Egyéni/kiscsoportos jólét a világfalu egy szegletében kontra a haza mindenekelőtt

Erre a konklúzióra jutottam engem hónapok óta foglalkoztató alapkérdések megválaszolása kapcsán. A végső lökést a “Háttér” szekcióban, jelen bejegyzés legvégén szereplő FB diszkusszió adta meg. Ennek közvetlen előzménye tegnapelőtti, EU más országaiba való kivándorlás című bejegyzésem volt. De menjünk sorjában.

 1. “Itt Horthy rendszer épül” jelentette ki két tizenéves kori barátom, akikkel így együtt vagy 40 év elteltével találkoztunk ismét. Mondanom sem kell, hogy egyiküket sem sikerült meggyőznöm arról, hogy ez eleve képtelenség, hiszen a Horthy rendszerre oly jellemző, európai szempontból csak az indiai kasztrendszerrel összehasonlítható társadalmi megosztottságot és kíméletlen lenézést elsöpörte a történelem. Hiába hoztam fel végső példaként édesanyám esetét, aki a múlt század 30-as éveinek egy részében szakácsnőként szolgált a magyar szempontból hirhedt Clemenceau (magyarul) lányánál. A ház úrnője viszont a magyar nemzet ünnep alkalmából meghívott magyar nagykövet látogatására meginvitálta nem csak anyámat, hanem annak szobafestőként dolgozó öccsét is. Mondanom se kell, hogy igencsak meglepődött akkor, amikor a magyar nagykövet szinte szóba állni sem volt hajlandó velük. A derék francia női hazafi ugyanis úgy gondolta, hogy milyen jó dolog lehet az egy ország nagykövetének, amikor egy másik ország prominens személyiségének házában, az annak környezetében dolgozó és élő, saját hazájának lányával és annak közvetlen rokonának társaságában ünnepelheti országa nemzeti ünnepét.

 1. Tizenéves kori hármasunk egy harmadik tagja ugyanakkor láthatóan azon lepődött meg legalább ilyen mértékben, amikor vele szemben ketten állítottuk határozottan azt, hogy országunk jelenkori bajai nem is 90-ben, hanem egyenesen 68-ban, az úgynevezett “új gazdasági mechanizmus” bevezetésével kezdődtek és 90-re már igencsak mindent megalapoztak ahhoz, hogy bekövetkezzék az, ami végül is bekövetkezett. Meglepődött harmadik tagunk, mint nyugállományú történelemtanár és még ma is aktívan gondolkodó történész, számára 68 kizárólag pozitív tartalmat hordozott, míg nekünk ma már sokkal inkább negatívot, mint pozitívot. Részemről azért, mert a 68 és 89 közötti időt ma már a “közgazdász szemlélet” fokozatos elhatalmasodásaként látom. Olyannyira, hogy az időszak végén egyértelműen nagyobb döntési hatalommal bírt országos ügyekben, mint akár az elméletileg minden mást überelő Kádár-rendszeri kommunista ideológia. Számomra ennek szerves folytatása volt a “piac mindent elrendez” dogma jegyében és az ennek megfelelően kialakított, Kádár-végkori törvények fedezetében végrehajtott “privatizáció”, ami egészen odáig vezetett, hogy a legújabb “sikertörténet”, a kecskeméti Mercedes gyár fizikai dolgozói annyit keresnek, mint Kína keleti tengerpartja közelében működő nagy gyárak munkásai. Harmadik tagunk ez utóbbin is igencsak elcsodálkozott.
 2. Kapcsolódott ehhez az egykori simontornyi bőrgyár szennyezés mentesítésének befejezéséről megjelent TV riport, hiszen ezzel nem csak hazánk 98-ban bezárt, utolsó bőrgyárának, hanem az egész hazai bőriparnak az emléke idéződött fel ismét bennem. 68 egyenes következménye volt ugyanis a haza bőrgyártás meglehetősen gyors leépülése, sőt akár mondhatnánk leépítést is. Miközben a szomszédos Ausztriában mai is ”vígan” legalább egy bőrgyár (ld. Ipari szennyezés a Rába-folyón címmel Cziegler Melinda 2006. december 6-i esszé összefoglalóját) üzemel, addig nálunk Budapest egykor vezető (ld. Wolfner Bőrgyár, 30-as években 2000-es létszámmal + angol gyári érdekeltséggel) bőrgyárában, az ún. Táncsics bőrgyárban már a 70-es évek végén jórészt rabok dolgoztak, és ennek szerves következményeként már 1993-ban végleg bezárták kapuit. Jelzem a Bőr- és cipőipari minilexikon 2.kiadása 1978-ban már egy bizonyos fokú általános ipari leépülésről számolt be, ami 1998-ban fejeződött be a simontornyai gyár bezárásával. Íme az 1978-as állapot, ami 20 évre rá szinte teljesen (ld. a jelenleg 20 fővel “feltámasztott” simontornyait) semmivé lett:
  • magyar bőripar: ősi hagyományokkal bíró ipar. A hazai bőrgyártás súlypontja Budapest IV. kerülete (Újpest), ahol az ipari kapacitás kb. 40%-a található. Ezenkívül Debrecenben, Pécsett, Simontornyán, Székesfehérvárott és Tatán van bőrgyártás. A magyar bőripar szervezetileg három önálló vállalatból áll, úm.:

   • Budapesti Bőripari Vállalat (1047 Budapest, IV. Táncsics M. u. 1-3. Háziszabvány jele: BBSZ). Ezen nagyvállalathoz a következő gyárak tartoznak:

    • Díszműbőrgyár (Budapest, IV. Tinódi S. u. 18-22; tatai telepe: Tata, Tópart út 3.) Létszám 444 fő. Főbb gyártmányai : bélésbőr (juh és sertéshasszél) kesztyűbőr (sertéshasszél, juh nappa, szémis) mosóbőr (őz, szarvas, juh) ruházati bőr (juh nappa).

    • Finombőrök gyára (Budapest, IV. Gárdy J. u. 14.) Létszám: 407 fő. Főbb gyártmányai: bélés bőr (sertés, borjú) lábbeli felsőbőr(sertés-, marha- és borjúlakk, borjúbox sertés felsőbőr), rostműbőrkéreg, ruházati bőr (sertésvelúr és nappa).

    • Hajdúsági Bőrgyár (Debrecen, Vágóhíd u. 3.) Létszáma 745 fő. Főbb gyártmányai: bélésbőr (marha hasszél és sertés színbélés, marha- és sertéshasítás bélés) keménybőr (talpbőr, egyéb keményáru), lábbeli felsőbőr (korrigált marhabox, sertésfelső).

    • Táncsics Bőrgyár (Budapest, IV., Táncsics M. u. 1…3.) Létszám: 546 fő. Főbb gyártmányai: lábbeli felsőbőr (marhabőrből box, softy, nappa, nubuk és velúr, hasítékvelúr) műszaki bőr (verőszíj, pikker), ruházati bőr (marha ruházati nappa, marhahasíték velúr).

    • Újpesti Bőrgyár (Budapest IV., Váci út 40.) Létszám: 689 fő. Főbb gyártmányai: bélésbőr (sertés színbélés), lábbeli felsőbőr (marhabőrből box, softy és nappa, sertés nubuk, velúr és egyéb sertés felsőbőr), ruházati bór (sertés nappa és velúr), szíjazatbőr (labdabőr krupon, marhahasíték labda).

   • Pécsi Bőrgyár (7622 Pécs, Bolgár néphadsereg útja 52.) Létszám: 2250 fő. Házi szabvány jele BPSZ. Főbb gyártmányai: bélésbőr (sertés színbélés, marha- és sertéshasíték bélés), keményáru (talpbőr és egyéb keményáru) lábbeli felsőbőr (marhabőrből box, softy és nappa, sertés nubuk. velúr és egyéb sertés felsőbőr, marhahasíték velúr) műszaki bőr (gépszíj krupon), rostműbőr talpbélés, ruházati bőr (sertés nappa és velúr) szíjazatbőr ( övbőr, húzóbőr).

   • Simontornyai Bőrgyár (Simontornya, Gyár u. 1-5; székesfehérvári teleppel). Létszám: 1443 fő. Házi szabvány jele: BSSZ. Fontosabb gyártmányai: bélésbőr (marha szín és hasíték bélés) lábbeli felsőbőr (marhabox, softy, nappa és lakk). 1978 évben a keményáru termelés megszűnt.

   A magyar bőrgyárak jellemző termelési adatai 1976-ban: 11,8 ezer m2puhabőr és 2726 t keménybőr.

 3. A legutolsó európai statisztika szerint egyébként Ausztriában 2004-től mintha már nem lenne bőrgyár (noha láttuk, hogy volt még 2006-ban is), de nem is ez az érdekes, hanem Nyugat-Európa meglehetősen intakt bőripara a 2009-re már egészen minimális román és bulgár jelenléttel bíró, egykori szovjet uralom alatti országcsoportban fennmaradt, gyakorlatilag megszünt bőrgyártáshoz képest (forrás: Euroleather > Statistics)
  image(Ld. továbbá a már csak szennyezési szempontok miatt készített 2003-as magyar nyelvű referencia dokumentumot a bőrgyártásról, mely európai/uniós termelésből indul ki már eleve.)

Itt le is zárnám az engem foglalkoztató alapkérdések sorát (bár bőségesen tudnám folytatni), mert már ez is bőven elegendő ahhoz, hogy kellően megalapozott legyen a bejegyzés címével kifejezett magyarországi (tudatosan nem hazát írva!) sorskérdések mára kiteljesedett, és végképp antagonisztikusnak bizonyuló dilemmája.

Megjegyzés: Aki nem érti, hogy miért éppen a bőrgyártással fejezem be, miközben életemet egészen más határozta meg, nevezetesen a számítástechnika és azon belül is a szoftver, annak tudni kell, hogy 14-18 év közötti koromban bőrvegyészetet tanultam, mégpedig kifejezetten egyetemi színvonalú tanárok segítségével. Az iparok és általánosságban a javak termelésének megértése, sőt kifejezett szerete itt alakult ki bennem, ami későbbi automatizálás szakú villamosnérnöki, ebből eredő számítástechnikai, illetve ebből még szűkebben következő “software engineering” elkötelezettségeimet hihetetlenül megalapozta. Az utóbbiakkal kapcsolatosan bejárt utamat összességében a Múltból a jövőbe tekintés, Nacsa Sándorral! (myshowroom.tv, 2009. szeptember 17.) c. részletes beszélgetés videó felvétele, illetve az ezt részletes háttérinformációval kiegészítő, Bemutatkozás múltból a jövőbe tekintéssel (Beyond Win32: “Win32 utáni” történések a világban, 2009. szeptember 23.) c. blogbejegyzés mutatja be. Ide tartozik még mindaz, ami a Gyulakör 1983-2003 –10 évvel ezelőtt befejeződött civil szakmai összefogásunk emlékére webhelyen már megjelent.

Tudatosan nem hazát írtam, amikor magyarországinak neveztem az itt élők és leszármazottaik sorsát eredendően meghatározó kérdések dlemmáját.

Miért?

Egyszerű. Rá kellett ébredném, hogy két, ma már markánsan elkülönülő részre oszlik országunk népessége, azaz kettős társadalomban élünk:

 1. Az “Egyéni/kiscsoportos jólét a világfalu egy szegletében mindenekelőtt” belső megyőződésében élők társadalma.
 2. A “haza mindenekelőtt” belső, legmélyebb meggyőződésében élők társadalma.

E két társadalom között egyszerűen antagonisztikus az ellentét, semmiféle kiegyezés nem lehetséges. Előbb-utóbb mindkét társadalomnak fel kell majd ismernie ezt, és – ha kiegyezést nem is, de legalább – együttélési szabályokat kell alkotniuk az össztársadalom egészére szigorúan kötelező jelleggel ahhoz, hogy megszűnjék ez az ismételten csak az itteni megélhetés rovására bekövetkező gyakorlat, ami 2010 óta éppenséggel az “Egyéni/kiscsoportos jólét a világfalu egy szegletében mindenekelőtt” belső megyőződésében élők “teleharsogjuk az egész világot az itteni fasiszta diktatúra rémségeivel” jelenség dominanciája formájában jelentkezik hihetetlenül markánsan.

Aki netán elolvasta ezt a bejegyzést (természetesen a közvetlenül megelőzőt is), és nem világos neki ezen következtetésem jogossága, kérem feltétlenül olvassa még el az alábbi hátteret:


Háttér

Megjegyzés: A “Háttér” olvasója ne csodálkozzon azon, hogy valami folyamatosan hiányzik ebből a diszkusszió folyamból. Utalások vannak korábbi “Tamás Gaál” vagy egyszerűen “Tamás” hozzászólásokra, amire az adott hozzászólás reagál, ugyanakkor ezek nem tlálhatók sem az itteni másolatban, sem az alábbi FB URL-en. Magam is csak akkor vettem észre, amikor FB helyről ide másoltam a tartalmat. Az ok egyszerűen az lehet, hogy illető törölt valamennyiünket ismerősei sorából, vagy mág törölte az egész FB-ről. Ez egyébként feltehetőleg akkor következett be, amikor “Tamás Gaál hasonlókat kívánok” (valami “Szép napot” végződésű megnyilvánulása után, ami persze itt nem látható) azt olvasta, hogy az ő eltávozásával, ami engem illet, a “a hazai "művészek" már régen elvetették a sulykot”-ról meg “… Kende Péterről van szó … minősítését mellőzöm, mert évtizedes tettei magukért beszélnek”-ről mertem említést tenni, hogy Attila Csizmadia, Zoltan Petrasovits vagy akár a legkevésbé kritikus Janos Vertes későbbi hozzászólásairól ne is beszéljek.
Kiütötte tehát már egyáltalán a toleráns és meglehetősen mérsékelt, minősítéseket nem tartalmazó kritika is Tamás Gaál–nál a biztosítékot, és úgy döntött, nem maradhat fenn ő maga, hogy a hozzászólásairól szó se essék, ebben a teljesen normális társasági beszélgetésben. Íme egy újabb, számomra egyébként roppant sajnálatos, megerősítése annak, amikor a “Egyéni/kiscsoportos jólét a világfalu egy szegletében mindenekelőtt” belső megyőződésében élők és a “haza mindenekelőtt” belső, legmélyebb meggyőződésében élők társadalmai között fennálló antagonisztikus ellentétről írtam (hiszen, akkor még nem vettem, nem is vehettem észre ezt a új információt). Sajnos Tamás Gaál ezt az antagonisztikusságot erősíti, amivel az általam említett együttélési szabályok kialakítása csak még távolabbra került.

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151545352189841&set=a.182783509840.119199.850474840&type=1

Janos Vertes

Disznóság, hogy kommentárnál nincs megosztás-gomb a Facebookon!
Ráadásul én egy olyan commentet szeretnék megosztani, ami egy másik kommentárt idéz… Na mindegy, ideidézem a szerzőjével együtt, mert fontos, és ráadásul nem csak Gerendás Pétert támogathatjuk így, hanem mindazokat, akiket kedvelünk, de csak akkor fedezzük fel őket, ha valami szívbemarkolót írnak, vagy akkor, amikor meghalnak…
Tamás Gaál: A legjobb komment:
"A művész a közönség által van definiálva, tőle függ! Bár pillanatnyilag jóleső, de nem él meg like-okból, jókívánságokból és az internet adta ingyenes dal-/video megosztási lehetőségekből. Lehetséges, hogy a fizetős iTunes-on Gerendás Péternek még sem egy like-ja, sem egy csillagja nincs??? …Azért mert nem költ marketingre?…. Bevallom, én sem tettem eddig, de most likeoltam, pontoztam és megvásároltam a dalait. A jogdíjak eljutnak hozzá. Ez így fair. Kíváncsi leszek, most hol lesz az a rengeteg rajongó. 200 Ft-ba kerül egy Gerendás dal. És ez nem gyűjtés, nem jótékonykodás, ez üzlet!: ő létrehoz valamit, te pedig felhasználod, ‘értékeled’ és kifizeted az árát. Vagy nem lesz több dal. Gyerekek, ebbe nem szól bele a politika…! Lehet tenni! Ez rajtunk múlik. A."

Like · · Unfollow Post · Share · Today ·

 • 3 people like this.

 • 1 share

 • Janos Vertes Ha mást nem, legalább a "Good Bye" című búcsúdalt megvehetné mindenki, aki az elmúlt két napban fájdalommal osztotta meg GP panaszos sorait…

  5 hours ago · Like · 2

 • Sándor Nacsa Ezt vegyük meg?
  "A mocskos zsidózás, a nácik szerecsenmosdatása, a politika kufárkodása az emberek létező előitéleteivel, a már szinte természetes hétköznapi terminológiává lett bizonyos “zsidó háttéruralomról, zsidó bankárokról “ szóló hazugságok, összeesküvéselméletek és ezzel egyidejüleg a jól bevált bűnbakképzés általánossá válása , a folyamatos cigányozás, buzizás miatt régóta fontolgattam a távozást."
  Na ne ….

  3 hours ago · Like · 1

 • Janos Vertes Sándor Nacsa: Ne a szavakat vedd meg (pláne, ha azokkal nem értesz egyet), hanem a zenét! Ezt például:http://www.youtube.com/watch?v=6qwzYQ3ZgX0! Szép! És nem csak Gerendás Péterről van szó, hanem sok kiváló zenészről…

  Gerendás Péter – Goode bye

  www.youtube.com

  Gerendás Péter: 908 (1992, Hungaroton-Gong, SLPM 37579)

  3 hours ago · Like · 1

 • Janos Vertes Ez igaz Tamás, de azért jó, hogy Te felhívtad a figyelmet erre a kommentárra, és én azért osztom tovább, hogy mások is rájöjjennek: rajtunk múlik, hogy tönkreteszünk-e mindent magunk körül, és élünk utána a sivár, tönkretett világban, vagy esetleg nem… Mindez sok mindenre extrapolálható…

  3 hours ago · Unlike · 2

 • Sándor Nacsa Janos Vertes Amikor pontosan ezekkel hangoskodnak, itt az FB-n is, akkor bocs, de az ilyen szavak borzasztanak … ilyen megnyilatkozású emberektől vásárolni … a zenész pedig végképp ne vigye ennyire szélsőségesbe szavait … ajánlom egyébként figyelmedbe Németh Attila(http://www.facebook.com/atnemeth) hozzászólását:http://www.facebook.com/mezriczky.laszlo/activity/10201115668000361?comment_id=6468014&offset=0&total_comments=14

  Attila Németh

  Male

  3 hours ago · Like · Remove Preview

 • Zoltan Petrasovits Elköszönni, annyi mint azt mondani: Viszlát, vagy azt, hogy sziasztok elmentem. Attól, hogy nekem nem tetszik valami még nem szarok a ventillátorba! Lehet egyszer sokan fognak pofán vágni, mert szeplősek lettek miattam, vagy mert, sokan vannak akik ismerik, ezen sírás formát. Életművét több kiemelkedő díjjal jutalmazták: Liszt Ferenc-díj, Huszka Jenő-díj, eMeRTon-díj, Budapestért-díj, Radnóti Miklós-díj, 2008-ban A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje.
  Az életpálya: 9 gyerek, 12 lemez, 20 év szóló pálya, 6 jelentős díj. 4 gyermeke felnőtt és keresőképes! elasdott lemezeinek száma több mint 1 millió.Ez lemezenként 300ft. A többit mindenki a kis kobakjára bizhatja, de a jogdijak, a műsorok utáni dijak stb. a más dijak és utána járó pénzjutalmak. Cirka 3-500millió 15 év alatt. elosztva és kamatokkal meghuzva havi 3 milla.
  Sok sikert Péter, jó utat.Olyan ország még egy nem lesz, ahol jobban elismerik a zenei tudásodat, Te is úgyl átszik vágyakozol egy Janics Natasás Önégés utáni, fejhajátssal járó, békés bocsánatkérésre!
  Nekem meg ez a véleményem!

  3 hours ago · Unlike · 1

 • Zoltan Petrasovits Tamás: A világban sok helyen éltem de egyet biztoasan tudok. Mindenhol alkalmazkodnom kellett és elvárták, elvárják ma i, hogy mint un. "bevándorló", viselkedjek kicsit alázatosabban, Ezek után, a fenti eredmények ismeretében, látva és tudva amit Attila Németh is igen leíróan megfogalmazott, hát szerintem, simán menjen el picit pihenni Etiópiában 2 hónapot. Majd örömmel jön haza heti 1 szelet kenyér/család alapon folyó étkezés mellől. Lehet itt mindent szidni, de a magad szférája attól lakható, mert olyanná teszed. A világot meg itt ilyen, amott meg olyan dolgok szegélyezik. Amint menni akar valaki menjen. A rendszerek változásával a kedvencek is változnak, ez évszázadok óta így van, hát ez biztos nehéz étel, megfeküdte az addig kellően töltött pocakját eme embertársunknak. Lássuk merre indul és mit arat? Fügét? Banánt vagy simán csak füvet?

  3 hours ago · Edited · Unlike · 1

 • Sándor Nacsa Tamás Gaál Natasa esete egészen más. GP ugyanis nem csak mindent megkapott ettől az országtól (amit másutt sosem fog) — itt véget is ér a Natasával való összehasonlítás szvsz — hanem kőkeményen bele is "csinált" ebbe az országba … egyébként még mielőtt valóban eltávozott volna …ráadásul teljesen igaztalanul
  Ami pedig az általad tartott "sokan nem azért mennek el (és én sem azért gondolkodok rajta hónapok óta), mert nem tudnak megélni. Úgy gondolom, hogy inkább nem tudnak együtt élni azzal a rendel, azzal a világgal, ami itt kialakuló félben van."
  ez abszolút nem igaz, ld. az alábbiban lévő statisztikákat, ami szerint még az EU szerint is 180 ezren mentek el máshova dolgozni (az általad vélhetőleg utált Matolcsy szerint — bocs ha nem utálod — pedig félmillióan)
  egyébként magyarázatokat is találsz itt, amit elolvashatnál mielőtt azt írod, hogy "nem tudnak együtt élni azzal a rendel, azzal a világgal, ami itt kialakuló félben van" … egyébként a Gyurcsány/Bajnai féle "renddel" (??) ezeknek (feltételezem neked sem, bocs ha rosszul gondolom) nem volt problémájuk?
  https://szoclib.wordpress.com/2013/04/01/eu-ms-orszgaiba-val-kivndorls/

  EU más országaiba való kivándorlás

  szoclib.wordpress.com

  Matolcsy látnok vagy csak nagyot mondott (hvg.hu, 2013. január 30.) A nemzetgazd…See More

  3 hours ago · Like · Remove Preview

 • Sándor Nacsa Tamás Gaál más országokban a közvélemény el sem tűrné a GP által kimondott szélsőséges, hazagyalázó szavakat … gondolj csak Gérard Depardieu-re, amikor mindeféle hazagyalázás nélkül, "csak egyszerűen" hazát váltott … micsoda elítélést kapott a volt honfitársaitól .. akik révén mellesleg meggazdagott … jéé egy újabb "művész" … életművész, az biztos

  2 hours ago · Like · 1

 • Zoltan Petrasovits Nem ismerem merre jártál Tamás. Nem ismerem honna jöttél és hová tartottál. Egy olyanaesetről szóló megjegyzésre reagáltál, amiben valak ia rendszerre fogja, ami triviális, végül is ki lenne a hibás más? elfogytak az ELV-társ barát mentő kezek, ezért hát elapadt a persely malac. Ettől még más országba menni nem kell kolompolással induljon, a rednszert szidni, hőbörögni. Fogja magát, csomagoljon és bizonyítson. Vértes Jani barátom amikor kiment Pázmándra szerintem kiröhögték, mit keres itt ez a Pesti ember. Ma már inkább Pázmándi. Nekem az ember olyan aki megy, csinál és bizonyít. A Tetteknek hiszek, még ha elesik is olykor valaki, mert hiszem, küzdelemre született élőlény fajtánk van:Ezért vagyunk EMBER-ek. Az ilyen füstel, náddal, dobolással meg hát mindenki vonja le mit gondol az emberkéről…

  2 hours ago · Unlike · 1

 • Sándor Nacsa Tamás Gaál én csak a véleményemet írtam … "így egyszerűbb, mint gondolkodni." .. no hát ez pedig bizony személyeskedés, ami viszont messze túlmegy azon, amit én állítólagosan tettem: "én mit élek meg/át, mit érzek, mit hogyan értékelek, megkérném, hogy ne véleményezze" — pedig egyáltalán nem tettem … természetesen ki sem kérem magamnak a személyeskedést … sőt felkérem ÖNT, hogy folytassa!

  2 hours ago · Like · 1

 • Janos Vertes Uraim, aki bármilyen okból elhagyja a hazáját, nyilván önigazolást keres. Így igaz ez a Sándor által ellenpéldaként említett Depardieu-re is, ld.: http://hungarian.ruvr.ru/2013_03_17/Depardieu-Franciaorszag-sivar-hely/
  Ami a művészeket illeti, én elsősorban művészetüket szeretem, ha véleményt mondanak bármiről (akár arról, hogy milyen Franciaországban vagy Magyarországon élni), azt nyilván összevetem a saját tapasztalataimmal, saját véleményemmel, és azután vagy egyetértek vagy nem… Többnyire részben igen, részben nem a képlet, ahogy ez a nem művészek véleménye esetén is gyakori, de megítélni az alkotó-művészeket nem a véleményük (ami egyébként az idők során sokszor változik is), hanem alkotó-munkájuk alapján szoktam.
  Ez a poszt sem arról szólt, hogy Gerendás Péter jól döntött vagy sem, amikor saját Facebook oldalán saját barátainak szobjektíven elmesélte, hogy miért búcsuzik, hanem arról, hogy rajtunk (is) múlik, hogy megélnek-e vagy sem az alkotó-művészek ma Magyarországon. Ráadásul a gondolat nem is tőlem eredt, Tamás is úgy találta ezt egy poszt egyik hozzászólásaként, s mindketten terjesztésre méltónak ítéltük. Kérlek Benneteket, hogy ha vitatkozunk, akkor ezen vitázzunk, és ne Gerendás Péter emberségén (mert ő nincs itt, hogy megvédje magát), és ne Magyarország politikai berendezkedésén (mert abba meg úgyis csak négyévente van módunk beleszólni.) Én továbbra is arra szavazok, hogy ne engedjük koldusbotra jutni művészeinket, néha áldozzunk egy villamosjegynyit arra, hogy a telefonunkon jogtisztán hallgatjuk meg az általunk kedvelt zeneszámokat… (Persze mindenki csak azt vásárolja meg, ami nekik tetszik, de ha egy mód van rá, akkor a tetszést ne az döntse el, hogy az illető ki mögé állt az ünnepi beszédnél vagy mit posztolt ki a Facebookra, hanem az, hogy szép és jó-e a produkció).

  Depardieu: Franciaország sivár hely

  hungarian.ruvr.ru

  A magát világpolgárnak nevező Gerard Depardieu a belga Notele csatorna adásában orosz címerrel ellátott mellényben elmondta, hogy azért hagyta el Franciaországot, mert sivár helynek találja azt.

  2 hours ago · Unlike · 2

 • Sándor Nacsa Tamás Gaál hasonlókat kívánok

  2 hours ago · Like · 1

 • Zoltan Petrasovits Na sokan voltak/vannak manapság akiknek poros lesz a borovicskája és homok nélkül jobban birná már a sima vizet is. XDD

  2 hours ago · Unlike · 1

 • Sándor Nacsa Janos Vertes … like-oltam, tehát részemről OK a dolog … de azt remélem te is észre vetted, hogy a hazai "művészek" már régen elvetették a sulykot … Legutóbb Kulka János estjén kellett eltűrnöm, hogy valóban kiváló művész produkcióját beszennyezte ode teljesen nem illő poitikai propagandával … Kulkát egyébként az egyik legkimagaslóbb hazai szinésznek tartom … és a tapasztaltak ellenére továbbra is szeretem … GP a közelében sem jár, mondhatni fényévnyire van tőle … pedig személyesen is ismerem

  2 hours ago · Like

 • Sándor Nacsa Csak egy zárógondolat részemről:
  "Igen, ez egy teljességgel élhetetlen, nem működő, borzalmas ország lett, amelyben a "magunkfajtáknak" (ahogy az iszonyatosan sok bayerzsoltkrisztinalóránt és hasonló írja-mondja nap mint nap) alig van keresnivalója. "
  Ez egy megnyilvánulás Gerendás Péter oldalán … no ezért nem lehetett kihagyni azt, ami a fentiekben megíródott
  Forrás:https://www.facebook.com/peter.gerendas.7/posts/10200860688187276

  2 hours ago · Like

 • Janos Vertes Sándor, az általad most idézett hozzászólásban van egy ilyen mondat is: "De akik olyanok vagyunk, hogy most szörnyülködünk, de amikor tenni kéne valamit, a helyzet megváltoztatására, akkor már lusták, gyávák és smucigok vagyunk." Na ez utóbbi mondat, ebből is a smucig jelző szól arról, amiről (azokkal együtt, akiknek a gondolatát idéztem) beszélni szerettünk volna …

  about an hour ago · Like

 • Attila Csizmadia

  Van egy "vers", melyet G.P. is biztosan gyakran elénekelt: Hazádnak rendületlenűl
  Légy híve, oh magyar;
  Bölcsőd az s majdan sírod is,
  Mely ápol s eltakar.
  A nagy világon e kivűl
  Nincsen számodra hely;
  Áldjon vagy verjen sors keze;
  Itt élned, halnod kell." Sok millió Magyar ember élete nehéz manapság, csakúgy mint G.P.-nek. Sokat szenvedett nép vagyunk, több millió honfitársunkat bélyegezték (és bélyegzik ma is) kollektíven másodrangú állampolgároknak, gyűlöletbeszéd és megalázás a részünk, etnikai alapon megkülönböztetik, lenézik, megverik, megölik, bebörtönzik a Magyart jogtalanul Európa közepén lassan egy évszázada, 700 ezer Magyar került munkatáborokra és a gulágra (és itt nem a holokausztra gondolok), csakúgy mint ahogy más népeket is ért (és ér) sérelem. És igen vannak szélsőségesek is országunkban, idióták, akik "ideológiáját" és akiket politikai célokra felhasználnak, kihasználnak, és vannak megbántott, sértett emberek ezen játszmák "áldozatai", de hogy kik, miért és milyen céllal szítják a tüzet arról azért külön eszmecserét lehetne folytatni, és nincs ez másként a többi országokban sem. És engem is mélyen bánt és fáj, hogy saját hazámban, szinte nap mint nap pejoratív jelzővel illetik a Magyarságot kollektíven,megvetően beszélnek nemzetemről, bűntudatot próbálnak kelteni egyesek olyan dolgokért, melyekhez semmi közünk, csakúgy, mint ahogy más népeket is sértenek az ehhez hasonló dolgok. G.P. levele és gondolatai nem segíti a megbékélést és a közös építkezést. Egy elkeseredett ember fájdalma, de a torz lényeglátás és a fájdalomból fakadó gyűlölet valósággá váltotta képzeletében saját félelmeit és előítéleteit. Magyarországon az emberek 99%-a nem azt nézi a másikban, hogy tót, cigány, zsidó vagy nepáli bennszülött származású-e, hanem azt, hogy milyen ember! Nincs rasszizmus az "egyszerű" emberek lelkében, csak ezen az alapon is megpróbálják összeugrasztani őket, mint ahogy számos más ürüggyel is, mert van akinek ez jó, valószínűleg. Mikor tesszük le már a fegyvert és kezdjük végre rendezni közös dolgainkat, és kezdjük együtt szeretni végre közös hazánkat, Magyarságunkat?

  about an hour ago · Unlike · 2

 • Sándor Nacsa Janos Vertes Re:"amikor tenni kéne valamit, a helyzet megváltoztatására, akkor már lusták, gyávák és smucigok vagyunk" tartot tőle, hogy az idézet írója egészen másra gondolt, mint te (és én az általad írottak szerint), hiszen Kende Péterről van szó … minősítését mellőzöm, mert évtizedes tettei magukért beszélnek

  about an hour ago · Like

Reklámok
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Trackbacks

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: