена в следующие части книг. В настоящий момент к печати готовится Книга четвертая из серии “Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации”. Некоторые главы Книги 3 и 4 можно будет прочитать здесь.

Биография Георгия Алексеевича Сидорова

Сидоров Георгий Алексеевич родился в Кемеровской области. По отцу он донской казак, по матери – из старинного дворянского рода. Следуя семейной традиции, Георгий Сидоров с детства изучал казачье воинское искусство. Впоследствии, это не раз спасало ему жизнь.

Георгий Сидоров окончил биолого-почвенный факультет Томского университета. После окончания переехал на север Тюменской области в Ханты-мансийский национальный округ. Несколько лет он проработал в госохотинспекции, где занимался учётом копытных и борьбой с браконьерами. Потом был принят в научный отдел Юганского заповедника. Отсюда и начались его странствия по северу. За свои 20 лет работы в Приполярье, Георгий Сидоров посетил Кольский полуостров, Карелию, Архангельскую область, Приполярный и Средний Урал, Ямал. Он работал на побережье Обской губы, Пуре, в вершине Таза и на Енисее. В Восточной Сибири Георгий Сидоров побывал на плато Путорана, некоторое время жил и работал в Эвенкии (Байкит, Суринда, Тура). После Эвенкии молодой исследователь перебрался в Якутию, где работал на реках Лене, Яне, Индигирке, Алазее, Хроме. Несколько лет Георгий Сидоров прожил в Верхне-колымском районе в столице юкагиров Нелемном. Он побывал на реках Коркодоне и Омолоне (Юкагирское нагорье). Работал на Анадыре среди местных чуванцев. По работе Георгий Сидоров ездил на северо-восток Чукотки, была у него мечта и побывать в Русской Америке. Но осуществить её ему не удалось.

Во всех своих путешествиях по северу Азии молодой исследователь натыкался на следы древнего пребывания в высоких широтах представителей белой европеоидной расы. О белых голубоглазых светловолосых людях, которые когда-то жили по всему северу Сибири, ему рассказывали хантейские, ненецкие, эвенкийские, юкагирские и чукотские сказители. Кроме всего прочего, местные жители не раз показывали любопытному русскому места, где когда-то стояли города и деревни белых людей «далёкого прошлого». Два десятилетия Георгий Сидоров аккуратно записывал предания, наносил на карту места, где когда-то со слов аборигенов жила белая загадочная раса. В результате своих изысканий Георгий Сидоров пришёл к выводу, что сравнительно недавно примерно 2-3 тысячи лет до н.э. весь север Азии контролировался предками современных европейских народов.

Что колыбелью белой расы как считают западные учёные, является не Европа или Средняя Азия, а гигантские просторы Сибири. Есть ещё одно удивительное открытие, которое удалось сделать Георгию Сидорову, это встретить в лесных дебрях русского севера на Урале и Сибири под личиной старообрядцев представителей древней ведийской традиции, причём не языческой, а дорелигиозной той, которая была распространена на Земле во времена допотопной цивилизации Орианы-Гипербореи и Атлантиды. Хранителей этой традиции как выяснил исследователь, на Земле совсем немного, но вполне достаточно, чтобы донести до нас, людей современной техногенной цивилизации, то духовное наследие, без которого рыночная цивилизация, построенная биороботами, обречена на гибель.

Люди называющие себя потомками чуди белоглазой или сибирскими челдонами показали своему другу и исследователю хранилища никому не известных на Земле книг и древние, уничтоженные христианами музыкальные инструменты. Георгий Сидоров не раз слышал, как они звучат, и понял что русские гусли, жалейки, цимбалы и гудки способны включать родовую память предков. Понятно, что исследователю чтобы погрузиться в мир параллельной цивилизации пришлось пройти несколько серьёзных посвящений. Обо всём этом Георгий Сидоров пишет в своих книгах. Правда много ему приходится опускать и недоговаривать. Но что делать? Такова наша реальность. Кто-то просто не готов принять новое знание, а кто-то попытается докопаться до тайной параллельной цивилизации, о которой упоминает автор.

Загадка Горной Шории. Что открыл Георгий Сидоров [Видео Хронолого-Эзотерический анализ развития современной цивилизации, Опубликовано 19.03.2014 в 17:40]

Документальный фильм об исследовании мегалитических сооружений на территории Сибири

Египетские пирамиды, Мачу Пикчу, статуи острова Пасхи … Мы восхищаемся величественными и загадочными монументами древних культур. Они задают нам вопросы, на которые до сих пор нет однозначного ответа. Кто и зачем построил Пирамиды? Использовали ли древние строители недоступные нам сегодня, технологии при возведении Мачу Пикчу? Каково сакральное и практическое предназначение истуканов острова Пасхи и сооружения Стоунхенджа?

А между тем ответы могут скрываться на… территории нашей необъятной страны… Всибирской глуши, в глубине таёжных гор, под слоем снега и льда скрыты загадочные каменные монолиты.

Группа энтузиастов во главе с писателем-историком Георгием Сидоровымотправляется в экспедицию, чтобы исследовать и запечатлеть каменные строения, найденные в горах Кемеровской области, в месте, называемом «Горной Шорией».

На первый взгляд может показаться, что перед нами великолепное… природное образование. Результат движения ледников, сейсмической активности, и выветривания.

Но может ли природа сотворить столь ровные каменные, глыбы напоминающиегигантские кирпичи? Может ли природа скрепить их в прямые углы и таким образом построить, к примеру, коридор? Или даже возвести целую стену? Не являются ли каменные кладки Горной Шории плодом человеческих усилий? Глава экспедиции Георгий Сидоров убеждён: перед нами – мегалит.

Мегалиты – древние каменные сооружения из цельных или обработанных глыб. Самый известный мегалит – британский стоунхедж. Наиболее крупным мегалитом считается Карнакский каменный комплекс на Северо-Западе Франции. Более трёх тысяч каменных глыб, так называемых менгиров, вертикально воткнуты в землю. Едва ли древние люди стали бы тратить столько сил без надобности… Значит, менгиры имели своё предназначение? Но какое?..

Мегалиты находят в самых разных частях земного шара – в Западной Европе, на Кавказе, на Дальнем Востоке, в Африке, Австралии и Америке. Ещё одной загадкой является поразительное сходство строений, расположенных в десятках тысяч километров друг от друга, словно их возводила единая цивилизация, когда-то населявшая Землю…

Наиболее известными мегалитами России считаются дольмены Кавказа. Вдоль побережья Чёрного моря находят тысячи каменных строений. Вопрос о технологиях, при помощи которых они возводились, остаётся открытым. Даже для современных строительных средств поднятие многотонных каменных монолитов – не самая банальная задача. Не говоря уже о подгонке каменных плит настолько близко, чтобы между ними не проходило даже лезвие! В основе дольменов мы можем видеть те же каменные блоки, что и в Горной Шории. Обточенные каменные глыбы, подогнанные друг к другу с ювелирной точностью…

Почему же мегалит Горной Шории дошёл до нас практически не тронутыми и не исследованными? Ответ прост: со времен древних строителей эти территории никогда плотно не заселялись. Шория –таёжный регион с густыми лесами, резко-континентальным климатом, для которого характерны сильные перепады температуры. Зимой столбик термометра опускается до -50 градусов. Безморозный период длится всего сто дней. Климат, мягко говоря, не располагающий к большой плотности населения. Вероятно, во время строительства климатические условия были значительно комфортнее для проживания.

К сожалению, углеродный анализ не может указать дату постройки сооружения – лишь примерное время возникновения горной породы. А это – миллионы лет. Однако если провести раскопки в окрестностях мегалита, наверняка можно обнаружить инструменты древних строителей или захоронения.

Глядя на развалины некогда великого сооружения, мы можем только предполагать, сколько рабочих рук требовалось, чтобы поднимать многотонные каменные глыбы… Может быть, древние строители владели средствами, которые нам неизвестны?

Главная загадка мегалитов – это их авторство. Кем были загадочные строители? Какими технологиями владели? К какой антропологической группе они принадлежали?

Вполне возможно, что на горных вершинах среди вечной мерзлоты удастся отыскать мумифицированные остатки древних людей, подобные знаменитому «Оци», найденному в горах Альп. Проведённый генетический анализ показал, что среди современных австрийцев живёт большое число родственников Оци. Может быть, если удастся отыскать останки древних строителей, мы сможем установить их генетическую связь с современными жителями России?

В 700 километрах к Югу от Мегалита находится плоскогорье Укок, расположенное на самой границе четырёх государств – России, Китая, Казахстана и Монголии. Именно в этой местности была обнаружена мумия женщины знатного происхождения, её прозвали Укокской принцессой. Исследовав останки, археологи пришли к выводу, что принцесса имела светлые волосы и принадлежала к европейскому антропологическому типу. Вот как, по мнению учёных, она могла выглядеть.

И это не всё. На территории северного Китая были найдены многочисленные мумии, датируемые вторым тысячелетие до нашей эры. Их отличают длинные, заплетённые в косы волосы рыжего либо светло-русого оттенка. Лоуланьской красавицей прозвали одну из древнейших таримских мумий. Это останки молодой женщины европеоидной расы. У неё был внушительный по тем временам рост в 180 сантиметров и… пряди русых волос.

Все эти факты доказывают, что в домонгольский период население Сибири и частично Китая было в основном европеиоидным. Следовательно, строители мегалитов скорее всего были светловолосыми европейцами и, возможно, предками современных славян.

О деятельности в древней Азии белых народов учёными известно с незапамятных времён. В древнеиндийских книгах «Ведах» говорится об «Ариях», пришедших с Севера. А китайские исторические хроники говорят о «динлинах» – племенах светловолосых людей, живших на территории нынешних Юга Сибири, Монголии и северного Китаязадолго до нашей эры.

Теория о связи славянской и древне-индийской ведической цивилизации в последние годы становится всё более популярной. Причин тому множество: поразительное сходстворусского языка и санскрита, многочисленные русские реки с индийскими названиями… В древнейших индуистских писаниях, ведах, описываются земли, над которыми солнце светит только половину года… Такое явление встречается исключительно за полярным кругом…

Археологические находки нового времени подтверждают эту теорию. В 20-х годах прошлого столетия на Кольский полуостров отправилась экспедиция во главе с академиком Александром Барченко. Целью экспедиции было выяснение причины странного заболевания коренных жителей, так называемого “мерячения“, или полярного психоза. Экспедиция проходила под патронажем Феликса Дзержинского. В безлюдной тундре члены экспедиции обнаружили отесанные, геометрически правильные плиты, белую колонну, просеки и другие следы неизвестной цивилизации. Результаты экспедиции сразу же засекретили. В 1937 году Александр Барченко был арестован, а затем расстрелян.

В 1997 году на Кольский полуостров по следам Барченко отправилась экспедиция во главе с доктором философских наук Валерием Деминым. На высоте примерно 500 метров над уровнем моря был найден целый комплекс мегалитических сооружений: культовые кладки, плиты с рунами и следами техногенной обработки.

Кроме прочих открытий, на склоне горы недалеко от Кольских мегалитов просматривается полустёртое изображение 400-метрового трезубца. Подобный знак, правда в миниатюрной форме, мы можем встретить и в горной Шории. Значит ли это, что авторы мегалитов Кольского полуострова и Шории – представители одной цивилизации?

Глава экспедиции в Горную Шорию Георгий Сидоров всю жизнь собирал данные о наследии древнейших цивилизаций. Он написал множество книг об истории и традициях ариев, дошедших до наших дней в виде легенд и сказаний. В результате своих исследований он пришёл к выводу, что прародина славян находилась за полярным кругом на исчезнувшем материке Арктида или Гиперборея, как её называли древние греки. Температура на континенте колебалась в пределах 25-30 градусов Цельсия, прибрежные воды прогревались до 22 градусов. В здешних долинах росли пальмы, вызревали тропические плоды. Благоденствие жителей Арктиды было нарушено мировой катастрофой, затопившей континент и изменившей мировой климат. После этого древние арии мигрировали на юг, постепенно расселяясь в центральной Сибири. В связи с продолжающимся похолоданием арии мигрировали ещё южнее, и в итоге заселили территорию современных Индии и Ирана.

Возможно ли, что мегалиты Горной Шории – это следы древнего города, построенного ариями в ходе миграции на Юг?

Арктическая теория не признаётся «большой наукой», на сегодняшний день для её подтверждения нет неопровержимых доказательств. Однако в её контексте информационная борьба за арктический шельф, развернувшаяся в последние годы, приобретает новые смыслы. Может быть, подо льдами скрывается не только нефтяные месторождения, но и… остатки древнейшей цивилизаций, уровень развития которой мог превосходить современный. И тот, кто владеет Арктикой сейчас, будет пользоваться приоритетным правом на их исследования в будущем.

И всё же на сегодняшний день исследования Арктики – невероятно трудный процесс и для современной археологии практически нереализуемый. Поэтому до окончательного подтверждения или опровержения арктической теории скорее всего пройдёт ещё много десятилетий.

И всё же на сегодняшний день исследования Арктики – невероятно трудный процесс, и для современной археологии практически нереализуемый. Поэтому до окончательного подтверждения или опровержения арктической теории скорее всего пройдёт ещё много десятилетий.

Однако процесс переосмысления истории постепенно набирает обороты. Мы наконец-то начали задумываться о том, действительно ли всё происходило так, как нам рассказывали в школе? Слишком много белых пятен обнаружено сегодня в истории мира и русского народа.

Тем, кто хочет знать больше, приходится докапываться до истины в прямом и переносном смысле.

И, возможно, в будущем мегалиты Горной Шории помогут нам приоткрыть хотя бы крохотную часть таинственной истории нашей земли.

Достояние планеты

Szakrális történelmi tanok (teljes mértékben opcionális) 

Русь 25000 лет назад: Сунгирь [Достояние Планеты YouTube channel, March 17, 2014]

Археологический памятник мирового значения в центре России Одно из самых удивительных археологических открытий в мировой археологии сделано в России на территории Владимирской области. В пластах земли возрастом около 25 тысяч лет обнаружена стоянка древнего человека, достигшего высокого уровня развития. Оказалось, что тысячелетия назад наши предки шили себе хорошую одежду, изготавливали оружие и украшения, создавали произведения искусства. Они обладали технологией распрямления бивня мамонта, которая недоступна современным учёным. Корреспондент “Концептуал-ТВ” Юлия Ланская выехала на место раскопок в Сунгири и подготовила для нас свой рассказ.

További információ: Русь 25000 лет назад: Сунгирь [Концептуал, 17 марта 2014]

Священная история [ru.wikipedia.org]

Священная история– это история событий (преимущественно связанных с древними евреями), изложенная в Ветхом завете (начиная от сотворения мира), а также история событий, связанных с жизнью Исуса Христа и зарождениемхристианства, изложенная в Новом завете.

Священная история как предмет изучения является составной частью Закона Божьего.

és az ennek megfelelő Sacred history [en.wikipedia.org]

The term sacred history is sometimes used in theology for the parts of the Torah narrative on the boundary of historicity, especially the Moses and Exodus stories which can be argued to have a remote historical nucleus without any positive evidence to the effect.[1]

In a wider sense, the term is used for all of the historical books of the Bible, i.e. Books of Kings, Ezra-Nehemiah and Books of Chronicles, spanning the period of the 10th to 5th centuries BC, and by extension also of the later books such as Maccabees and the books of the New Testament. The term in this sense is used by Thomas Ellwood in Sacred history, or, the historical part of the holy scriptures of the Old and New Testaments, published 1709.

In yet another sense, the term may refer to ecclesiastical history.

Сакральное [ru.wikipedia.org]

Сакра́льное (от англ. sacral и лат. sacrumсвященное, посвященное богам) — в широком смысле всё имеющее отношение к Божественному, религиозному, небесному, потустороннему, иррациональному, мистическому, отличающееся от обыденных вещей, понятий, явлений.

Сакральное включает не только сферу религиозного, но и широкий спектр представлений, относящихся к магии,эзотерике, мистике и холистическим учениям. В последнее время этот термин популярен среди представителей право-националистических движений, которые противопоставляют сакральное, как жизненный принцип, меркантильности общества потребления. Сакральное противоположно профанному, то есть, мирскому, повседневному. Термин получил широкое распространение в гуманитарных науках, в частности, благодаря работам  М. Элиаде.

Védák [hu.wikipedia.org]

A Védák India legrégibb irodalmi emlékei. A véda szó tudást vagy szent ismeretet jelent. Sok hindu úgy hiszi, hogy a Védák öröktől fogva léteztek. A vallásos hagyományok egy része Brahmához köti, aki a világ teremtésekor nyilatkoztatta ki a szent szöveget.

A Védák keletkezését több tudós i.e.4000 és 6000 közötti időpontra teszi, azonban ma már elfogadottabb álláspont Max Mülleré, aki a legrégibb Véda-részeket i.e 1000 körüli időpontra datálja.[1]

A Védák mai formájukban négy fő részből (gyűjteményből /szamhita/) állnak. A Rigvéda-szamhita himnuszokat, a Jadzsurvéda áldozóigéket, a Számavéda ősi dallamokat, míg az Atharvavéda főként varázsigéket foglal magába. Legősibb közülük az 1028 himnuszból álló Rigvéda, amely valószínűleg a Kr. e. 1000–800 közötti időszakban keletkezett. Ősi memorizációs technikákra (vikriti[2]) támaszkodva e szövegek évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Sőt, mivel rituális értéke csak az apáról-fiúra, mesterről-tanítványra élőszóban áthagyományozott szövegnek volt, azért még az írás megjelenése (Kr. e. VII. sz.) után is, egészen a legutóbbi időkig (azaz majdnem háromezer éven keresztül), szinte kizárólag szájról szájra őrződtek meg e szövegek. A himnuszok és imák az istenekhez szólnak, többek között az ősi Áditjákhoz (Varunához, Mitrához és Arjamanhoz), Agnihoz, Indrához, a Mennyhez és a Földhöz, a Naphoz, a Szélhez s még számos istenhez. A himnuszok körülbelül negyedét Indra istennek szentelték.

E gyűjteményekhez később a papok további részeket, úgynevezett áranyjaka-, brahmana– és upanisad-szövegeket csatoltak.

Веды [ru.wikipedia.org]

Ве́ды (санскр. वेद, véda IAST — «знание», «учение») — сборник самых древних[1]священных писаний индуизма на санскрите[2].

Веды относятся к категории шрути («услышанное»)[3][4], и мантры, содержащиеся в них, повторяются как молитвы и используются в различных религиозных ритуалах. Основной частью Вед являются самхиты — сборники мантр, к которым примыкаютбрахманы, араньяки и упанишады — тексты, являющиеся комментариями к ведийским самхитам.

На протяжении многих веков Веды передавались устно в стихотворной форме[5] и только гораздо позднее были записаны[5][6]. Индуистская религиозная традиция считает Веды апаурушея — несотворёнными человеком, вечными богооткровенными писаниями[7][8], которые были даны человечеству через святых мудрецов[7][9]. Сведения об авторстве указаны в анукрамани. Существует четыре Веды:

 1. Ригведа — «Веда гимнов»
 2. Яджурведа — «Веда жертвенных формул»
 3. Самаведа — «Веда песнопений»
 4. Атхарваведа — «Веда заклинаний»

Философские системы и религиозные традиции, развивавшиеся на Индийском субконтиненте, занимали разные позиции по отношению к Ведам. Философские школы, принимающие авторитет и богооткровенность Вед, называют астика. Другие традиции, такие как буддизм и джайнизм, — отвергают Веды и поэтому относятся к категории настика[10]. Помимо буддизма и джайнизма, авторитет Вед не принимает также сикхизм[11][12].

Датировка и история написания Вед

Веды считаются одним из самых древних священных писаний в мире. Согласно современной индологической науке, Веды составлялись в течение периода, который продолжался около тысячи лет[17]. Он начался с составления «Ригведы» около XVI века до н. э.[17], достиг своего апогея с созданием различных шакх в Северной Индии и завершился во времена Будды и Панини в V веке до н. э.[18] Большинство учёных сходятся на том, что до того, как Веды были записаны, в течение многих веков существовала устная традиция их передачи[19].

Из-за недолговечности материала, на котором записывались Веды (для этого использовалась древесная кора илипальмовые листы), возраст дошедших до нас манускриптов не превышает нескольких сотен лет. Древнейшие манускрипты «Ригведы» датируются XI веком. В Бенаресском санскритском университете хранится манускрипт, датируемый XIV веком.

Индийский брахман, получивший европейское образование, по имени Бал Гангадхар Тилак (1856—1920) предложил концепцию, что Веды были созданы примерно за 4500 лет до н. э. Аргументы Б. Г. Тилака основаны на филологоастрономическом анализе текста Вед и комментариев к ним. Выводы автора таковы: та картина неба, которую воспроизводят Веды, могла возникнуть лишь у людей, обитавших в приполярной области земного шара[20]. Однако сформулированная Тилаком арктическая гипотеза не нашла поддержки среди учёных.

Индуисты считают Веды санатан — вечными, и апаурушея — не сотворёнными человеком. Согласно пуранам, в начале каждого космического цикла, сразу после сотворения Вселенной, Брахма получает ведийское знание. В конце космического цикла ведийское знание уходит в непроявленное состояние, а затем появляется вновь в следующем цикле творения. Великие риши получают это знание и передают его в устной форме на протяжении миллионов лет. Более 5000 лет назад, в конце Двапара-юги, часть ведийского знания была записана и разделена на четыре Веды великим риши Вьясой[21], который также изложил основную его суть в форме афоризмов «Веданта-сутры»[22].

Каждую Веду Вьяса передал для упорядочения одному из своих учеников. Пайла упорядочил гимны «Ригведы». Мантры, которые использовались в религиозных и общественных церемониях, были собраны Вайшампаяной в «Яджур-веде». Про Джаймини известно, что он собрал гимны, положенные на музыку и имевшие мелодию в «Сама-веде». «Атхарва-веда», представляющая собой собрание гимнов и чар, была упорядочена Сумантой.

Арктическая гипотеза [ru.wikipedia.org]

Аркти́ческая гипо́теза предполагает расположение прародины индоевропейцев северных районах Евразии (Кольский полуостров, Карелия, Беломорье,Таймыр). Была сформулирована в 1903 году известным политическим деятелем Индии Б. Г. Тилаком в книге «Арктическая родина в Ведах»[1]. Гипотеза является неакадемической. В настоящее время сторонниками гипотезы являются отдельные индийские исследователи, в России же она распространена в основном в околонаучных и националистических кругах[2].

Критика гипотезы

За исключением части индийских исследователей, арктическая гипотеза практически не имеет сторонников в современной науке, по причине того, что она в целом уже устарела.

Слабым местом данной гипотезы является практически полное отсутствие возможности связать её с какой-либо археологической культурой. Также многие исследователи (например, Г. М. Бонгард-Левин и Э. А. Грантовский) отмечают, что мифологемы, связанные с севером, северной страной, скорее всего появились у ариев на их прародине при контактах с северными соседями. А лингвистические доказательства гипотезы несостоятельны, поскольку, как пишет И. М. Дьяконов, слова «холод», «снег» и т. п. существовали даже у народов древней Месопотамии.

«Расшифровка» С. В. Жарниковой названий рек и водоёмов Русского Севера через санскрит является сугубо дилетантской и не выдерживает никакой критики. Она «расшифровала через санскрит» гидронимы не только неясного происхождения, но и вполне прозрачные, прибалтийско-финская или саамская этимология которых уже давно была установлена специалистами. Например, Гангозеро — ср. карел. hoanga «развилка» или hanhi «гусь»; ручей Сагарев — от карел. , вепс. sagaru «выдра».[8]

Глобальный взгляд на Игры Богов [cybervideochannel YouTube channel, Sept 9, 2013]

Сергей Стрижак

Стрижак и Саентология. [VK, Feb 2, 2010 at 10:48 am]

Ivan Marchenkov

Привет,

Как вы относитесь к тому, что Сергей Стрижак автор Игр Богов раньше занимался саентологией? Надо заметить, что и в самих Играх Богов нет да нет проскакивают то цитаты из Хаббарда, то просто саентологические идеи пересказаные своими словами.

Сразу скажу, что я Сергея не в чем не обвиняю и то, что он занимался саентологией известный факт, он сам об этом упоминает в видео, где он показывал Игры Богов в Омске. Очень интересно ваше мнение. Спасибо.

http://igrybogov.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2&start=110
Re: Вопрос к Стрижаку         Ivanmar » 04 фев 2010, 12:27

Здравствуйте, Сергей.

Расскажите пожалуйста про ваше нынешнее отношение с саентологией. Я так понимаю, что раньше вы ей протно занимались, о чем говорит то, что до Игр Богов вы сняли фильм "Саентологи о Саентологии", а также многочисленные цитаты из Хаббарда и пересказ саентологических идей в самих Играх Богов. Было бы интересно узнать продолжаете ли вы практиковать саентологию? Каков ваш уровень на Мосту(саентологическом)? Считаете ли вы себя по-прежнему и саентологом в том числе? (помимо Родноверия и всего остального).

Очень надеюсь на развернутый ответ. Спасибо.

ЖАК » 05 фев 2010, 02:54

Ivanmar писал(а):Здравствуйте, Сергей.
Расскажите пожалуйста про ваше нынешнее отношение с саентологией. Я так понимаю, что раньше вы ей протно занимались, о чем говорит то, что до Игр Богов вы сняли фильм "Саентологи о Саентологии", а также многочисленные цитаты из Хаббарда и пересказ саентологических идей в самих Играх Богов.

Ну, не такие уж и многочисленные – 3-4, не более. Да, я действительно посвятил несколько лет саентологии и снял фильм "Саентологи о саентологии" по заказу саентологов Свободной зоны. Это был очень интересный период в моей жизни и с помощью инструментов снт я успешно решил множество личных проблем. Так же я изучал ноледжизм Уолтера, "Анализ ума" Стивенса, многие работы Филберта, Фанча, Гурджиева, Блаватской, Мессинга, Ошо, христианство, буддизм, индийские веды, классическую психологию и конечно же, Кастанеду:-) Сейчас я изучаю русские веды. Что касается пересказа саентологических идей, то правильнее было бы назвать это пересказом ведической мудрости, так как философия снт основана в первую очередь на ведах и в чуть меньшей степени на буддизме. Впрочем, это близкие философии. Хаббард разработал всего лишь технологию использования этих знаний для современного человека, за что ему большая благодарность.

Было бы интересно узнать продолжаете ли вы практиковать саентологию?

Снт изменила мою жизнь в лучшую сторону и эти знания есть во мне. С этой точки зрения я безусловно пользуюсь открывшимися знаниями. Но я не состою и никогда не состоял в снт организациях, поэтому говорить о такой практике не приходится.

ваш уровень на Мосту (саентологическом)?

Это не этичный вопрос для форума.

Считаете ли вы себя по-прежнему и саентологом в том числе? (помимо Родноверия и всего остального).

Я не считаю себя ни саентологом, ни буддистом, ни христианином, ни родновером, ни старовером… Я просто режиссёр. По моему, это круче:-)

Очень надеюсь на развернутый ответ. Спасибо.

Надеюсь, я его развернул:-)
Добра!

clip_image002[4]

Игры богов Акт 5.1 – Правильное образование часть 1

47:38

clip_image004 clip_image005

Игры богов Акт 5.2 – Правильное образование часть 2

53:42

clip_image007[4] clip_image005[1]

Игры богов Акт 5.3 – Правильное образование часть 3

1:04:35

clip_image009[4] clip_image005[2]

Игры Богов Акт 6 – Славянские привычки

1:16:07

clip_image011[4] clip_image005[3]

Игры богов Aкт 7.1 – Вера

1:10:37

clip_image013[4] clip_image005[4]

Игры богов Акт 7.2 – Правда и Кривда

1:09:59

clip_image015[4] clip_image005[5]

Игры Богов Акт 7.3 – Я и Мы

1:24:59

clip_image017[4] clip_image005[6]

Игры Богов Акт 7.4 – Азбучные Истины

1:09:39

clip_image019[4] clip_image005[7]

Игры Богов Акт 8.1 – Общество часть 1

1:29:17

clip_image021[4] clip_image005[8]

Игры Богов Акт 8.2 – Общество часть 2

1:37:39

Arra a kérdésre, hogy kit tart hiteles forrásnak Трехлебов-ot és Хиневич-et említi (ld. a fenti beágyazott videó 25:06-os időpontjánál). Lássuk hát, hogy kik is ők:

Трехлебов о Путине, Ефимове, КПЕ [karas279 YouTube channel, April 20, 2011]

Мнение здравомыслящего человека о марионетке пРезиденте Путине, Ефимове с сегодняшним хасидским руководством КПЕ.

Трехлебов: про Хиневича (Патер Дия) [К Д YouTube channel, July 4, 2009]

Это должны знать все! [BattleforMidgard YouTube channel, Jan 16, 2012]

[1:45-7:22] — Хиневич (Патер Дия); [9:28-17:22] — Трехлебов

Прекращено распространение фильмов "ИГРЫ БОГОВ" [igrybogov.com, 15.03.2014 09:34]

Информирую Вас о том, что на основании решения суда на территории Российской Федерации запрещено распространение цикла фильмов «Игры богов», режиссером которого я являюсь. Я распространением фильма не занимаюсь. Исключительное авторское право на распространение цикла фильмов «Игры богов» на территории Российской Федерации принадлежат ООО «Деловой центр «Белоречка», которое также уведомлено мною об указанном решении суда. Прошу всех принять во внимание указанное сообщение и не осуществлять каких-либо действий по распространению цикла фильмов «Игры богов» на территории Российской Федерации.

Сергей Стрижак

О так называемых “Славяно-Арийских Ведах” (а так же о “святой” троице – Левашов/Хиневич/Трехлебов) [Вячеслав Пронин Родная Партия, 21 Ноябрь 2013]

Есть прослойка людей, которые из-за таких как эти трое, вообще начинают считать информацию идущую вразрез с наукой – чушью, выплёскивая с водой ребёнка. Но самое главное что необходимо уяснить, что Левашов, Трехлебов и Хиневич – агенты иностранного влияния, призванные для "зашумливания" правды всяческими вайтманами, серыми, и тому подобной ерундой. Тем людям, кому тема интересна изначально, они впаривают кучу туфты, а тех, кто мог бы заинтересоваться, они отвращают от целого пласта важной информации этой самой туфтой. Как говорится, если не можешь противодействовать, возглавь и уведи в сторону. Их деятельность (а так же деятельность тех, кто за ними стоит) – спланированная и очень хорошо реализованная информационная атака. Учтены все запросы – кто ищет пророка, идёт к Левашову. Кто ищет космоса, идёт к Трёхлебову. А кто древности и славянства – идёт к Хиневичу. Только всё это лажа, имеющая к правде лишь косвенное отношение, её ровно столько, чтобы увлечь, а потом увести от главного. От земельного вопроса.

Смотрим видео об этом от покойного генерала Петрова:

Петров. Волхв Петров о Хиневиче, Ведах и Левашове [dwarftt YouTube channel, Feb 19, 2011]

Кстати сказать, в основных своих двух фильмах ("Гражданин и Земля" и "Человек и Родина") я ещё очень лояльно отношусь Хиневичу и Трёхлебову. Но к настоящему моменту моё мнение, постепенно но сильно, поменялось.

А теперь идём по ссылке и читаем более вдумчиво: КЛАЦ

Правда о Славяно-Арийских Ведах [Патриот – российский политический клуб, 25 марта 2012]

Ранее на нашем сайте не единожды приводились какие-то выдержки, цитаты из так называемых славяно-арийских вед. К сожалению, не все еще разобрались, что это за зверь такой. От имени клуба "Патриот", я подготовил аналитический материал, собранный из сети, дабы пролить хоть немного света. Мне, как человеку серьёзно изучающему культуру наших предков, глубоко оскорбительно любое псевдославянское движение. Не будь в сети так много моих единомышленников, изучивших этот вопрос, пришлось бы проводить ещё большую исследовательскую работу, чтобы донести то, что понятно любому человеку, который хорошо знаком хотя бы со "Словом о полке Игореве". Почему "хотя бы"? Потому, что лексическое построение псевдо-вед удивительнейшим образом отличается от ранних языковых норм, и напоминает более голливудский эпических жаргон с использованием нейро-лингвистического программирования.

Разоблачение Инглиизма и лжеволхвов: Хиневича, Трехлебова, Левашова, Куровского

Ну что «инглинги» ещё остались на Руси или уже вывелась эта зараза?

imageНапоследок – вот, найдет сын Евгения Хиневича и племянник «патера Дыя» (в центре кадра) – Александра Хиневича – основателя секты "инглиизма" – так называемой Церкви Православных Староверов Инглингов. Паренёк спокойно живёт в Израиле вместе с родителями. Закончил школу в Хайфе. Служил в армии Израиля, принял присягу.Там его фотографии в израильской армии и его присяги. Можно найти его же в «одноклассниках», чтобы утвердиться в родстве с указанным лицом. Вот у кого могут остаться сомнения, откуда растут уши всех аХиневических «Славяно-Арийских вед» с незабываемым смешением всех индуистских, скандинавских, славянских, иудейских и просто вымышленных сюжетов с такими же божествами и установками «правил»?

 

From: Веды и Ведическая Русь [NoNaMe »   Кали-юга TODAY blog, 11 июня 2012]

Наши Предки говорили:
БЛАЖЕН КТО ВЕРУЕТ, А СИЛЕН КТО ВЕДАЕТ.
Кто мы и откуда родом? Как рождалась Русская Земля? Как жили и во что верили наши предки? Обычно вспоминают в этой связи слова первого русского летописца христианского времени Нестора, начавшего летопись так: “Се Повести времянных (минувших) лет, откуда есть пошла Русская Земля, кто въ Киеве нача первее княжити, и откуда Русская Земля стала есть…” Обращаясь к подобным источникам, мы заранее обрекаем себя на изучение русской истории в лучшем случае — со времени основания Киева. И при этом видим, что дохристианская история и вера монахами-летописцами описывается кратко и крайне неохотно. Но есть ли иные, собственно “ведические” источники? Не погибла ли древняя славянская дохристианская (точнее Ведическая) традиция?
Нет. Теперь мы можем сказать твердо: не погибла. Традиция может погибнуть только вместе со всем народом. Она является основой самой жизни, языка, песен и былин, народных православных праздников и обрядов.

Да и сама древняя вера славян и русов издревле, задолго до Крещения Руси, именовалась ПравоСлавием. Русские называли себя православными, ибо славили Правь, следовали Стезей Прави. Именовалась она также и Праведной верой, ибо славяне ведали Правду, знали Пра-Веды, древнейшие Веды, священные предания об истоке Ведической веры, бывшей первой верой чуть не всех народов нашей планеты.

В книгах из собрания “Русские Веды” и, прежде всего, в “Книге Велеса”, говорится о двадцати тысячах лет, в течение которых рождалась, гибла и вновь возрождалась Русь. В этих книгах рассказывается о древних прародинах, о землях, где рождались русские роды, о прародителях разных родов.

И ныне нужно говорить не о гибели, а о возрождении древней традиции и веры, о Русском Возрождении. Древняя вера никогда не умирала, поныне многие славянские роды хранят Ведическую традицию.

Работы по восстановлению русской Ведической Культуры начались сравнительно недавно, еще в совсем недалеком прошлом, в советские времена было невозможно даже писать об этом.

На сегодня общественности доступны такие яркие подтверждения существования древней русской Ведической Культуры и Веры как: “Книга Велеса”, “Слово о полку Игореве”, “Повесть временных лет” Нестора, “Боянов гимн”, другие первоисточники и весь народный эпос: легенды, мифы, сказания, сказки, пословицы и т. д… Но все же, всего этого материала пока еще недостаточно, чтобы полностью восстановить русскую Ведическую Культуру в полном объеме, и поэтому можно и даже необходимо изучать книги других ведических религий.

И в первую очередь — Веды Индии, как наиболее сохранившиеся и полные первоисточники древнего Знания на сегодняшний день.

Сегодня, когда ищется объединяющая здоровые силы общества Русская Идея, обращение к опыту поколений, к русским национальным традициям мыслится как единственно возможный путь для спасения Отечества. Душевное здоровье нации можно обрести, лишь припав к чистому источнику национального духа, заключенного в великом русском языке, в песнях и былинах, в традициях, издревле хранившихся на Руси. Можно ли вырасти до небес, не имея корней?

Что же представляет из себя славянская традиция ныне?

Ведизм, или праведизм — это древнейшая монотеистическая вера, то есть вера в бытие Всевышнего, духовные знания, дошедшие до нас в священных текстах, в виде народных ПравоСлавных традиций и в виде устных преданий.

Если обратиться к изначальному смыслу слова ВЕРА,

Великое духовное наследие Руси Ведической по праву можно поставить рядом с живой Ведической традицией стран Востока.

Древнейшие песни и былины в устной традиции Руси хорошо сохранились. Они поэтичны, доступны. Нередко русская традиция излагает древнюю песню, очень любимую народом и почти не искаженную временем. Можно назвать почитаемые старообрядцами “Голубиную книгу”, “Животную книгу”, “Тайную книгу”, “Золотую книгу” и многие другие народные книги.

Полный свод славянских народных песен, былин, сказок и сказаний, духовных стихов — это тысячи томов. И они содержат в себе те же самые отражения Изначальных Вед.

Кроме тысяч томов славянского фольклора русская ведическая литература представлена также памятниками древней письменности. Прежде всего — это “Книга Велеса”, затем — “Боянов гимн” и “Слово о полку Игореве”. Уже сих памятников достаточно, чтобы говорить о великой русской Ведической литературе и письменной культуре.

image

Но сколько же тайн древней культуры еще будет раскрыто с течением времени? И сколько древних книг ныне нам недоступно?

Часть их, видимо, находится в закрытых государственных хранилищах России. Часть еще в начале XIX века была вывезена за пределы Российской империи, в основном в Австрию. Ныне сии рукописи распылены по частным архивам и библиотекам Европы и Америки и почитаются тайнописью.

Так не в восстановлении ли древней Ведической Культуры сокрыт ключ к душе русского человека? И путь к возрождению России?

Веды на русском Севере

image

Русский Север… Его леса и нивы не топтали орды завоевателей, его свободный и гордый народ в большинстве своем не знал крепостного гнета, и именно здесь сохранились в чистоте и неприкосновенности древнейшие предания, обряды, былины, песни и сказки Руси.
Именно здесь, по мнению многих исследователей, сохранились архаические детали культуры, созвучной и зафиксированной в Ведах — самом древнем памятнике культуры всех индоевропейских народов. В этом нет ничего удивительного, так как арьи (индоиранцы) кроме территорий Индии и Ирана много тысяч лет назад заселяли, в том числе, и северные земли Евразии, а до этого возможно и легендарную страну Гиперборею.

image

Так советский языковед Б. В. Горнунг считал, что предки арьев (индоиранцев) в конце III тыс. до н. э. проживали на северо-востоке Европы и находились где-то около средней Волги, а французский исследователь Р. Гиршман подчеркивал, что "упоминание о Волге, ставшее чем-то вроде мифической традиции, стоит в ряду самых древних воспоминаний индоариев и иранцев как в Авесте, так и в Риг Веде".

Другой отечественный лингвист В. Абаев пишет: "Через ряд столетий пронесли арии память о своей прародине и ее великой реке Волге". Еще в 20-х годах нашего века академик А. И. Соболевский говорил о том, что на громадных просторах европейской России, вплоть до побережья Белого и Баренцева морей, господствуют географические названия, в основе которых лежит какой-то древний индоевропейский язык, который он условно назвал скифским.

Надо сказать, что еще в 1903 году в Бомбее вышла в свет книга выдающегося индийского ученого и общественного деятеля Б. Г. Тилака, которая называлась "Арктическая Родина в Ведах", где он в результате многолетнего анализа древних текстов пришел к выводу о том, что родина предков индийцев и иранцев (то есть арьев) находилась в том числе и на севере Европы, где-то около Полярного круга, о чем повествуют древнейшие тексты священных книг арьев — Риг Веды, Махабхараты, Авесты.

image

Летающие корабли предков

Оружие массового уничтожения

Единицы измерения древних

Человечеству более 1,9 млрд. лет

Космические циклы древних

Рождение материальной Вселенной

Автор и диспетчер творения

Сутки и жизнь Брахмы

Время существования Вселенной

Эпохи — циклы Человечества

Иноматериальный мир

Пять сутей

Глубинная основа бытия

Но хотя основой материи, по Махабхарате, являются производные пространства-времени, однако более глубинной основой существования материи является, как явствует из текстов, мысль или слово Всевышнего Господа, которая и дала толчок к переходу небытия к бытию и материализации Вселенной.

Возвращаясь к идее первоосновы материальной Вселенной, то Махабхарата называет ее вечным Началом, или "тем, кто есть скрытая и неуловимая причина реального и нереального".

В древнеславянском миропонимании остались отклики этих представлений. Так в "Слове о твари и о днии рекомом неделе" XII-XIII вв. говорится о том, что славяне посвящают седьмой день недели — воскресенье — богу Роду, который является Пра-Родителем всего человечества.

Воистину, все новое — лишь хорошо забытое старое!

Но как хорошо, что приходит время, и мы все-таки его вспоминаем.

При подготовке материала была использована статья С. Жарниковой и А. Виноградова

image

From: Тартария [ru.wikipedia.org, 27 марта 2008‎ –> 2 февраля 2014‎]

Тартария, синоним — Татария[1] (лат. Tartaria, фр. Tartarie,англ. Tartary, нем. Tatarei) — общий термин, использовавшийся в западноевропейской литературе и картографии в отношении обширных областей от Каспия до Тихого океана и до границКитая и Индии. Использование термина прослеживается с XIII и вплоть до XIX века[2].

Этимология названия

Названия «Тартария» и «тартары» происходит от этнонима татары, под которыми в древности понимали все тюркские и монгольские народы, не слишком различая их по языкам и национальностям. Европа узнала о «татарах» во время вторжений войск Чингисхана и его потомков, но вплоть до XIX века сведения о них и об их государствах оставались крайне скудными и отрывочными. При этом у западноевропейцев термин превратился в «тартары» из-за контаминации с Тартаром. Последний в Средние века означал как глубочайшие области ада, так и далёкие неизвестные области Земли[3]. Как более живописно сказано в русском академическом издании 1846 года[2]: «В понимании европейцев „тартары“ — народ, несущий ужасы и конец света, и форма этого слова сделалась общеупотребительной, намекая на происхождение врагов Христианства из языческого Тартара».

Границы Тартарии на старых картах

См. также: Монгольская империя и Золотая Орда

ВЕЛИКАЯ ТАРТАРИЯ – только факты (2013) [VedaMost YouTube channel, Dec 11, 2013]

В фильме собраны и по возможности кратко изложены основные доказательства вычеркнутой из мировой истории страны – Великой Тартарии. Карты, энциклопедии, изображения её жителей, генеалогия правителей, своя письменность, герб и флаг этого государства – приведённых свидетельств вполне достаточно, чтобы разумный человек оценил масштабы фальсификации современной истории и начал интересоваться истинным прошлым наших предков. http://www.kramola.info/

image

www.peshera.org:
Пища Ра—Древняя цивилизация славяно-ариев – возврат из забвения

http://www.peshera.org/about.html [June 23, 2009]

О сайте

«…Это вы раздорами и смутой
К нам на Русь поганых навели!»

«Слово о Полку Игореве»

Идея создания этого сайта возникла у нас довольно давно, после очередного прочтения книг академика Николая Левашова. Она несколько раз трансформировалась, приобретая всё больше ясности и смысла и становясь всё более интересной, и наконец, воплотилась в этом проекте. Смысл этой работы в том, чтобы рассказать читателям правду о жизни нашей древней и славной цивилизации, о наших великих предках, очень давно прилетевших на Землю и основавших здесь свою колонию; о причинах появления этой колонии. Мы Вам расскажем об участии наших предков в жестокой войне Светлых и Тёмных Сил, длящейся многие миллионы лет; об их победах и поражениях, о причинах поражений и способах восстановления былого величия нашей цивилизации.

Основным разделом сайта является раздел Хронология. В нём излагается весь материал, известный нам на сегодняшний день по настоящей истории нашей цивилизации. Изложение начинается с момента колонизации Земли, объяснения причин организации этой колонии и целей, которые пытались достичь колонисты. Дальше рассказывается обо всём, о чём мы уже хоть что-то твёрдо знаем: о длительной войне Тёмных и Светлых Сил; о неоднократных попытках оккупировать Землю; об изменении тактики Тёмных; о принятии на Землю беженцев с разных планет около 40 тысяч лет назад; о войне и планетарной катастрофе, устроенной нам Тёмными чуть более 13 000 лет назад; о захвате Паразитами небольшого племени иудеев и создании из них «избранного» народа – своих помощников, и т.д.

Внутри раздела Хронология содержатся подразделы («Во Вселенной – миллиарды цивилизаций», «Мы все – пришельцы», «Археологические свидетельства», «Первая планетарная катастрофа», «Новая спецоперация Тёмных» и другие), в которых собраны достаточно подробные материалы по определённым темам, подтверждающие и детализирующие основное повествование. В этих Подразделах размещена и основная масса фотографий, собранных нами в Сети Интернет. Число Подразделов будет постоянно увеличиваться, по мере получения и осмысления новой информации по интересующим нас направлениям знаний.

Остальные разделы нашего сайта пояснений не требуют – они такие же, как и на множестве других сайтов в Сети. Связаться с нами можно по электронной почте, ссылки на которую приведены ещё и на каждой странице разделов.

Информация на сайте будет постоянно пополняться и корректироваться в соответствии с новыми сведениями, найденными нами или присланными вами, новыми находками и открытиями учёных и новым пониманием излагаемого материала.

Елена Любимова и Дмитрий Байда

18. Как было на самом деле [Пища Ра [“Древняя цивилизация славяно-ариев – возврат из забвения”] – Хронология, Jan 24, 2012]

Мы пока ещё точно не знаем, как всё было на самом деле на нашей Планете в предыущие тысячелетия. Но уже начала появляться информация, которая говорит, что всё было точно не так, как утверждает абсолютное большинство историков! Ими всё переврано и нахально поставлено с ног на голову! А те свидетельства, которые не удалось уничтожить или спрятать, просто банально замалчиваются, как будто их нет в действительности…
Действительно, в последние годы появилось очень много информации, которая точно говорит о том, что ни ближайшее, ни далёкое прошлое нашей цивилизации не было таким, как преподносят нам т.н. историки. Русский учёный, академик нескольких академий, Николай Левашов [www.levashov.info] во многих своих работах показал, что наша планета была колонизирована [2. Мы все – пришельцы на этой планете [Пища Ра – Хронология, ??? ???, 20??]] несколькими славяно-арийскими народами более 600 тысяч лет назад! Это говорит о том, что земная хронология насчитывает более полумиллиона лет, а не 5-6 тысяч лет, как утверждается во всех иудейских книжках и учебниках, которые сегодня навязываются людям по всей планете. Понятно, что на таком лживом, а скорее – безумном – фундаменте реальную хронологию собрать невозможно. Да к этому никто из проплаченных «учёных» и не стремится…
Тем не менее, сейчас мы стали замечать то, что раньше по определённым причинам оставалось вне поля нашего зрения. Все свидетельства настоящего прошлого славяно-ариев уничтожить невозможно, т.к. для этого пришлось бы уничтожить всю планету, как в своё время была уничтожена Дея – ещё одна из нескольких, некогда обитаемых планет нашей солнечной системы. Поэтому для того, чтобы люди не обращали внимания на эти имеющиеся свидетельства, были созданы горы обмана, а пропаганда и кривое образование систематически вбивали этот обман в наши с вами головы, т.е. делали из нас самых настоящих невежд! Это касается ипирамид, и огромных сооружений, и «римских» вилл, и многого другого, о чём мы уже здесь писали. Самиобъекты-артефакты существуют, а сколь-нибудь разумного объяснения их присутствия на планете найти невозможно, т.к. всё запутано, сокрыто или запрещено…
В этом разделе мы будем рассказывать обо всём интересном из этой этой области, что энтузиастам удалось найти в нашей стране. То, что удалось понять и описать даже сейчас, просто поражает!.. А когда собранной информации станет достаточно для формирования разумных выводов, мы сделаем их незамедлительно!
Итак, в этом разделе мы будем выкладывать для тщательного изучения иллюстрированные статьи, раскрывающие наше недавнее прошлое с совсем неожиданной стороны: это и вдруг замеченное наличие прекрасно сохранившихся, величественных зданий, которые мы не способны построить даже сайчас, потому что у нас до сих пор нет тогдашних технологий (мы не умеем), чтобы сделать то же, что было сделано несколько сотен лет тому назад; это и обнаруженные с помощью Интернета многочисленные следы мощных, килотонных и мегатонных взрывов; это и молодые леса на большей части территории России; и многое, многое другое…

Замалчиваемая История России [Ведическая Русь, Dec 4, 2005]
Ведическая Русь: http://rus-ved-rus.narod.ru/index.html

мысли из книги «Россия в кривых зеркалах»
Россия — уникальная страна, уникальная во всех отношениях. Взять хотя бы название страны и … всплывёт целый пласт информации, о которой большинство жителей России не имеют ни малейшего представления.

Название страны — Россия, возникло от другого слова — Рассея, которое, в свою очередь, образовалось от названия Рассения [1]. Рассенией называлась часть древней Славяно-Арийской империи [2], лежавшая западнее Рипейских (Уральских) гор.

Земли восточнее Урала до Тихого океана и далее от Лукоморья (Русского Севера) до Центральной Индии носили имя Земля Свята Расы [3]. Иноземцы называли эту страну по-разному.
Одним из последних иноземных имён, известных в Европе до конца восемнадцатого века, было

Ве-ликая Тартария [4] — самая большая страна мира, как о ней говорится в первом издании британской энциклопедии 1771 года.

Желающие могут убедиться в этом сами, заглянув в современное переиздание энциклопедии.

Основным населением этой империи были славяне, в большей своей части — русские. В тоже время, на её территории проживали и многие другие народы, имевшие равные права с основным населением. Примерно так, как это обстоит и в современной России.

Название Тартария никакого отношения к названию тюркских племён не имеет. Когда иноземцы спрашивали жителей этой страны о том, кто они, ответом им было: «Мы дети Тарха и Тары [5]» — брата и сестры, которые были, по представлениям древних славян, хранителями земли русской.

Эти представления возникли не на пустом месте: дело в том, что человек «пришёл» на планету Земля через, так называемые, Звёздные Врата [6] около сорока тысяч лет назад.

Среди переселенцев была относительно немногочисленная группа высокоразвитых гуманоидных существ, очень близких современному человеку, образующих своеобразную касту, которую остальные переселенцы называли УРЫ.

Уры [7] обладали огромными возможностями, лежавшими за гранью воображения большинства из «простых» людей, не принадлежавших к этой касте.

Уры стали учителями, наставниками всех остальных. Они защищали, изначально относительно не-большие по численности поселения «простых» людей, как от дикой природы, так и от «двуногих хищников».

Уры обучали и помогали осваивать изначальные технологии, передавали необходимые знания и знания, которые должны будут востребованы только через тысячелетия.

Уры зашифровали их и передали на сохранение специальной касте хранителей — волхвов [8], которые, в нужное время, должны будут передать сохранённые знания, пронеся их через тысячелетия, сохранив всё, что возможно.

Для этой цели, хранители — волхвы получили два рунических алфавита, каждый из которых использовался волхвами разных уровней посвящения — да’Арийские и х’Арийские письмена [9].
Память об учителях-урах осталась в словах, например, в слове культура, что означает систему мо-ральных и духовных представлений, которые передавались урами своим подопечным русам.

Наличие двух каст у древних славян проявилось в именах, которые им давали соседи. Так, большинство азиатских соседей называли жителей Славяно-Арийской империи уррусами, объединяя самоназвания этих двух каст в одно целое. До сих пор многие азиатские соседи называют русских по-старому — уррусы.

Одно время названия славянских племён складывались из добавления к корню рус приставок, отражавших особенности этих племён, по отношению к остальным русам, например, ЭТ’русски, П’руссы.

Приставка эт перед самоназванием русов означает просветлённые русы — носители высокой культ’уры, доказательства которой сохранились на севере Италии, в виде надписей на камнях и произведений искусства.

Имя пруссов-славян, означавшее Перуновы Русы [10], другое самоназвание — Венеды [11] (воинственные племена западных славян), сохранялось в самоназвании территории, ими занимаемой, вплоть до девятна-дцатого века, даже после того, как германские (готские) племена захватили эту землю в IX-X веках от р. х.

И уничтожили большинство пруссов-славян, ассимилировав остатки их в своей среде и приняв их имя.
После чего, пруссами стали называть одно из германских племён, проживавшее на этих землях, которое сыграло ключевую роль в объединении германских племён в единое государство в девятнадцатом столетии.

В течение многотысячного прошлого славян, самоназвания разных славянских племён, имевших из-начально единую культуру и единый язык, определялись разными причинами.

До исчезновения уров, все славянские племена имели второе имя уррусы. После исчезновения уров, функции, выполняемые ими, вынужденно распределились между их подопечными русами.

Это привело к формированию нескольких каст: касты волхвов — носителей знаний и традиций, кас-ты профессиональных воинов, защищавших от внешних врагов, каст ремесленников, хлеборобов и скотоводов. Над всеми этими кастами стояла родовая аристократия.

Некоторое время, после исчезновения уров, русы приставляли к своему общеплеменному имени ту или иную приставку, отражавшую их основной род деятельности (эт’русски, п’руссы).

Кочевые племена славян-скотоводов стали называть себя скоттами, земледельцев — полянами, жителей лесов — древлянами.

Позже происходило дальнейшее обособление славянских племён друг от друга, когда, спасаясь от голода, возникшего в Сибири во время последнего похолодания, часть славянских родов покинула Родину в поисках новых земель для обитания.

Ушедшие роды брали, в виде самоназвания, имена своих вождей — князей. Рода, ушедшие с князем Сарматом, стали называть себя сарматами, ушедшие с князем Скифом — скифами.

Со временем, отпочковавшись от материнской ведической культуры, эти славянские племена «обрастали» на новых землях местными культурными особенностями, частично связанными с включением элементов культур тех народов, с которыми они соседствовали или покоряли, придя на новые земли.

Но это не были другие народы, это были всё те же славяне. И когда, в дальнейшем, они, по тем или иным причинам, возвращались на свою прародину, то вновь становились просто русами.

Именно по этой причине «историки» не могут объяснить бесследное исчезновение тех же самых сарматов, скифов.

Они никуда не исчезали, а просто, воссоединившись со своими старшими родами, принимали их ро-довое имя по существовавшим в те времена социальным законам.

Они были, как рукава реки славянского племени: ответвляясь от основного «русла» и позже вновь сливаясь с ним, вносили свежую струю в «воды старого русла», в то время, как целый ряд других «рукавов-племён» навсегда покидал своё «старое русло» и, со временем, из этих «племён-рукавов» возникли новые славянские племена, новые славянские народы с большими или меньшими отличиями в языке, традициях и представлениях: сербы, болгары, македонцы, хорваты, чехи, словены, поляки и многие другие.

Но, вне зависимости от этого, все эти племена, вплоть до средних веков, помнили и знали свою Славяно-Арийскую ведическую империю [12], существовавшую несколько десятков тысяч лет.
И это не бред невежды, который вдруг занялся историей.

Этому есть очень много доказательств и не в виде «воздушных замков», а вполне реальные исторические, археологические и антропологические доказательства, которые игнорировались и замалчивались «историками» с дипломами и научными степенями.

В районе Южного Урала около деревни Чандар в 1999 году профессор Чувыров обнаружил камен-ную плиту, на которую была нанесена рельефная карта Западно-Сибирского региона, выполненная технологиями, неизвестными современной науке. Подобную карту невозможно создать и сегодня.

Кроме естественного ландшафта, на этой трёхмерной карте, для создания которой, как минимум, нужны искусственные спутники, изображены две системы каналов общей протяжённостью двенадцать тысяч километров, шириной по пятьсот метров, а также, двенадцать плотин шириной 300-500 метров, длинной до десяти километров и глубиной до трёх километров.

Недалеко от каналов обозначены ромбовидные площадки…

На каменной плите были и письменные знаки, нанесённые иероглифо-слоговым письмом, которое почему-то сразу отнесли к древнекитайскому языку, что, в дальнейшем, полностью не подтвердилось.
Вбитая нам славянам идея примитивности праславян настолько въелась в мозги российским учёным, что в них даже и не возникла мысль о том, что надписи сделаны славяно-арийскими рунами и, с помощью последних, все многочисленные надписи на каменной плите могут быть прочитаны.

И для этого не надо отправляться в тридевятое царство, а только сравнить с рунами из Славяно-Арийских Вед.

Предполагается, что таких плит было 348, которые, все вместе, создавали трёхмерную карту мира.
Большинство из этих плит, наверно, потеряны навсегда после того, как романовские «корректировщики истории», в начале девятнадцатого века, «приводили» вновь приобретённые зауральские территории романовской империи к нужному «стандарту».

Ещё в архивных документах восемнадцатого века упоминается более чем о двухстах подобных ка-менных плитах.

Романовские «корректировщики истории» — практически все иностранцы, часто не говорившие по-русски, — прошлись, под страхом смерти, со своей «метёлкой дьявола», уничтожая любые исторические следы Славяно-Арийской империи.

Но, рано или поздно, тайное становится явным. Даже того, что осталось после этой «метлы», что смогли сохранить русские люди, часто рискуя своей жизнью, и не желавшие смириться с тем, как уничтожается великое прошлое русского народа, даже этих крох больше чем достаточно, чтобы довольно точно восстановить картину прошлого России. И таких «крох» обнаруживается всё больше и больше…

В конце двадцатого века стали доступны широкому читателю Славяно-Арийские Веды, содержащие много любопытнейшей информации, которую современная наука просто проигнорировала, а зря.

В этих переведённых на современный русский язык уникальных манускриптах говорится о том, что до последнего ледникового периода, явившегося следствием войны между Великой Рассенией и Антланией [13] (Атлантидой), произошедшей тринадцать тысяч с лишним лет назад, на большие расстояния планетарного масштаба перемещались посредством Вайтман, а посредством Вайтмар, которые могли нести в своём чреве до 144 Вайтман, путешествовали на ближние и дальние планеты.

Так вот, загадочные ромбические площадки на трёхмерной карте Западной Сибири есть, ни что иное, как посадочные площадки для этих самых Вайтмар и Вайтман.

Последние Вайтмары покинули нашу Мидгард-Землю, приблизительно, около трёх с половиной ты-сяч лет назад, когда началась, Ночь Сварога [14]…

Другим любопытнейшим документом является Книга Велеса, последние записи в которой сделаны новгородскими волхвами в конце десятого века и охватившая более двадцати тысяч лет истории славян.
В ней также говорится о великом похолодании, возникшем вследствие катастрофы, вызванной падением осколков Малой Луны — Фатты [15], в ходе войны между метрополией — Великой Рассенией и вышедшей из под «родительской опеки» провинцией — Антланией (Атлантидой).

Резкое похолодание и изменение климата на территории всей Сибири и Дальнего Востока вынудило огромное число древних славян покинуть метрополию и переселиться на незанятые и обитаемые земли Европы, что привело к значительному ослаблению самой метрополии.

Этим и попытались воспользоваться южные соседи — аримы, жители Аримии, так в те времена древние расичи [16] называли Древний Китай.

Война была тяжёлая и неравная, но, тем не менее, Великая Рассения одержала победу над Древним Китаем — Аримией.

Это событие произошло 7511 лет назад. Победа была столь значительной и тяжёлой, что День Сотворения Мира (заключение мирного договора) 22 сентября по христианскому календарю, наши предки избрали новой, поворотной точкой отсчёта своей истории.

По этому славянскому календарю сейчас лето, год 7511 от С. М. (Сотворения Мира).
Так вот, русская история имеет более семи с половиной тысяч лет новой эры, наступившей после победы в тяжёлой войне с Древним Китаем. И символом этой победы стал русский воин, пронзающий копьём змея, известный, в настоящее время, как Георгий Победоносец.

Смысл этого символа никогда не объяснялся, по крайней мере, мне не приходилось сталкиваться с каким-либо объяснением этого знака в «официальной» истории. И только после прочтения Славяно-Арийских Вед всё встало на свои места.

Древний Китай в прошлом назывался не только Аримией, но также и страной Великого Дракона. Образное название страны Великого Дракона сохранилось за Китаем до сих пор.

В старорусском языке дракон назывался змием, в современном языке это слово трансформировалось в слово змей.

Наверное, каждый помнит русские народные сказки, в которых Иван-царевич побеждает поочерёдно трёхглавого, шестиглавого и, наконец, девятиглавого Змея Горыныча, чтобы освободить Василису Прекрасную.

Каждая из русских сказок заканчивалась строчкой: «Сказка ложь, да в ней намёк, добру молодцу урок». Какой же урок несёт в себе эта сказка?

В ней, под образом Василисы Прекрасной, скрывается образ Родины-Матери. Под Иваном царевичем — собирательный образ русских витязей, освобождающих свою Родину от врагов: Змея Горыныча — Великого Дракона — войск Аримии, другими словами, Китая.

Эта сказка увековечила победу над Китаем, символом которой стал воин, пронзающий копьём змея-дракона. Неважно, как этот символ называется сейчас, его суть остаётся той же — Великая Победа русского (славянского) оружия над врагом 7511 лет назад.

Но, к сожалению, об этой победе все дружно «забыли». Мужи русской исторической науки, среди ко-торых, русских по национальности, практически не наблюдалось, «сообщают» нам славянам, что мы вы-лезли из своих берлог на рубеже девятого-десятого веков и были столь примитивны, что даже своей государственности не имели, и только «просвещённая» Европа помогла и «научила», как нам жить.

Научиться чему-нибудь хорошему никогда не грех, но так ли это, вот в чём вопрос!
Вспомним, что в середине одиннадцатого века, по христианскому календарю, дочь Ярослава Мудрого, княжна Анна стала французской королевой.

Приехавшая из «дикой» Киевской Руси княжна не считала, что приехала в «просвещённую» Европу и воспринимала Париж, как большую деревню, чему есть документальные подтверждения в виде её писем.

Она привезла с собой в глухую провинцию, которой тогда считалась Франция, часть библиотеки, некоторая часть книг из которой вернулась в Россию только в девятнадцатом веке, попав в библиотеку Сулакадзаева.

Именно этот человек сделал первый перевод Велесовой Книги на современный русский язык, кото-рая представляла собой деревянные дощечки с нанесённым на них руническим письмом.
После смерти Сулакадзаева, его вдова продала большую часть его библиотеки Романовым, после чего, никто больше о книгах ничего не слышал.

Только маленькая часть из его библиотеки попала в руки других коллекционеров, в том числе и Велесова Книга, с которой Миролюбов в 1942 году сделал фотографии.

В этой книге, написанной волхвами, отражена история части славяно-русских племён, покинувших свою Родину в Семиречьи. Так назывались семь сибирских рек: Ирий (Иртыш), Обь, Енисей, Ангара, Лена, Ишим и Тобол, по-другому — Беловодье [17].

Содержание этой книги полностью перекликается со Славяно-Арийскими Ведами и археологически-ми открытиями последних десятилетий, что полностью отметает «возражения» «истинных» историков.

Вообще-то, в каком-то смысле, они «правы».

Слово история возникло из слияния двух слов — ИЗ (С) ТОРЫ, что означает — рассказы из прошлого иудейского народа.

Действительно, Велесова Книга к истории иудейского народа не имеет никакого отношения, по той простой причине, что Велесова Книга отражает прошлые события русского народа.

Но я лично не вижу проблемы, так как в ней нет попытки исказить историю иудейского или какого-нибудь другого народа. В этой книге описано прошлое славян.

Получается интересная картина: иудеи имеют право иметь своё прошлое, свою историю, все другие тоже, а у нас славян, прошлого не может быть, тем более великого.

И даже фотографии 1942 года объявляются фальшивками, в то время, как большинство известных «исторических» документов, на которых построена современная история, представляют собой только печатные или рукописные копии средних веков.

Самое интересное то, что, после снятия этих копий, все, без исключения, оригиналы исчезли, или сгорев в кострах инквизиции, как еретические книги, или погибнув в «случайных» и не очень, пожарах, эпидемией прошедших по всем древним библиотекам.

Почти одновременно сгорели Александрийская, Этрусская в Риме, Афинская, Царьградская (Кон-стантинопольская) библиотеки, исчезли библиотеки Ярослава Мудрого и Ивана Грозного.

Оригиналы сгорают или исчезают, в то время, как столь «своевременно» снятые с них копии лелейно сохраняются, не объявляются еретическими и на их основе пишется из (с) тория цивилизации.
И всё это происходит только в средние века, точнее в XV-XVII веках в Европе. И этому есть объек-тивные причины.

Столица Славяно-Арийской империи, город Асгард Ирийский (храмовый город) был разрушен орда-ми джунгар в лето 7038 от Сотворения Мира (1530 от р. х).

Этот город гигантских каменных пирамид, город волхвов, ведунов [18] был богатейшей сокровищницей знаний, которые хранились в искусственных подземных пещерах под пирамидами.
Он не имел крепостных стен, но очень долгое время никакой враг был не в состоянии приблизиться к этому городу.

Город был окружён невидимой энергетической защитой, сквозь которую не могли пройти не то что вражеские армии, а даже отдельные люди, если они имели грязные помыслы или дурные намерения.
С наступлением Ночи Сварога, это защитное поле постепенно ослабевало, в силу объективных причин и, в конце концов, Чёрным Магам удалось, используя весьма подлый способ, нейтрализовать эту энергетическую защиту, буквально перед штурмом города ордами джунгар, что не позволило Высшим Волхвам восстановить эту защиту.

Ворвавшиеся в великолепные храмы и грандиозные пирамиды, орды уничтожили большинство вол-хвов, сожгли или уничтожили бесценные хранилища древних рукописей и книг, принесённых в Асгард Ирийский ещё из Даарии [19].

К счастью, далеко не всё было уничтожено и в этих хранилищах, так как, наиболее ценное всегда хранилось в специальных подземных хранилищах, спрятанных глубоко под землёй.

Слово «пещера» изначально, до слияния, состояло из двух слов — Пища Ра, что означало, духовная пища, что в современной интерпретации соответствует библиотеке — книжному хранилищу.

Дело в том, что в природных или искусственных подземных пустотах естественно возникал микро-климат с постоянной температурой, влажностью, давлением, что идеально подходило, как место для хранения книг, манускриптов, рукописей, многие из которых были сделаны из тончайших кож, написаны на деревянных дощечках и т. д.

Так вот, хочется верить, что в ближайшее время эти книги будут вынесены из этих подземных хранилищ и прольют свет на многие тайны прошлого.

Но… пока это ещё не произошло, давайте продолжим поиск крупиц истины из того, что уже есть в наших руках…

После уничтожения храмового города Асгарда Ирийского ордами джунгар, при «некоторой» помощи Чёрных Магов, единое пси-поле империи, поддерживаемое Высшими Волхвами при помощи пирамид, значительно ослабло.

Это ослабление особенно сильно проявилось в окраинных провинциях империи, в первую очередь в европейских.

В результате, правители этих провинций, хотя и носили титулы королей и герцогов и были назначаемыми наместниками, подняли бунт и объявили себя суверенными (независимыми) от власти империи.

Империя уже потеряла былое могущество, которое ещё было четыре века назад, когда была предпринята первая попытка окраинных провинций отделиться от метрополии.

Только с разрушением Асгарда Ирийского, со второй попытки, это у них получилось и в бывших провинциях началось уничтожение любых следов, свидетельствовавших о связи с бывшей метрополией.

Уничтожались старые книги, писались новые, откорректированные так, чтобы в новых «историях» не упоминалось о Славяно-Арийской империи.

Период истории до X века в Европе был объявлен Тёмными, варварскими веками, в которые свет просвещения принесла культура Священной Римской империи.

Но, тем не менее, большая часть Славяно-Арийской империи, хоть и раскололась на несколько больших осколков, после отделения западно-европейских провинций, всё же, сохранила основные ведические традиции предков.

Искусно манипулируя прозападными группировками, среди аристократии другого осколка империи — Московской Руси, восточная граница которой проходила по реке Волга (оригинальное славянское название этой реки РА), организовав Смутное Время и в этом осколке империи, и физически уничтожив старую династию Рюриковичей, на московский трон посадили Романовых, которые изначально занимали про-западную позицию.

Романовы, по существующей старинной традиции, не имели права на московский престол. Они по-лучили этот престол из рук западно-европейских политиков в обмен на «маленькие» услуги.
Какие же это «маленькие» услуги? Давайте немного «потрясём» стариной.

В первую очередь, ещё до восхождения на трон, рвавшиеся к власти Романовы, основательно про-шлись «метлой» по той самой знати, которая так неудачно «закрывала» дорогу к московскому трону, в силу своего более знатного происхождения или в силу верности традициям своего народа.
Сделав грязную работу чужими руками, всех «собак» повесили на Ивана Грозного с его опричника-ми, которые, на самом деле, к нему не имели никакого отношения.

Но кто будет оспаривать, когда ты сам себе и Бог, и Царь. Все, кто пытались, оставили свои головы на плахах.

Уже при первых Романовых происходят весьма любопытные вещи.
Проводится религиозная реформа патриархом Никоном в 7161-7164 летах от С. М. (1653-1656 годах от р. х.), после чего, самого Никона быстро «задвигают» в тень, заставив отказаться на очередном Вселен-ском Соборе от патриаршества.

«Мавр» сделал своё дело, «мавр» может уйти. Какое дело сделал очередной «мавр», патриарх Никон после исполнения которого его «ушли»?!

Всё дело в том, что до Никона христианство было правоверным и, хотя и было государственной ре-лигией, основными массами русского народа воспринималось скорее, как неизбежная необходимость, чем потребность в силу того, что оно было противно самому духу русского человека.

В то время люди жили по нормам православия — системы представлений и норм жизни славянского ведизма, основанного на мудрости многих тысячелетий, по которым славяне — потомки Рода Небесного и внуки Даждь бога [20] — не вписывались в догмы христианства, превращающие всех людей в рабов божьих, которым на роду написано безропотно принимать все мучения и невзгоды, как испытания, в искупление грехов.

И неважно, что любой младенец ещё не успел согрешить, как бы ни «старался»! Чтобы всё-таки сломить русскую душу и была проведена эта реформа-диверсия, к сожалению не последняя…

Христианство стали называть православным, чтобы ублажить уши славянам, внеся целый ряд древ-них православных обрядов в христианство, сохранив, при этом, рабскую суть самого христианства.

Христианство было придумано для оправдания рабства, как инструмент удержания большинства рабов под властью меньшинства рабовладельцев в рабовладельческих странах и империях.
Почти одновременно с этим, в лето 7190 от С. М. (в 1682 году от р. х.), при царе Фёдоре Алексеевиче Романове на Руси было отменено местничество.

При этом, были сожжены все книги, имевшие к этому отношение, в том числе и знаменитые Разряд-ные Книги, содержавшие историю государственных назначений на Руси за прошедшие два столетия.

Уничтожены были и Родословные Книги, прослеживавшие родословные знатнейших фамилий импе-рии. Взамен им была написана новая родословная книга — Бархатная Книга, в которой «всё было, как надо», только вопрос — кому надо и почему.

Уже при Петре Алексеевиче Романове, более известном, как Пётр I, была проведена ещё одна гран-диозная диверсия.

Отменив патриаршество, подчинив христианскую церковь государству, фактически став её главой, Пётр I, в лето 7208 от С. М., ввёл на землях Московской Руси христианский календарь.
В одно мгновение пера, в прямом смысле этого слова, лето 7208 от С. М., по желанию Петра, превра-тилось в 1700 год от р. х.

Таким способом, руками Петра I, у русских было украдено 5508 лет после сотворения (заключения) мира между Славяно-Арийской империей и Древним Китаем, так и многие тысячелетия до этого мирного договора.

И это было только началом…

arira.ru

Статьи, книги [Ведическая Русь]

   … Вначале был Великий молочный океан с кисельными берегами. Из этого молока сгустился, створожился мир. Молоко есть мир Прави – мир космического закона, гармонии. Молоко створаживающееся – это мир Яви – вечно формирующийся, растущий. А осевший на дно творог – мир Нави – мир застывший. У головы Сварога 4 лица – по четырём сторонам света – это означает, что он присутствует во всём, но ограниченный разум, навязанный человеку понять этого не может. Камень, дерево, зверь – все они Боги, все они растворены в окружающем мире, все интуитивно постигают реальность, видят Духов и иные миры. Человек же всего этого лишается, когда его учат говорить, он видит лишь то, что его научили видеть. И вот поэтому наши предки, чтобы избавиться от этого ига, снова сливались с природой, поклонялись грому, ветру, дереву, реке, чтобы слиться с ними. И снова обрести то подлинное видение, которое было у человеческих существ много тысяч лет назад.

Статьи

Аркаим – академия волхвов

3 принципа наших предков

Старость, наш ум, и кто отрезал нам память

Индия и Русь

Вся правда об христианстве

2 культа религий

Что такое язычество?

Деградация письменности и упрощение мышления людей

Уничтожение культуры

семья наших предков(!)

Славянские духовные практики

Нестор – лжелетописец

Замалчиваемая История России

Доказательства того, что наши предки владели письменностью, чтением и не только…

Информационная война

Разговор с растением

праздники в наше время

Религии Древней Индии

Крещение Руси

Из книг "Анастасия"

О чем хотел сказать Сунгирь?

ведрусский город, "Из лакеев – в князья"

Родовой строй(Чингисхан, христианство и монголо-татарское иго)

союз двоих – обряд венчания

Воспитание детей Ведической культуры

Ритуалы

Питание ведрусов

Сила мысли и образа

ТАЙНАЯ ВОЙНА С РУСЬЮ ВЕДИЧЕСКОЙ

Три притчи Анастасии

Оккультизм

Радомир и Любомила

И в хаосе есть смысл

Книги

Велесова книга

Веды

Источник Жизни

Анастасия

РУССКИЕ БОГИ (Из книг Коляды и Велеса)

Reklámok
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Trackbacks

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: