Szolzsenyicin-kiállítás nyílt a Terror Házában

Időszaki kiállítás – Egy orosz hazafi – Alekszandr Szolzsenyicin (1918-2008) [Terror Háza, 2013. szeptember 11. 04:17]

image

A Terror Háza Múzeum következő időszaki kiállítása 2013. szeptember 21-től, „Egy orosz hazafi” címmel mutatja be Alekszandr Szolzsenyicin életútját. Az Iván Gyenyiszovics egy napja és A Gulág szigetcsoport szerzője többszörösen is jelkép, hiszen a kommunista diktatúra legnagyobb ellenfelét nem a szabad világ, hanem maga a diktatúra földje adta.

A 95 éve született Nobel-díjas Szolzsenyicin bizonyíték arra, hogy a szabadságot sosem kívülről, afféle ajándékként kapjuk, hanem magunknak kell érte megszenvednünk.

A bejegyzés végén: Orosz nyelvű hiteles videófilmek (válogatás)

Szolzsenyicin-kiállítás nyílt a Terror Házában (kormanyhu YouTube csatorna, 2013. szeptember 21.)

Szolzsenyicin nem egyszerűen leleplezte a kommunista terror brutalitását, hanem azoknak az embereknek, köztük több százezer magyarnak a krónikása lett, akiknek már nem adatott meg a lehetőség, hogy elmondhassák saját történetüket – mondta Orbán Viktor a megnyitón.

Kultúra-múzeumok-kiállítás-kormány
Egy orosz hazafi – Szolzsenyicin-kiállítás a Terror Házában

Budapest, 2013. szeptember 21., szombat (MTI) – Egy orosz hazafi – Alekszandr Szolzsenyicin (1918-2008) címmel mutatja be a nagy hatású ellenzéki orosz író életművét a Terror Háza Múzeum szombaton megnyílt kiállítása.

    Orbán Viktor miniszterelnök a megnyitón felidézte: "Szolzsenyicin könyveinek szamizdat kiadásai kézről kézre jártak a hetvenes és a nyolcvanas években. Mikor elolvastuk őket, úgy éreztük, rettenetesen hosszú álomból ébredtünk" – tette hozzá.
    Kiemelte: Szolzsenyicin nem egyszerűen leleplezte a kommunista terror brutalitását, hanem azoknak az embereknek, köztük több százezer magyarnak a krónikása lett, akiknek már nem adatott meg a lehetőség, hogy elmondhassák saját történetüket.
    A kormányfő azt mondta, Szolzsenyicin tollát a holtak iránti kötelesség és az élők iránti felelősség vezetette, és ugyanez a törekvés hozta létre 2002-ben a Terror Házát is. Hangsúlyozta, hogy a szabadság érzése az író számára a hazája iránti elkötelezettségből is fakadt.
    Orbán Viktor emlékeztetett: Szolzsenyicin aggódva figyelte, miként "falja fel" a kapitalizmus azokat az országokat, amelyeket évtizedeken át pusztított a kommunizmus, ahogy a szocializmus volt káderei lesznek a kapitalizmus legnagyobb támogatói.
    "Szolzsenyicin arra biztat minden posztkommunista országot, hogy térjen meg és újuljon meg" – mondta el a miniszterelnök.
    Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon még soha nem mutatta be kiállítás Szolzsenyicin életútját.
    "A kommunista diktatúra legnagyobb ellenfelét nem a szabad világ, hanem maga a diktatúra földje adta" – jegyezte meg, hozzátéve: az író tanúságát adta annak, hogy vannak, akik a legsötétebb elnyomás idején is az igazság hangján tudnak szólni.
    A főigazgató közölte: a kiállításhoz időzítve az Európa Kiadó új Szolzsenyicin-kötettel jelentkezett Orosznak lenni – vagy nem lenni? címmel, ebben az író esszéiből, cikkeiből, beszédeiből olvasható válogatás.
    Ljudmila Szaraszkina irodalomtörténész, Szolzsenyicin életrajzírója "európai szintű, rendkívüli kulturális eseménynek" nevezte a Terror Háza kiállításának létrejöttét.
    Emlékeztetett, Moszkvában 2001-ben hozták létre a Gulag múzeumát, amely rémisztő képet mutat be a sztálini üldöztetések méretéről, néhány éve ugyanakkor olyan hangokat is lehet hallani, amelyek a sztálini elnyomás politikáját szükségesnek ítélik, és Szolzsenyicint kárhoztatják.
    Ljudmila Szaraszkina felvetette egy sok évtizedre elhúzódó társadalmi vita lehetőségét, hiszen beszámolója szerint a neosztálinisták úgy gondolják, csak egy Sztálinhoz hasonló, erőskezű vezér képes a korrupciót és a visszaéléseket megszüntetni. A Gulag szigetvilág ma már kötelező olvasmány az orosz iskolákban, Szolzsenyicin mégis is az egyik legvitatottabb alak Oroszországban – mondta el az irodalomtörténész.
    A Terror Háza fél éven át látogatható kiállítását a múzeum történészei és szakértői állítottak össze Schmidt Mária és Kiss Ilona kurátor koncepciója alapján. A tárlat nem monografikus jellegű: célja, hogy az író élettörténetének hátterében a legnagyobb hatású műveket és környezetüket mutassa be, olyan mozzanatokra helyezve a hangsúlyt, amelyek a közelmúlt közös történelmének megértéséhez elengedhetetlenek.
    Ehhez a többi között a Natalja Szolzsenyicina, az író özvegye által vezetett Szolzsenyicin Alapítvány rendkívül gazdag fotó- és filmanyaga, valamint azok a levéltári dokumentumok nyújtottak segítséget, amelyek ebben az összeállításban a Terror Házában láthatók először.

Schmidt Mária Alekszandr Szolzsenyicinről
(TerrorHazaMuzeum YouTube csatorna, 2013. szeptember 19.)

2013. szeptember 19., ATV Start

Szolzsenyicin a hegyesfejűekről
(TerrorHazaMuzeum YouTube csatorna, 2013. szeptember 18.)

Szolzsenyicin a neveltetéséről
(TerrorHazaMuzeum YouTube csatorna, 2013. szeptember 18.)

Szolzsenyicin a forradalomról
(TerrorHazaMuzeum YouTube csatorna, 2013. szeptember 18.)

Szolzsenyicin: "A megbánás nemzeti, orosz sajátosság…"
(TerrorHazaMuzeum YouTube csatorna, 2013. szeptember 18.)

Magyar nyelvű, hivatkozásra érdemes, korábbi megemlékezések:

Egykori magyar rabtársa szerint Szolzsenyicin kedvelte a magyarokat

Nagykanizsa, 2008. augusztus 4., hétfő (MTI) – AlekszandrSzolzsenyicin kedvelte a magyarokat, akikkel együtt raboskodott, sőt a Gulag rabkórházában is magyar orvos végezte el a rákműtétjét – idézte fel személyes emlékeit az MTI-nek a Nagykanizsán élő Rózsás János, aki a vasárnap éjjel elhunyt világhírű íróval a Gulagon kötött barátságot hároméves közös raboskodásuk során.
    "Becsületes, jóravaló, intelligens embereknek tartotta a magyarokat, készült is Magyarországra jönni, de olyan zűrös évek voltak, hogy erre végül soha nem kerülhetett sor" – emlékezett vissza egykori rabtársának és barátjának véleményére Rózsás János, aki hosszabb-rövidebb megszakításokkal évtizedeken át levelezést folytatott Szolzsenyicinnel.
    A nyugdíjasként is igen aktív Rózsás János civilben könyvelőként és német-orosz tolmácsként dolgozott, de maga is író lett, megemlékezéseit több kötetben tette közzé, a Gulagról lexikont is írt. A második világháború után kilenc évig raboskodott, egy évvel tovább, mint Szolzsenyicin. Az akkori Szovjetunió kazahsztáni területén, Ekibasztuszban 1950 augusztusától 1953 februárjáig raboskodtak együtt.
    A térkép ma már jelzi az azóta 120 ezres várossá lett települést, ami gazdag szénlelőhely volt, építését a Gulag rabjai kezdték meg. Szolzsenyicin és Rózsás János a hármas kategóriájú rabok közé tartozott, ezért őket nem a bányába vitték, hanem építkezéseken dolgoztatták.
    Szolzsenyicin rabsága vége felé brigádvezető is volt, de mindig humánus, nem olyan hajcsár, mint általában mások – fogalmazott 
nagykanizsai barátja.
    Megismerkedésük az irodalmi érdeklődésnek köszönhető, mindketten
könyvmolyok voltak, rendszeresen látogatták a könyvtárat. "Amikor látta, hogy rendkívüli módon érdeklődöm az orosz irodalom iránt, felajánlotta, hogy mivel csak szocreál könyvek voltak a könyvtárban, beszél nekem olyan írókról, költőkről, akikről akkor nem volt ildomos, mert ültek vagy ülnek, vagy éppen kivégezték őket". Rózsás Jánosnak Jeszenyinről, Paszternákról, Majakovszkijról beszélt Szolzsenyicin, de Puskin és Lermontov is szóba került mások mellett, "hogy ne csak azokról az írókról tudjunk, akikről engedték, hogy ismerjük".
    Szolzsenyicin szabadulása után évekkel, 1962-ben jelent meg az Ivan Gyenyiszovics egy napja című műve a Novij Mir irodalmi folyóiratban, s mert a lapot Rózsás János is járatta, ezen keresztül kerültek kapcsolatba ismét. 1963-tól 1967-ig leveleztek, de tudták, hogy folyamatos az ellenőrzés, és egy idő után úgy érezték, nem érdemes az időjárásról társalogni, ezért maradt abba a levélváltás. A száműzetésben Amerikában töltött évei alatt, 1989-ben kezdtek újra egymásnak írni, majd 1992-ig tartott ez a közvetlen kapcsolat – idézte fel Rózsás János.
    Szolzsenyicin és Rózsás János személyesen 1953-ban, a lágerben
találkozott utoljára. Az író mindig készült Magyarországra, de az utazás és az újbóli találkozás a zűrzavaros évtizedek során nem valósulhatott meg.
    "Nagyon szerény, csendes ember volt, pedig a lágeri viszonyok között farkastörvények uralkodtak" – jellemezte egykori barátját magyar rabtársa. A múlt év őszén Magyarországon találkozott Szolzsenyicin legidősebb fiával, aki említette, hogy a világhírűvé vált író akkor már négy infarktuson esett át. "Ez volt az utolsó felvillanása barátságunknak" – fűzte hozzá Rózsás János.

Elment a Gulág magyar krónikása – In memoriam Rózsás János (1926-2012) (Erdély Édes YouTube csatorna, 2012. november 14.)

Pintér Jolán, a Gulág Alapítvány elnöke, akinek apja és anyja is a Gulágon raboskodott egykoron.

Meghalt Rózsás János, városunk díszpolgára –  tudatta délután kiadott közleményében az önkormányzat (Kanizsa Újság, 2012. november 2.)

image„A magyar Szolzsenyicin”- ként ismert Rózsás János (1926. augusztus 6. – 2012. november 2.) Budapesten született. 1940-től segédtisztviselő, jegyzőségi írnok, majd főmérnöki titkár. 1944 decemberében a Vörös Hadsereg letartóztatta. A vád, hogy önként harcolt a Szovjetunió ellen, mint magyar levente. 1944-1953 között kilenc évig a szovjet Gulag kényszermunkatáboraiban raboskodott. Egy kazah lágerben találkozott Alekszandr Szolzsenyicinnel, akivel három évet töltött együtt. 1962-ben a Szovjetunió Legfelsőbb Bírósága rehabilitálta. Életéről, a mélységet és magasságot megjárt sorsáról önéletrajzában így vall.

… <2012. május 31-én kelt összegző önéletrajzát ezután tartalmazza a cikk> …

Meghalt Rózsás János, városunk díszpolgára –  tudatta délután kiadott közleményében az önkormányzat.

Életének 87. évében elhunyt Rózsás János író, egykori GULAG-fogoly, Nagykanizsa Megyei Jogú Város díszpolgára. A "magyar Szolzsenyicin" Budapesten született 1926. augusztus 6-án. A ’40-es évek elején segédtisztviselő, jegyzőségi írnok, majd főmérnöki titkár volt. 1944 decemberében azonban a Vörös Hadsereg letartóztatta, és a GULAG-ra hurcolta kényszermunkatáborba. 1953-ig raboskodott, és egy kazah lágerben találkozott Alexander Szolzsenyicinnel, akivel három évet töltött együtt. A Szovjetunió Legfelsőbb Bírósága 1962-ben rehabilitálta. Később könyvelőként, német-orosz műszaki tolmácsként dolgozott, és számos könyvet írt: a Keserű ifjúság 1986-ban, az Éltető reménység 1987-ben, a Duszja nővér 1995-ben, a GULAG-lexikon 2000-ben, a Leventesors és a Válogatott írások 2005-ben jelent meg.

Nagykanizsa 1993-ban választotta díszpolgárai sorába, Zala megye pedig 2003-ban. Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét (2001), a Magyar Művészeti Akadémia aranyérmét (2003) és a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét (2011).

Rózsás Jánost Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata saját halottjának tekinti, és osztozik hozzátartozóinak gyászában.

Rabszolgamunka a Gulag táboraiban – Mecénás (Zemplén Televízió YouTube csatorna, 2010. október 21., készült 2010. szeptember 18-án)

Rabszolgamunka a Gulag táboraiban címmel tartott rendhagyó előadást a szovjet munkatáborokat és börtönlágereket megjárt Rózsás János. Az író, és kutató – történész az Újhelyi Napok keretében mesélt a Gulágban töltött 10 éves megpróbáltatásairól.

Magyar állampolgárok a GULÁG és a GUPVI lágereiben 1. rész
(pilistv YouTube csatorna, közzé téve 2013. augusztus 14-én, készült 2013. április 19-én)

Április 19-én, pénteken 18 órakor dr. Bognár Zalán egyetemi docens tartott előadást “Magyar állampolgárok a GULAG és a GUPVI lágereiben” címmel Pilisszentivánon, az iskola aulájában. Az előadásra különösen a történelem tanárokat és a fiatalságot várták, akik többet szeretnének tudni a történelem ezen fehér foltjairól. De az érintettek és azok családjai számára is sok újat tud mondani egy tudományos alapossággal felépített, rendszerező előadás arról, hogy miért is kellett hozzátartozójuknak ártatlanul szenvednie.

Magyar állampolgárok a GULÁG és a GUPVI lágereiben 2. rész (pilistv YouTube csatorna, közzé téve 2013. augusztus 13-án, készült 2013. április 19-én)


Aktuális orosz nyelvű információk

Путин и Солженицына [Ivan Ho YouTube channel, Nov 5, 2012]

из документального фильма – "Александр Солженицын" [Elvin Sadixov YouTube channel, Jan 9, 2013]

Документальное кино – «Александр Солженицын» — объёмное интервью с известным писателем о его жизни и творчестве.

PDF: Людмила Сараскина, СОЛЖЕНИЦЫН [МОСКВА, МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ, 2009]

17:46: Людмила Сараскина. Солженицын [pravmir YouTube channel, Dec 10, 2012]

Александр Исаевич Солженицын
(http://www.solzhenitsyn.ru/main.php)


ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Рассказы и Крохотки
В круге первом
Раковый корпус
Архипелаг ГУЛАГ
Архипелаг ГУЛАГ (сокращённое издание)
Красное Колесо
Драматургия
Литературная коллекция* [В работе]
Раннее
Публицистика
Двести лет вместе* [В работе]
Бодался теленок с дубом* [В работе]
Угодило зёрнышко промеж двух жерновов*
Русский словарь языкового расширения

ЖИЗНЬ СОЛЖЕНИЦЫНА

Автобиография
Документы
Биографии
Воспоминания
Отдельные материалы
Семья
Фотоальбомы

ВИДЕО

ФИЛЬМЫ

Алексей Денисов. «Один день Ивана Денисовича». 50 лет спустя… (Телеканал «Россия 1», 20.11.2012)

Александр Солженицын. Спасённое интервью (2011)

Тайная история «Архипелага ГУЛАГ». Вспоминая Александра Солженицына (Франция, 2008; ТК «Культура», 2009)

Сергей Мирошниченко — ТРИЛОГИЯ

Все видеозаписи

ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ

Наталья Солженицына: «Я читала “Ивана Денисовича“ и чувствовала, что текст прожигает меня насквозь». Беседу вел Денис Корсаков (Комсомольская правда, 17 ноября 2012 г.)

Наталия Солженицына в передаче Юлиана Макарова «Главная роль» (Телеканал «Культура», 15.11.2012)

Встречи с А.И. Солженицыным (1995)

Борис Любимов. Александр Солженицын. Вехи пути (2011)

Все видеозаписи

О ТВОРЧЕСТВЕ

СТАТЬИ И ИНТЕРВЬЮ

Статьи и интервью общего характера

Об отдельных произведениях

КНИГИ

КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОЛЖЕНИЦЫНА В ИСКУССТВЕ

ВЫСТАВКИ


Orosz nyelvű hiteles videófilmek (válogatás)

Ez a film 2003-ban készült:

44:10: Солженицын. На последнем плёсе д.ф. [Алексей Михеев YouTube channel, April 3, 2013]

Приглашаем Вас на сайт, посвящённый писателю Александру Исаевичу Солженицыну http://www.solzhenitsyn.ru/main.php

“Tizennégy augusztusa” (Август Четырнадцатого) című művében mutatta ki először, majd az ennek folytatásaival teljessé tett “Vörös kerék” (Красное колесо) tetralógia tárta fel teljes mértékben a forradalmi terrorizmus mechanizmusát, ami egyébként ma is a 21. századi szélsőséges terrorista magatartás lényege. Szolzsnyicinről tudni kell, hogy a forradalom bármilyen formáját tagadta, az evolúció híve volt. Ezért érdemes legalább ezt a rövidített interjút megnézni, mivel ily módon napjaink megértését is szolgálja. Az interjú 1983-ban készült:

8:02: Утраченное интервью Солженицына [НИКОЛАЙ Александрович YouTube channel, June 29, 2012]

Александр Исаевич Солженицын.
Молитва о России.
Отче наш Всемилостивый .
Россиюшку Твою многострадную
Не покинь в ошеломении нынешнем,
В её израненности, обнищании
И в смутности духа.
Господь Вседержитель.
Не дай ей, не дай пресечься:
Не стать больше быть.
Сколько прямодушных сердец
И сколько талантов
Ты поселил в русских людях.
Не дай им загинуть, погрузиться во тьму,-
Не послуживши во имя Твоё.
Из глубин Беды-
Вызволи народ свой неукладный.

Míg a teljes interjú:

52:02: Александр Солженицын. Спасённое интервью д.ф. [Алексей Михеев YouTube channel, April 8, 2013]

Приглашаем Вас на сайт, посвящённый писателю Александру Исаевичу Солженицыну http://www.solzhenitsyn.ru/main.php
A “Vörös kerék” (Красное колесо. The Red Wheel) tetralógia:

Хронология творчества А.И. Солженицына [ Русская литература XX века. Обучающий сайт для учеников 11 классов, 11 апреля 2011]

 • 1951 – поэма Прусские ночи, пьеса Пир победителей
 • 1954 – Республика труда (первонач.название – Олень и шалашовка)
 • 1955 – 1968 – р.В круге первом
 • 1959 – рас. Щ-854 (Один день одного зэка)
 • 1962 – рас. Один день Ивана Денисовича
 • 1963 – Матренин двор (Первонач.название – Не стоит село без праведника); Случай на станции Кречетовка; Для пользы дела
 • 1958 – 1968 Архипелаг ГУЛАГ
 • 1966 –рас. Захар-Калита
 • 1968 – пов. Раковый корпус; пов.В круге первом
 • 1969 – 1974 статьи В Советском Союзе
 • 1969 – 1991 – эпопея Красное колесо (состоит из романов – Август Четырнадцатого, Октябрь Шестнадцатого, Март Семнадцатого, Апрель Семнадцатого; всего 10 томов
 • 1973 – ст.Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни; ст.Жить не по лжи; ст.Письмо вождям Советского Союза
 • 1974 – сборн.Из-под глыб
 • 1974 – 1980 – статьи На Западе
 • 1975 – Ленин в Цюрихе, автобиогр.кн. Бодался теленок с дубом (дополнена в 1991)
 • 1990 – публ.ст.Как нам обустроить Россию
 • 1991 – Бодался теленок с дубом
 • 1994 – публ.ст. Русский вопрос к концу ХХ века
 • 1998 – ст.Россия в обвале
 • 1995 1997 – кн.Угодило зернышко промеж двух жерновов.Очерки изгнания
 • 2005 – 200 лет вместе

   VAGYIS AZ OROSZ DIÁKOKNAK A “VÖRÖS KERÉK” CÍMŰ MŰVET MEG SEM EMLÍTIK

  Александр Исаевич Солженицын
  (http://www.solzhenitsyn.ru/main.php)

  ПРОИЗВЕДЕНИЯ > КРАСНОЕ КОЛЕСО

  Действие первое
  РЕВОЛЮЦИЯ

  Действие второе
  НАРОДОПРАВСТВО

  54:50: Тайная история Архипелага ГУЛаг д.ф. [Алексей Михеев YouTube channel, April 8, 2013]

  Приглашаем Вас на сайт, посвящённый писателю Александру Исаевичу Солженицыну http://www.solzhenitsyn.ru/main.php

  49:44: Непонятый пророк: Александр Солженицын [finamfm YouTube channel, Aug 3, 2011]

  Непонятый пророк: Александр Солженицын В студии: Людмила Сараскина, литературовед, критик; Лев Аннинский, литературный критик, публицист. Страница программы на нашем сайте: http://finam.fm/archive-view/4481/ Там можно посмотреть и прослушать полные видео и аудиоверсии этой программы, прочитать расшифровку.

  "Пир победителей" А.И.Солженицына, часть 1 [Малый театр России YouTube channel, publikálva 2012. november 12.] a felvétel 1996-ban készült

  "Пир победителей" А.И.Солженицына, часть 2 [Малый театр России YouTube channel, publikálva 2012. november 12.]

  Спектакль Малого театра
  Режиссёр-постановщик — Б.А. Морозов
  Художник — И.Г. Сумбаташвили
  Композитор — Г.Я. Гоберник
  Балетмейстер — В.Г.Устинова
  Концертмейстер — М.Г.Комарова
  Военный консультант — В.Н.Куликов
  Ассистент режиссера — И.Н.Михайлова
  Помощник режиссера — В.С.Кувшинова
  Бербенчук – Ю.Н.Васильев
  Ванин – В.А.Баринов
  Доброхотов-Маков – В.И. Бочкарев
  Нержин – А.Ю.Овчинников
  Лихарев – Д.Д.Кознов
  Гриднев – А.Г.Пряхин
  Анечка – Т.Н.Лебедева
  Глафира – Е.К.Глушенко
  Галина – Л.В.Титова
  Прокопович – А.В.Вершинин
  Парторг дивизиона, "освобожденный" – А.В.Клюквин
  Начхим дивизиона – В.В.Бунаков
  Ячменников, лейтенант – Е.В.Куршинский
  Катя, девушка из соседней части – В.Г.Богук
  Оля, девушка из соседней части – И.В.Тельпугова
  Салий (Салиев) – В.В.Дахненко
  Замалий (Замалиев) – А.Н.Анохин
  Радист – Г.В.Подгородинский
  Повар дивизиона – С.Л.Тезов
  Старшина – В.И.Колосов

  "Пир победителей" А.И.Солженицына на сцене Малого театра. Фотогалерея

  image
  История моей семьи в истории России

  … Особо хочу рассказать про спектакль, поставленный моим дедом [Морозовым Борисом Афанасьевичем] в Малом театре по пьесе А.И. Солженицына «Пир победителей». Несмотря на то, что пьеса посвящена событиям Великой Отечественной Войны, автор определил ее как комедия. Она была написана в стихах, так как сам Солженицын сочинил ее устно в лагере и запомнил наизусть. Премьера спектакля была приурочена к 50-летию Победы (25 января 1995года), на которой присутствовал сам автор. После премьеры Александр Исаевич сказал: «Сегодня один из самых счастливых дней моей жизни — я увидел “Пир победителей” на сцене». Еще был очень необычный спектакль в День Победы – 9 мая 1995года – после окончания, все актеры, неразгримировываясь вышли смотреть салют и влились в праздничную толпу возле Большого театра. …

  Людмила Сараскина, СОЛЖЕНИЦЫН [МОСКВА, МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ, 2009]pp. 547-548:

  … «Писателя Александра Солженицына следует отнести к самой серьёзной категории врагов режима», — утверждал (2002) мемуарист Семичастный; несомненно, что и в 1965-м он действовал согласно этому убеждению. Особенно его возмущал «Пир Победителей», «полный нескрываемой ненависти к советскому строю»: «Я тогда посоветовал собрать писателей Москвы и почитать им выдержки из этой книги». По рекомендации Семичастного, Союзу писателей СССР было поручено организовать обсуждение рукописей Солженицына с участием автора. При таком раскладе о напечатании чего-либо нового не могло быть и речи; тщетными должны были остаться и попытки возвращения захваченных рукописей (А. И. писал сразу четверым секретарям ЦК — Демичеву, Брежневу, Суслову, Андропову), звонки Твардовского Демичеву (тот лукаво отвечал, будто распорядился вернуть архив). …

  Солженицын многим из нас выправил душу [Известия, 4 августа 2008]

  Когда Александр Исаевич Солженицын вернулся, он не нашел Россию такой, какой она нужна была ему: он ждал страну, которая услышала бы его, жаждала бы обустройства и осознания своей великой роли. А над ней нависало едва ли не то же "красное колесо", только в другом обличье: под лозунгом свободы и демократии шел развал империи, горело там и здесь, горячий дым пожара надувал баснословные и позорные состояния, а рядом ломались судьбы и бедствовали люди

  Фрагменты интервью Александра Солженицына

  Когда Александр Исаевич Солженицын вернулся, он не нашел Россию такой, какой она нужна была ему: он ждал страну, которая услышала бы его, жаждала бы обустройства и осознания своей великой роли.

  А над ней нависало едва ли не то же "красное колесо", только в другом обличье: под лозунгом свободы и демократии шел развал империи, горело там и здесь, горячий дым пожара надувал баснословные и позорные состояния, а рядом ломались судьбы и бедствовали люди.

  Страна тоже не была готова понять, кто вернулся к ней. Стране было некогда, она выживала, она не понимала слова "земство", она смотрела "Криминальное чтиво" и перелистывала подвялившуюся подшивку "Огонька", пытаясь, отрезвев, понять: неужели ставшее таким доступным, почти глянцевым развенчание Сталина и ГУЛАГа должно было неотступно закончиться новой смутой? И где ей конец?

  Солженицын не ринулся в "заверть", когда искушение было сильнее всего: на рубеже 90-х. Он понимал, что не политик, а без "поводьев власти" обустройства не начнешь. Он понимал, что глубина, с которой он видел прошлое и будущее России, не будет усвоена лукавыми и незрелыми умами. Ни к чему она им, опасна, враждебна.

  И полною ложкой хлебал великий писатель и мыслитель то, что составляет неотъемлемую горечь величия: непонимание. Ему несли знаки признания – крупные, кремлевские, с позолотой. Он отвергал. Его заманивали в сторонники, в соратники. Он обосабливался. Про него сочиняли поганые книжонки поганые людишки, к которым он не пошел ни в сторонники, ни в соратники. Господи, он им отвечал!

  Он, конечно, был боец. Но на поле его брани мало было ему равных – это было видно уже и на "Матренином дворе", и в "Одном дне…". "Архипелаг" вообще многим из нас душу выправил. Решимость же, с которой он заглядывал в бездну, ища там суть, почти безрассудна. Как и добросовестность исследователя – иначе не пишутся такие книги, как "Красное колесо" и "Двести лет вместе".

  Недавно в "Известиях" Александр Исаевич опубликовал свою, наверное, последнюю короткую публицистическую статью, а вернее сказать, письмо. О ющенковских спекуляциях на Голодоморе, о том, как политическая саранча пытается теперь окончательно, разъедая душу "родных народов", выполоть разъятое поле бывшей страны. "Обезумелой басней" называет он эту ложь о Великом Голоде от Урала до Украины.

  И это все, что он мог противопоставить циникам, у которых в руках "поводья власти".

  Но на весах истории эти чистые слова весят больше, чем горы фальши и грязи. В те дни это была самая читаемая статья "Известий", и я знаю, что Александр Исаевич был рад этому, потому что волновался: услышат ли?

  Давайте сегодня перечтем "Как нам обустроить Россию". Мудрый писатель, заглянув в который раз в им одним ведомую глубь, страдал, конечно, но верил: мы его поймем. Услышим. Не опоздаем.

  Президент России Дмитрий Медведев:

  – Уход этого великого человека, одного из самых масштабных мыслителей, писателей и гуманистов XX века – это невосполнимая утрата для России и всего мира. Вся жизнь Александра Исаевича была отдана Отечеству. Он служил ему как истинный гражданин и патриот и всем сердцем болел за судьбу российского народа, за справедливое устройство страны. Неустанной заботой Александра Исаевича было формирование нравственных и духовных идеалов. Он считал их важнейшей опорой государства и общества и боролся за их торжество. С его именем уже навсегда связана идея сбережения российского народа. А его исследования переломных этапов отечественной истории внесли огромный вклад в развитие мировой культуры, повлияли на развитие личности миллионов людей. Его имя навеки связано с судьбой России. Память об Александре Исаевиче Солженицыне всегда будет в наших сердцах.

  ИНТЕРНЕТ-ОПРОС "ИЗВЕСТИЙ" И KM.RU

  Кто для вас Александр Солженицын?

  38%: Борец с коммунизмом

  24%: Совесть нации

  19%: Выдающийся писатель

  19%: Величайший мыслитель нашего времени

  В опросе приняли участие 4386 человек

  Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

  Vélemény, hozzászólás?

  Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

  WordPress.com Logo

  Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

  Google kép

  Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

  Twitter kép

  Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

  Facebook kép

  Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

  Kapcsolódás: %s

  %d blogger ezt szereti: